Hoppa till huvudinnehåll

diktare

 • Söner av ett folk

  04.02.2009 Arkivet

  Vad innebar 1808-1809 års krig för Runeberg?

  Vad innebar 1808-1809 års krig för Runeberg? Och har det någon betydelse för oss nu?

 • Kulneff

  10.11.2008 Arkivet

  Runeberg framställer Kulneff som en hjälte.

  "Det var en äkta folkets man...". Runeberg framställer Kulneff som en hjälte.

 • Henry Parland: modern nu och för hundra år sedan

  22.10.2008 Arkivet

  Hnery Parlands texter lever vidare.

  Henry Parland var en finlandssvensk poet och romanförfattare som dog som 22-åring. Hans texter lever vidare.

 • Runeberg, Topelius och Lönnrot

  15.10.2008 Arkivet

  Vilken roll hade de lärda herrarna för Finland?

  Vilken roll hade de lärda herrarna J.L. Runeberg, Z Topelius och E. Lönnrot för Finland?

 • Soldatgossen à la 70-tal

  08.10.2008 Arkivet

  Runebergs hjältedikt Soldatgossen.

  "Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann..." Här hör vi Runebergs hjältedikt Soldatgossen i ett 70-tals agiterande arrangemang.

 • Holger Spår i Runebergs hem

  07.10.2008 Arkivet

  Holger köper en begagnad bil och styr kosan mot Borgå.

  Holger Spår är på jakt efter Runeberg. Han köper en begagnad bil och styr kosan mot Borgå.

 • Larry Silván in memoriam

  16.05.2008 Arkivet

  "Därför vände jag dem ryggen och gick ut i skogen."

  "Därför vände jag dem ryggen och gick ut i skogen." Larry Silván, en diktare i Ekenäs som dog ung efter ett ångestfullt liv, presenteras här av de närmaste vännerna.

 • Fänrik Ståls Sägner: Ur andra samlingen

  04.02.2008 Arkivet

  "Söner av ett folk som blött...".

  "Söner av ett folk som blött...". Här fortsätter uppläsningen av Fänrik Ståls sägner, med sånger ur andra samlingen.

 • Fänrik Ståls Sägner: Ur första samlingen

  04.02.2008 Arkivet

  "Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad arm och grå".

  "Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad arm och grå". Oberoende av om du kan din "Fänrik Stål" utantill eller knappt känner till den är det en upplevelse att få höra sägnerna upplästa.

 • Runebergs matvanor

  04.02.2008 Arkivet

  Här får vi se hur Runebergsdagen firades 1969.

  Här får vi se hur Runebergsdagen firades 1969, och också höra om Runebergs mat- och dryckesvanor.

 • Runeberg för barnen 1978

  04.02.2008 Arkivet

  Hurra för den fredlige Runeberg!

  Margit Lindeman rör sig från tårtan mot skalden Runeberg. Men Fänrik Ståls sägner tycker inte Lindeman om!

 • Elmer Diktonius och musiken

  10.10.2007 Arkivet

  Elmer Diktonius dikter är musik, och har ofta tonsatts

  Elmer Diktonius var inte bara intresserad av litteratur, utan också av musiken. Han komponerade själv och musiken var dessutom viktig i hans orddiktning.

 • Quosego - tidskrift för modernismen

  03.10.2007 Arkivet

  Cid Erik Tallqvist om modernisterna på 1920-talet.

  Cid Erik Tallqvist talar här om modernisterna på 1920-talet utgående från tidskriften Quosego.

 • Dör den finlandssvenska poesin ut?

  05.09.2007 Arkivet

  I Svenskfinland råder inte någon debattanda.

  I Svenskfinland råder inte någon debattanda då det gäller litteratur, i synnerhet inte omkring poesi, menar Peter Mickwitz, Agneta Enckell och Henrika Ringbom. 2003 gav de ut en kritisk debattbok. Debatten uteblev.

 • En timme med Solveig von Schoultz

  09.08.2007 Arkivet

  Solveig von Schoultz skrev lyrik, noveller och pjäser.

  Den finlandssvenska författaren Solveig von Schoultz skrev lyrik, noveller, pjäser både för radio och scen. Här får vi tillbringa en timme i hennes och hennes vänners sällskap.

 • Frånsidan: Hemlös

  16.04.2007 Arkivet

  Vi får följa en hemlös man i Helsingfors.

  Vad händer med dem som ingen har någon användning för? frågar Claes Andersson i det här reportaget från 1968. Vi får följa en hemlös man i Helsingfors.

 • Litteraturdebatt 1985

  15.03.2007 Arkivet

  Hurdan litteratur ska ges ut?

  Med jämna mellanrum uppstår mindre debatter om hurudan litteratur som ges ut, vad man skriver om och vad man borde skriva om. I synnerhet i Svenskfinland. Så skedde också 1985.

 • Modernisterna på Karelska näset

  23.02.2007 Arkivet

  I Villa Golicke, drack, skapade och umgicks modernisterna.

  Ralf Parland berättar om en konstnärskoloni i Kuokkala på Karelska näset, dit en mängd författare och konstnärer vallfärdade under 1920-1930-talet för att vistas tillsammans.

 • När Johan Ludvig Runeberg fyllde 150 år

  26.01.2007 Arkivet

  Johan Ludvig Runebergs födelsedag

  Hur uppfattades Runeberg 1954, då han firade 150 år?

 • Märta Tikkanen skapar litteratur med sitt liv

  08.09.2006 Arkivet

  En författare som väcker starka känslor.

  Märta Tikkanen är en författare som väcker starka känslor. Hennes böcker har sålt i hundratusentals exemplar runt om Europa. Men i Finland har hon inte alltid fått ett varmt mottagande.

Sidor