Hoppa till huvudinnehåll

parkeringsområden

 • Fredagssnackarna: Torget i Ekenäs är en oslipad pärla

  27.05.2016 Västnyland

  Rådhustorget borde göras om ordentligt, tycker panelen.

  Fredagssnackarna målar upp sina västnyländska drömtorg. Ingå kommun gör ett gulligt försök att råda bot på felparkerande sommarbilister, men Lena Selén tror inte de är lyhörda.

 • Smedsby torg blir "Smedsby Stjärna"

  26.05.2016 Österbotten

  Kortsholm utsåg vinnare i tävling för hybridkvarteret.

  Hybridkvarteret i Smedsby centrum blir Smedsby Stjärna. Korsholms utvecklingssektion utsåg på torsdagen vinnaren i koncepttävlingen för att skapa ett hybridkvarter i Smedsby centrum.

 • Förslag: Halva Rådhustorget i Ekenäs blir parkering

  23.05.2016 Västnyland

  Östra delen blir parkering och västra delen blir torg.

  Östra delen av Rådhustorget i Ekenäs ska reserveras för parkering för runt 40 bilar. Den andra halvan ska vara ett öppet torgområde där parkering är förbjuden. Det här är planer som Raseborgspolitiker ska ta ställning till på tisdag.

 • Parkeringsplatserna i Helsingfors blir färre - företagare får göra om dem till uteserveringar

  18.05.2016 Huvudstadsregionen

  Parkeringsrutans månadshyra är 9 euro per kvadratmeter.

  I sommar kan antalet sittplatser på uteserveringarna öka i Helsingfors centrum. Stadens företagare får ha uteserveringar i parkeringsrutorna längs gatorna.

 • Parkeringsförsöket som får de flesta Borgåbor att le

  18.05.2016 Östnyland

  Borgå halvägs in i försöket med billigare centrumparkering.

  Halvägs in i försöket med billigare centrumparkering ler de flesta bilburna Borgåbor i kapp med solen. Skillnaden på en euro i timmen tycks betyda mycket. Fram till juli är avgiften nu satt till en euro i timmen mot två euro normalt.

 • Evangeliska folkhögskolan i Hangö blir seniorcenter

  11.05.2016 Västnyland

  Fullmäktige godkände detaljplaneändringen.

  Området vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö kommer i framtiden att användas till seniorboende och kursverksamhet. Hangö stadsfullmäktige godkände planerna på tisdagen (10.5).

 • Stadsfullmäktige bordlade hyresavtal för Salutorget i Åbo

  09.05.2016 Åboland

  Ledamöterna tveksamma inför kostnader och osäkerhetsmoment.

  Åbopolitikerna är inte redo för beslut angående hyresavtalet i parkeringshuset under Salutorget. Ledamöterna är kritiska till de låga hyresintäkterna och de många osäkerhetsmomenten som staden ställs inför.

 • Torgparkeringens hyresavtal går vidare i Åbo

  27.04.2016 Åboland

  Avtalet gör det möjligt att inleda byggarbetet.

  Hyresavtalet mellan Åbo stad och företaget Turun Toriparkki godkändes med minsta möjliga marginal av fastighetsaffärsverkets direktion på onsdagen. Avtalet gör det möjligt att börja bygga en parkeringshall under torget.

 • Torgparkeringen avancerar - hyreskontrakt förhandlas

  15.04.2016 Åboland

  Åbo stad kommer inte att investera i torgparkeringen.

  Åbo stad och Turun Toriparkki har gjort en preliminär överenskommelse om hyresarrangemangen för den blivande parkeringshallen under Salutorget i Åbo.

 • Nytt parkeringshus planeras till ÅUCS

  23.03.2016 Åboland

  Området vid ÅUCS har länge haft brist på parkeringsplatser.

  Ett nytt parkeringshus planeras till Åbo universitetscentralsjukhus. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt bedömer att det här nya parkeringshuset kostar runt 10 miljoner.

 • Mer underjordisk parkering i Vasa centrum

  22.03.2016 Österbotten

  Staden planerar 800 parkeringsplatser till under centrum.

  Parkeringsplatser behövs i Vasa. Det konstaterade stadsstyrelsen, som var enig om att den underjordiska parkeringen under centrum bör förstoras.

 • 30 chaufförer sover i Karis varje natt

  28.02.2016 Västnyland

  Chaufför efterlyser bastu och bättre duschar i Karis.

  Det behövs flera parkeringsplatser för långtradare i Karis, säger chauffören Kimmo Eloranta från Lojo. Området kring servicestationerna vid riksväg 25 i Läpp i Karis kunde utvecklas till en långtradarparkering på internationell nivå.

 • Parkeringen vid Borgå sjukhus får ett ansiktslyft

  25.01.2016 Östnyland

  Trafikplaneringen från 60-talet ska uppgraderas i sommar.

  I sommar ska parkeringsplatsen vid sjukhusets huvudingång byggas om. Trafikplaneringen från 60-talet ska uppgraderas och ge ett femtontal nya parkeringsrutor.

 • Mechelingatans parkering försvinner – här parkerar du istället

  01.12.2015 Huvudstadsregionen

  Sandudd öppnas upp för boendeparkering.

  När Mechelingatans kvälls-, natt- och veckoslutsparkering försvinner ska Sandudd väga upp behovet av parkeringsplatser.

 • Förvirrande parkering leder till böter i Borgå

  23.11.2015 Östnyland

  Lätt att förväxla stadens och privata p-områden.

  På sina ställen är det inte allt för lätt att betala rätt för sin parkering i Borgå centrum. Det är lätt att förväxla stadens och privata bolags parkeringsplatser.

 • Trångt på tågstationens parkering i Bennäs

  16.11.2015 Österbotten

  Utbyggda parkeringen skall vara klar hösten 2016.

  Parkeringsområdena byggdes ut med 80 nya platser i samband med den förra utbyggnaden 2012-2014 men det är redan periodvis trångt på parkeringen. Nu ska en tilläggsparkering byggas.

 • Studentexamenssvar hittades på parkeringsplats

  31.03.2015 Inrikes

  Studenternas uppgifter har inte varit i fara.

  Studentexamenssvar från Naantalin Lukio har hittats på en parkeringsplats. Paketet innehöll svar från vårens studentskrivningar.

 • Parkeringsgrotta ska stoppa trafikkarusell på Skatudden

  11.02.2015 Huvudstadsregionen

  Planerna på en ny underjordisk parkering på Skatudden går vidare. Garaget med 500 platser för både personbilar och tyngre fordon kunde underlätta den brist på parkeringsplats som nu råder i stadsdelen, säger Heta Välimäki (SDP) i stadsplaneringsnämnden.

 • Trångt på p-platserna i Östermalm

  27.01.2015 Östnyland

  De som handlar i affärer på olika håll i Östermalm i Borgå får trängas på parkeringsplatserna med hundratals andra kunder. Både Mikrokulma samt Lidl och Robin Hood har underdimensionerade parkeringsplatser. Det är svårt för stadens planläggning att hjälpa till.

 • Olika avgifter på olika språk

  18.11.2014 Östnyland

  Felaktiga p-skyltar har väckt uppmärksamhet i Borgå. Vem ska betala mer - den svenskspråkiga eller den finskspråkiga felparkeraren?

Sidor