Hoppa till huvudinnehåll

universitetssjukhus

 • Finland får nytt center för att främja flyktingars mentala hälsa

  06.05.2019 Inrikes

  Centret är verksamt på alla fem universitetssjukhus.

  Ett nytt center för att främja mental hälsa hos personer med flyktingbakgrund grundas. Tanken är att yrkesverksamma från olika områden ska utbildas om flyktingars mentala hälsa.

 • Miska plågas av syndromet PANS - men det tror inte läkarna på

  02.04.2019 Inrikes

  Barnen hänvisas till psykiatrisk vård - trots infektion.

  Det neuropsykiatriska syndromet PANS har plågat Miska Aaltonen och tiotals andra barn i Finland under 2010-talet. Barnen får tvångsbeteende, klarar plötsligt inte av vanliga skoluppgifter och tvingas i värsta fall använda rullstol. Enligt amerikanska och flera nordiska forskare borde syndromet behandlas som en infektion, eftersom det är en immunologisk sjukdom. I Finland tvivlar den etablerade läkarkåren på hypotesen och hänvisar barnen till psykiatrin.

 • Jourfrågan - en långkörare som inte ännu är över

  19.10.2018 Österbotten

  På kort sikt ändrar inte mycket på Vasa centralsjukhus.

  Torsdagens beslut i riksdagens social- och hälsovårdsutskott innebär att Vasa centralsjukhus inte får omfattande jour. Men vad betyder egentligen omfattande jour, och hur skiljer det sig från läget idag? Vi ger dig en sammanfattning av hur frågan har stötts och blötts.

 • Tehy protesterar hos riksdagens JO - anser att vårdare som vägrat vaccinera sig behandlats fel

  18.04.2018 Inrikes

  Tvisten gäller universitetssjukhuset i Kuopio.

  Anställda vid universitetssjukhuset i Kuopio har vänt sig till riksdagens justitieombudsman med ett klagomål med anledning av sjukhusets agerande då det gäller de anställdas vaccinationer.

 • Test ska ge svar på frågan: Ambulansflyg till Umeå snabbare än landsvägen till Tammerfors?

  01.02.2018 Österbotten

  VCS simulerar transport av akut sjuk patient.

  På fredagen arrangerar Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus tillsammans en övning där man simulerar en transport av en akutpatient. Övningen ska svara på frågan om flygtransporten är snabbare än ambulans till Tammerfors.

 • Utredningar kring Västkustens universitetssjukhus fortsätter

  22.01.2018 Österbotten

  Många frågetecken innan gemensamt sjukhus kan bli av.

  Många frågetecken kvarstår innan planerna på ett gemensamt universitetssjukhus i Vasa, Åbo och Björneborg kan gå vidare, konstateras i en utredning. I Vasa är man ännu positiv, men man vill se vad utredningen leder till.

 • Ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten utreds

  19.06.2017 Österbotten

  Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt att gå med i utredningarna.

  Vasa sjukvårdsdistrikt går med i utredningarna om ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten. Ekonomin ser också bra ut för distriktet, men personalen är överarbetad på grund av de senaste årens sparåtgärder.

 • Honga: Lång väg till gemensamt universitetssjukhus

  14.06.2017 Österbotten

  Egentliga Finland vill utreda möjligheten.

  En lång rad juridiska hinder står i vägen för ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten, bedömer Göran Honga vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Men frågan är värd att utreda ändå, anser han.

 • Vasa föreslås bli del av ett universitetssjukhus

  17.03.2017 Österbotten

  Förslag i Åbo: Slå ihop sjukhusen i västra Finland

  Slå ihop sjukhusen i västra Finland! Det föreslår Petri Virolainen, som är sjukhusdirektör i Åbo. Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, är förvånad över utspelet.

 • Starta tidigare, är rådet när föderskor ska från östra Nyland till Helsingfors

  03.06.2016 Huvudstadsregionen

  Patienthotell redan i bruk bredvid Kvinnokliniken.

