Hoppa till huvudinnehåll

budgetpolitik

 • Skatteförslag drogs tillbaka i USA

  21.12.2012 Utrikes

  Republikanerna drar tillbaka ett skatteförslag från representanthuset i USA, meddelar talman John Boehner. Republikanerna är i majoritet i representanthuset, men partiets konservativa falang motsatte sig planen som skulle ha inneburit fortsatta skattelättnader för alla utom de allra rikaste.

 • Åbopartierna kämpar med att få ekonomin i balans

  10.12.2012 Åboland

  På söndagen samlades fullmäktigegrupperna i Åbo igen för att komma överens om programmet för den följande fyraårsperioden.

 • Urpilainen granskar förebyggande åtgärder

  04.12.2012 Inrikes

  Finansminister Jutta Urpilainen vill undersöka hur mycket man kan spara genom olika förebyggande åtgärder jämfört med hur mycket det kostar att sköta de problem som annars kan uppstå.

 • Kimitoön slopar både turistinformatör och turismkoordinator?

  28.11.2012 svenska-nyheter

  Kimitoön slopar sannolikt både posten som turistinformatör samt posten som turismkoordinator nästa år. I stället satsar kommunen på företagsrådgivning och koordinering av projekt.

 • Vanda sparar för 20 miljoner

  20.11.2012 Huvudstadsregionen

  Stadsfullmäktige i Vanda godkände i går budgeten för nästa år. In den ingår sparåtgärder på sammanlagt 20 miljoner euro.

 • Raseborgs skattesats diskuterades i studion

  09.11.2012 Västnyland

  Huruvida inkomstskattesatsen borde höjas för år 2013 i Raseborg eller inte debatterades i YLE Västnyland studio på fredagen. Tre fullmäktigeledamöter försökte få rätsida på detta.

 • Skatten i Hangö: En halv procentenhet räddar inget

  07.11.2012 Västnyland

  Vården och i synnerhet den specialiserade sjukvården kostar Hangöborna så mycket att en liten höjning av skattesatsen inte hjälper. För att få budgeten i balans borde skattesatsen egentligen höjas med flera procentenheter.

 • Vårdmiljoner saknas i Raseborg

  26.10.2012 Västnyland

  Budgeten för grundtryggheten i Raseborg överskrider de givna ramarna med ungefär tre och en halv miljoner euro. Nämndens färska budgetförslag innebär att social- och hälsovården i Raseborg skulle kosta nästan 100 miljoner euro nästa år.

 • Sannfinländarna vill skära i biståndet

  16.10.2012 Inrikes

  Sannfinländarna presenterade i dag sin skuggbudget. Sannfinländarna vill minska på biståndsanslagen och på invandringen.

 • Oansvariga kandidater?

  12.10.2012 Inrikes

  En stor del av kommunalvalskandidaterna skulle vara beredda att överskuldsätta sin kommun för att rädda servicen. Det visar Yle:s valkompass. Svenska Yle lät kandidaterna väga åldringar, barn och kommunens ekonomi.

 • En halv miljon till ett nytt daghem

  05.10.2012 Huvudstadsregionen

  I budgetförslaget för 2013 ingår ett anslag på en halv miljon euro för en utvidgning av den svenska dagvårdsverksamheten i Helsingfors. Pengarna ska gå till ett nytt daghem.

 • Skulden per helsingforsare - 3 000 euro

  04.10.2012 Huvudstadsregionen

  Helsingfors blir allt mer skuldsatt. Skulden per invånare väntas öka med nästan 500 euro från 2012 till 2013.

 • Kamp om hälsovårdsavgiften att vänta

  04.10.2012 Huvudstadsregionen

  Stadsdirektör Jussi Pajunen anser i sitt budgetförslag att hälsovårdsavgiften ska bestå trots att partierna under budgetramförhandlingarna i våras föreslog att de ska slopas.

 • Stora investeringar i Sibbo

  02.10.2012 Östnyland

  En kastrull med locket på. Så beskriver Sibbos kommundirektör sitt budgetförslag för 2013.

 • Het budgetdebatt i riksdagen

  19.09.2012 Inrikes

  Budgetdebatten fortsatte i riksdagen på onsdagen. De ansvariga ministrarna fick hela dagen sitta med röda öron och höra på den kritik som oppositionen kom med om innehållet i budgeten.

 • Budgeten granskas i riksdagen

  18.09.2012 Val

  Riksdagen debatterar regeringens förslag till statsbudget för år 2013. Den ekonomiska situationen är svår och regeringen bjuder på många skattehöjningar och nedskärningar.

 • PTT: Tillväxten stöds förvånansvärt lite

  31.08.2012 Ekonomi

  Den ekonomiska linje som regeringen valt i den nya budgeten kan leda till nya skattehöjningar eller nedskärningar nästa år, säger Pasi Holm, chef för Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, PTT.

 • Skatterna höjs för mycket

  30.08.2012 Inrikes

  Skattebetalarnas centralförbund är missnöjt med budgeten. Budgeten innehåller för många skatteskärpningar. Verkställande direktören Teemu Lehtinen anser att man mera hade kunnat betona att spara in i utgifterna.

 • Råder inte bot på nedgången

  30.08.2012 Inrikes

  Flera ekonomer som Yle har talat med anser att budgeten är rätt bra i det rådande ekonomiska läget. Stödåtgärderna till industrin får beröm, fastän de inte kommer att leda till någon särdeles stor tillväxt. Skuldsättningen är det största problemet.

 • Industrin borde ha fått mera stöd

  30.08.2012 Inrikes

  Pappersförbundet hade önskat mera stöd av staten för exportindustrin. Nu hotas många arbetsplatser inom den finländska industrin, anser förbundet. Om arbetsplatser försvinner finns det inte skattemedel för åldringsvården, anser förbundet.

Sidor