Hoppa till huvudinnehåll

centralsjukhus

 • Utredare: Färre sjukhus borde operera cancersjuka

  01.02.2017 Inrikes

  Vasa centralsjukhus kan fortsätta utföra bypass-operationer.

  I framtiden ska färre än 20 sjukhus utföra canceroperationer, i stället för 30 till 40 sjukhus som i dag. Det anser utredare som har tagit ställning till arbetsfördelningen mellan sjukhusen. När det gäller hjärtkirurgi kan Vasa centralsjukhus fortsätta utföra bypass-operationer.

 • Minister Rehula får utredningarna om kirurgin

  01.02.2017 Österbotten

  Cancerkirurgin rekommenderas fortsätta i Vasa.

  Under onsdag morgon överlämnas rapporterna om kirurgins centralisering till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C). Rapporten om cancerkirurgin har gjorts av överläkare Mikael Victorzon på Vasa centralsjukhus.

 • Problem med parkeringen vid MÖCS

  31.01.2017 Österbotten

  Nytt parkeringshus ska lätta på trycket.

  Bilar lämnas på räddningsvägar, trottoarer och på gräsmattan. Problemen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus har lett till att man tagit i bruk kommunal parkeringsövervakning.

 • Endast ett medborgarinitiativ har gett resultat

  31.01.2017 Österbotten

  Sedan år 2012 har 574 initiativ startats.

  Få medborgarinitiativ når över gränsen på 50 000 namn. Av de som behandlats klart har endast ett lett till önskat resultat: Initiativet om en könsneutral äktenskapslag.

 • Över 150 vårdare intresserade av Norge

  27.01.2017 Österbotten

  Men på Vasa centralsjukhus är man inte orolig.

  Över 150 personer dök upp när bemanningsföretaget Dedicare rekryterade sjukskötare i Vasa i tisdags. Men på Vasa centralsjukhus tror man inte på någon massflykt.

 • Nu inleds namninsamlingen för Vasa centralsjukhus - medborgarinitiativet godkänt

  25.01.2017 Österbotten

  Spåket främsta motiveringen för omfattande jour vid VCS.

  Medborgarinitiativet för Vasa centralsjukhus har granskats och godkänts av Justitieministeriet. Namninsamlingen pågår i ett halvt år.

 • Mindre personal och färre bäddar kan bli verklighet på Vasa centralsjukhus

  22.01.2017 Österbotten

  Osäkert ännu hur sparkraven tar form

  Vasa centralsjukhus står inför stora sparkrav. Hur man ska spara är ännu osäkert, men det kan bli aktuellt med färre bäddplatser, sammanslagna polikliniker och personal som lånas mellan avdelningarna.

 • Det blir ett medborgarinitiativ för Vasa centralsjukhus

  18.01.2017 Österbotten

  "Inga problem med att få ihop tillräckligt med namn."

  Redan om en vecka startar namninsamlingen för ett medborgarinitiativ för en omfattande jour på Vasa centralsjukhus. Deltagarna i den så kallade 12+1- gruppen var överens om att det inte kommer att bli några problem att få de 50 000 namn som behövs.

 • Hotad samjour i Jakobstad

  17.01.2017 Österbotten

  Undantagslov krävs för nattjour.

  Samjouren dygnet runt mellan primär - och specialsjukvården i Jakobstad är i farozonen från januari 2018. Då får jakobstadsborna söka sig till antingen Vasa eller Karleby för att få dygnet runt jour.

 • Rekordmånga på VCS tog influensavaccin

  16.01.2017 Österbotten

  53 procent av vårdpersonalen lät vaccinera sig.

  Rekordmånga inom vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus tog höstens influensavaccin. Över hälften av vårdpersonalen (53 procent) lät vaccinera sig.

 • Honga tror inte på dragkamp om patienter mellan centralsjukhusen

  11.01.2017 Österbotten

  Patienterna styrs hellre till stora sjukhus.