  Förlossningarna i Borgå flyttas till Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutet i Helsingfors, men också till Hyvinge och Kotka sjukhus. Sjukhusen i Helsingfors anses inte behöva mer personal för att ta emot de östnyländska föderskorna. - Vi måste förstås säga till dem att komma hit lite tidigare än vad de skulle ha gjort ifall de fött i Borgå, säger överläkare Mika Nuutila på HUCS.

 • Telimaa: Centralsjukhuset i Karleby fortsätter som nu

  09.11.2015 Österbotten

  Tror inte att sjukhuset kommer att förlorora jourstatus.

  Enligt uppgifter till Yle skulle inte heller Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby få fortsätta som fullskaligt joursjukhus. Karleby centralsjukhus ledande överläkare, Sakari Telimaa, tror inte att planerna kommer att verkställas.

 • Barn blev överkört i Vasa

  08.10.2015 Österbotten

  Bilen backades av en släkting.

  Ett barn under skolåldern hamnade under en backande bil på torsdag förmiddag. Bilen backades på en gårdsplan i Vasa.

 • ÅUCS effektiverar sårbehandlingen – kan spara miljoner

  05.10.2015 Åboland

  Såren kostar samhället hundratals miljoner årligen.

  Åbo universitetscentralsjukhus effektiverar behandlingen av trycksår och andra kroniska sår inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Målet är att förbättra vården och förkorta behandlingstiderna.

 • Hon fick sin doktorsexamen efter 77 år - stoppades av nazister år 1938

  10.06.2015 Utrikes

  Tvingades fly till USA utan examen.

  En 102-årig kvinna har doktorerat vid Hamburgs universitet i Tyskland. Avhandlingen avslogs år 1938 eftersom kvinnans mamma var jude.

 • Dåliga odds för hjärtkirurgin i Vasa

  12.05.2014 Österbotten

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, RFV, godkänner inte att hjärtkirurgin fortsätter vid Vasa centralsjukhus. RFV anser att hjärtoperationerna är för få och att den inhyrda kardiologen inte kan vara ansvarig för hjärtkirurgin, utan sjukhuset borde ha en egen hjärtkirurg.

 • Påkörd Karlebypojke avled av sina skador

  15.03.2014 Österbotten

  Ett av de barn som på fredagen skadades i en trafikolycka i Karleby har avlidit av sina skador. Pojken avled på Uleåborgs universitetssjukhus, dit han hade förts på grund av sina allvarliga skador, meddelar polisen.

 • Keistinen: Hjärtkirurgi behövs inte på så många orter

  25.02.2014 Österbotten

  Antalet hjärtoperationer minskar hela tiden i landet - vid Åbo universitetssjukhus är de redan på gränsen till för få, säger medicinalrådet Timo Keistinen vid Social- och hälsovårdsministeriet. På tisdag avgörs framtiden för hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus.

 • Patienter från Vasa kan skickas till Umeå i framtiden

  10.12.2013 Österbotten

  Patienter i behov av specialsjukvård kan i framtiden skickas till universitetssjukhuset i Umeå istället för Tammerfors eller Åbo. Representanter för sjukvårdsdistriktet har besökt sjukhuset i Umeå och fått ett mycket gott intryck och mottagande.

 • Glömsk kirurg blir inte straffad

  02.07.2013 Inrikes

  Tingsrätten i Norra Savolax ansåg att en kirurg som glömt ett bandage i en patient var tillräckligt noggrann under operationen. Kirurgen åtalades för vållande av död och uppsåtligt brytande av tjänsteplikt men de åtalen har nu förkastats.

 • Patienter får välja vård i Tammerfors

  16.01.2013 Österbotten

  Patienter får välja om de vill ha specialistvård i Tammerfors eller Åbo. Vasa sjukvårdsdistrikt har numera Åbo universitetssjukhus som samarbetspart vid krävande vård. Men Vasa har skrivit ett avtal också med Birkalands sjukvårdsdistrikt i år.

Sidor