Hoppa till huvudinnehåll

kommunsammanslagningar

 • Idén om kommun Åboland sover, men är inte glömd

  01.02.2017 Åboland

  Tanken om en gemensam kommun diskuterades för 10 år sedan.

  För exakt tio år sedan var samtliga fullmäktigeordförande i Åboland eniga om att en enda kommun Åboland skulle vara det bästa alternativet i framtiden. Det blev slutligen två kommuner, men tanken om en gemensam kommun lever ännu.

 • Motion om att Korsholm ska gå samman med Vasa

  17.11.2016 Österbotten

  Elva ledamöter undertecknade motionen.

  Det blev en överraskande avslutning på fullmäktigemötet i Korsholm. Samuel Broman och Mika Mäkisalo lämnade in en motion om att kommunen borde gå samman med Vasa.

 • Korsholmspolitiker mer positiva till fusion med Vasa

  15.11.2016 Österbotten

  Allt fler har ändrat åsikt om fusionsfrågan.

  Hälften av Korsholmspolitikerna som svarade på vår fråga är för en sammanslagning med Vasa. Majoriteten tror att man i dag är närmare en sammanslagning än tidigare. Uppdaterade siffror och mer detaljerad redogörelse 17.11

 • Politiker fortsätter kampen för omfattande jour vid VCS

  09.11.2016 Österbotten

  "Det här är hela kommunfältets sak" säger Monica Sirén-Aura.

  Kampen för en omfattande jour vid Vasa centralsjukhus fortsätter. - Vi kör på ända tills vi har en lösning som vi är nöjda med, säger riksdagsledamot Joakim Strand efter tisdagens debatt om jourreformen.

 • Strand: Vasa och Korsholm närmare sammanslagning

  30.10.2016 Österbotten

  Upplever att inställningen i Korsholm har mjuknat.

  Vasa och Korsholm kan tillsammans bli ett starkt centrum. Det skulle väsentligt stärka vår ställning i kampen mellan regionerna, säger Joakim Strand (SFP) som upplever att det börjar röra på sig. Men i Korsholm säger Carola Lithén (SFP) att en sammanslagning inte är aktuell.

 • Finlands minsta kommun Sottunga upphör

  14.09.2016 Inrikes

  Sottunga tvingas förmodligen till kommunsammanslagning.

  Finlands minsta kommun, Sottunga på Åland med sina 100 invånare kommer inte att vara en egen kommun nästa mandatperiod.

 • Konsulter: Åland kunde bli en enda kommun

  26.08.2016 Inrikes

  Lokalpolitiker har farhågor om närservicen.

  Åland kunde vara en enda kommun i stället för att bestå av 16 kommuner som i dag. Det är ett förslag från konsulter som landskapsregeringen har bett presentera förslag för Ålands framtid. Representanter för åländska kommuner fick ta del av förslaget på fredagen.

 • Svagt intresse för en ny diskussion om kommunsammanslagningar

  25.07.2016 Österbotten

  Joakim Strand ser gärna en ny diskussion om gemensam kommun.

  Österbotten står inför stora utmaningar med bland annat vårdreformen och jourförordningen som hotar Vasa centralsjukhus status. Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand ser gärna att Vasas grannkommuner återigen tar en diskussion om en gemensam strategi och kommun men i Korsholm och Malax är man inte villiga att diskutera för tillfället.

 • Han oroar sig för Korsholmbyarnas framtid

  10.04.2016 Österbotten

  Har nu inget emot en kommunsammanslagning.

  Fredrik Lång är oroad över Veikars och andra byars framtid. Skolan i Veikars läggs sannolikt ner. Nu undrar han om man inte lika gärna kunde slå ihop Korsholm med Vasa.

 • Raseborgs stadsdirektör inte beredd köpslå om Svartå

  31.03.2016 Västnyland

  Välkomnar diskussion om Svartå.

  Svartå är en naturlig del av Raseborg, säger Raseborgs stadsdirektör Tom Simola. Han välkomnar ändå den diskussion som nu pågår om vilken stad Svartå ska höra till, men något köpslående tänker han inte bege sig in på.

 • Nådendal och Masku vill inte gå samman

  16.02.2016 Åboland

  Styrelserna tackade nej till sammanslagning.

  Både Nådendals stadsstyrelse och kommunstyrelsen i Masku gav tummen ner för förslaget att slå ihop de två kommunerna.

 • Svartåborna vill folkomrösta om Lojo

  15.02.2016 Västnyland

  Nästan enhälligt beslut om folkomröstning på möte.

  Svartå ska folkomrösta om de vill fortsätta höra till Raseborg eller om de ska förhandla vidare om att i stället höra till Lojo. Det beslöt Svartåborna så gott som enhälligt under ett bymöte.

 • Motstånd mot fusion mellan Masku och Nådendal

  08.02.2016 Åboland

  En del kommuninvånare motsätter sig sammanslagningen.

  Planerna på att slå samman kommunerna Nådendal och Masku framskrider - men alla invånare är inte övertygade om att fusionen är en bra sak. Flera anmärkningar har lämnats in mot planerna.

 • Bortglömda Svartåbor blickar mot Lojo

  20.01.2016 Västnyland

  Det talas om både folkomrösning och fusion i Svartå.

  Svartåborna är frustrerade över att ständigt bli åsidosatta av Raseborgs beslutsfattare. Därför talar nu bybor om både folkomröstning och fusion med Lojo. Men allt beror på vad Svartåborna vill.

 • Luvia + Euraåminne = sant

  10.12.2015 Åboland

  Regeringen godkände kommunsammanslagningen.

  En ny kommunsammanslagning i sydvästra Finland har fått grönt ljus. Regeringen godkände i dag, torsdag, en sammanslagning av Luvia och Euraåminne.

 • VATT: Små kommuner lyckades taktikera vid fusion

  09.12.2015 Inrikes

  Väljarna koncentrerade rösterna till några kandidater.

  Väljare i små kommuner röstade taktiskt i valen efter kommunsammanslagningarna - och lyckades, visar forskning från Statens ekonomiska forskningscentral VATT

 • Allt som var nära är nu borta i Liljendal

  02.12.2015 Östnyland

  Hembygdsandan är stor.

  Snart sex år efter kommunfusionen saknar Liljendalborna sin förlorade hälsoservice. Annars verkar det inte vara något större fel på att bo i den nordligaste delen av Lovisa stad.

 • Tiden inne för Porkala stad?

  01.12.2015 Debatt

  Anders Adlercreutz: "En konkurrenskraftig enhet"

  Är tiden mogen för Kyrkslätt, Sjundå och Ingå att bilda Porkala stad? Se video på den fiktiva förändringen som den nya staden skulle innebära för Kyrkslätt.

 • Kommunerna i väst ska samarbeta för en metropol

  23.11.2015 Huvudstadsregionen

  Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis ska samarbeta.

  Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis ska inleda ett samarbete för att göra kommungränserna mindre tydliga.

 • Mårten Johansson tar av clownmasken

  14.11.2015 Västnyland

  Tio år av hårt arbete med att skapa Raseborg är nu över.

  Att vara stadsdirektör är som att vara en clown: det gäller att hålla masken även om man blir sårad och man måste se till att showen fortsätter. Mårten Johansson tvättar nu bort sminket efter tio år som först Ekenäs och sedan Raseborgs högsta chef.

Sidor