  Staten vill att de ortopediska kirurgiska ingreppen i framtiden koncentreras till de 12 sjukhus som fick omfattande jour. Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, tror att de stora operationerna av knä och höft kommer att utföras vid stora sjukhus, men att koncentrera det mesta till 12 sjukhus ser han inte mycket vett i.

 • Ingen namninsamling för sjukhuset ännu

  04.01.2017 Österbotten

  Väntar på rapporten om centraliseringen av kirurgin.

  De som kämpar för omfattande jour på Vasa centralsjukhus har ännu inte bestämt sig för sitt nästa drag. Nu väntar Kim Berg, huvudförtroendeman på Vasa centralsjukhus, och de övriga inblandade i den så kallade 12+1-gruppen på utredarnas rapport om centraliseringen av kirurgin.

 • Kim Berg: Finns andra möjligheter än medborgarinitiativ för VCS

  03.01.2017 Österbotten

  Viktigast att påverka centraliseringen av kirurgin.

  Det är fortfarande aktuellt med att starta ett medborgarinitativ för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. Men Tehy-huvudförtroendemannen Kim Berg överväger också andra alternativ.

 • Extra vårdpersonal kallas in på grund av influensaepidemin i Österbotten

  29.12.2016 Österbotten

  "Ta influensavaccinet även om du inte hör till riskgruppen".

  Sjukhusens akutmottagningar och vårdavdelningar fylls med patienter som lider av influensa och magsjuka. I Vasa har även flera ur personalen insjuknat och man har blivit tvungen att kalla in vikarier.

 • Henriksson: Presidentens kommentar en stark markering

  29.12.2016 Österbotten

  Väntade sig att presidenten skulle ta ställning.

  Anna-Maja Henriksson (SFP) är inte förvånad över att president Niinistö stadsfäste lagen om jourreformen. Nu måste vi se till att Vasa centralsjukhus behåller så många specialiteter som möjligt, säger Henriksson.

 • Barnmorskor får inte ersättning för dålig inomhusluft på MÖCS

  28.12.2016 Österbotten

  Högsta domstolen häver Vasa hovrätts dom.

  Samkommunen för specialsjukvården i Mellersta Österbotten handlade inte fel i det så kallade mögelfallet som uppdagades 2008 när barnmorskor blev sjuka på förlossningsavdelningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS). Högsta domstolen (HD) häver Vasa hovrätts dom.

 • Läkare på Vasa centralsjukhus vill erbjuda svensk vård på distans

  27.12.2016 Österbotten

  Kunde vara det sjukhus svenskspråkiga vänder sig till.

  Vårdföretaget Doctagon föreslår ett "nittonde vårdområde", ett tvåspråkigt vårdbolag utspritt över Svenskfinland. På Vasa centralsjukhus har man redan en tid funderat på att erbjuda svenskspråkig vård på distans.

 • Oro för centralsjukhusens jour - räcker läkarna till?

  23.12.2016 Österbotten

  En del av specialsjukvården ska bolagiseras.

  Aki Lindén, direktör på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, oroar sig för vad som händer med centralsjukhusens jour när en del ska bolagiseras. På Vasa centralsjukhus delar Auvo Rauhala hans oro.

 • Läkarna flyr inte fältet - rekryteringen från VCS har inte ökat

  23.12.2016 Österbotten

  Personalen känner oro för jourreformen.

  De sjukhus som får omfattande jour har inlett rekryteringen av av kirurger från andra sjukhus. Vid Vasa centralsjukhus har man ännu inte märkt av någon rusch. Men både chefsöverläkare Auvo Rauhala och läkarnas förtroendeman Heli Ylihärsälä känner av personalens oro över sin arbetssituation.

 • Smockfullt på Vasa centralsjukhus

  22.12.2016 Österbotten

  Orsakerna är influensa och halka.

  Det är smockfullt på varenda avdelning på Vasa centralsjukhus. Orsakerna är influensan och halkan, säger Peter Nieminen som är chef för den operativa klinikgruppen vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Sidor