Hoppa till huvudinnehåll

psykiatrisk vård

 • Röster ur det förflutna ekar genom Lappvikens korridorer

  21.07.2016 Kultur och nöje

  Radioteatern väcker det gamla mentalsjukhuset till liv.

  På Konstens natt väcks Lappvikens sjukhus till liv genom Radioteaterns ljudinstallation Röster ur själarnas rum. Det är som om rummen började berätta för dig vad som hände där. Som om väggarna började tala, viska, ropa.

 • Saarni: Onödigt att utreda hur svenskan påverkas i det här skedet

  13.07.2016 Åboland

  "Redan klart att svenskan inte påverkas negativt."

  Enligt sjukvårdsdistriktets tf chef Samuli Saarni har man redan slagit fast att servicen på svenska inte kommer att påverkas negativt av att slå samman psykiatrin. Men visst kan man göra en spårkonsekvensbedömning för att bevisa det tycker Saarni.

 • Valvira om Kuppis psykiatriska sjukhus: Fel och brister ska korrigeras

  22.06.2016 Åboland

  Problem med behörighet, personalstyrka och patientisolering.

  Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Åbo stad uppmanas ta itu med flera fel och brister. Bland annat personalens kompetens och förfarande vid isolering av patienter ska ses över.

 • Folktinget gör inte rättssak kring psykvården

  22.06.2016 Åboland

  Då sjukvårdsdistriktet backar så backar även Folktinget.

  Eftersom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt omvärderat sitt beslut att inte göra en språkkonsekvensbedömning av ett förenhetligande av den psykiatriska vården i distriktet så väljer Folktinget i sin tur att inte göra rättssak av sjukvårdsdistriktets planer.

 • Centraliseringsivern väcker oro inom psykiatrin

  20.06.2016 Österbotten

  "Stort behov av utredningar som sker på svenska".

  Social- och hälsvårdsreformen ångar vidare. För närvarande pågår höranden inom psykiatrin. Tankar om centralisering väcker oro också inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

 • Åboländska psykvårdshärvan kan ännu bli rättsligt ärende

  16.06.2016 Åboland

  Problemet är den bristfälliga beredningen.

  Trots att sjukvårdsdistriktet nu tänker genomföra en språkkonsekvensbedömning av psykvårdens sammanslagning i Åboland kan ärendet ännu få rättsliga konsekvenser. Problemet är den bristfälliga beredningen.

 • Språklig konsekvensbedömning görs - trots allt

  16.06.2016 Åboland

  Vilka följder får fusionen av den psykiatriska vården?

  Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sätter nu igång med att göra en språklig konsekvensbedömning av sammanslagningen av den psykiatriska vården i landskapet.

 • ”Vi har rätt att få lika bra vård som alla andra i landet”

  16.06.2016 Åboland

  Psykvårdens framtid i Åboland oroar.

  Den svenskspråkiga psykiatriska vården har en osäker framtid framför sig i Åboland. Pernilla Bergman har erfarenhet av både finsk- och svenskspråkig vård i regionen och vill stå upp för psykiatrisk vård på svenska.

 • Åbo psykvård kan få rättsligt efterspel

  15.06.2016 Åboland

  Folktinget överväger att gå vidare med ärendet.

  Beslutet att sammanslå psykvården i Åbo utan att göra en språkkonsekvensbedömning kan komma att prövas i rätten. Det säger Finlands Svenska Folkting.

 • Ny psykiatrisk enhet grundas - utan svensk bedömning

  14.06.2016 Åboland

  Beslutet fattades efter en lång diskussion.

  All psykiatrisk vård i Egentliga Finland samlas till en ny stor enhet, utan att man utreder konsekvenserna för den psykiatriska vården på svenska. Representanter från Pargas och Kimitoön protesterade mot beslutet.

 • Språkutredning av framtida psykvård inget tvång

  14.06.2016 Åboland

  Reglerna för språkutredningar gäller inte utanför riksdagen.

  Inget tvingar en arbetsgrupp, en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt att göra en språkutredning. I dagsläge gäller bedömningen av språkkonsekvenser enbart lagberedningen på riksdagsnivå.

 • Åbopolitiker tog ställning till brister vid G1 i Kuppis

  13.06.2016 Åboland

  Framtiden för psykvård på svenska togs inte upp.

  Stadsstyrelsen i Åbo tog på måndag del av en rapport om läget vid Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Vad det skulle betyda för den svenska vården om landskapets psykiatri slogs ihop diskuterades inte.

 • Överläkare: Du måste välja mellan bra vård och vård på svenska

  13.06.2016 Åboland

  På tisdag avgörs hur psykiatrin ska ordnas i fortsättningen.

  Om psykiatrin vid Åbolands sjukhus skulle införlivas i en stor ny enhet i Åbo skulle kvaliteten på vården bli bättre tror överläkare Ari Lahti. Samtidigt skulle det bli svårare att få tala svenska.

 • Åbolands sjukhus kämpar för psykiatrin

  10.06.2016 Åboland

  På tisdag avgörs hur psykiatrin ska ordnas i fortsättningen.

  Nu står det klart att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis vill införliva psykiatrin vid Åbolands sjukhus i den planerade jätteenheten som ska placeras i Åbo.

 • Användningen av psykmediciner minskar – terapi ersätter antidepressiva

  10.06.2016 Inrikes

  Staten satsar mer pengar på FPA-stöd för psykoterapi.

  Psykiatriska läkemedel används i mindre utsträckning än tidigare. Det stora trendbrottet är antidepressiva läkemedel som nu minskar efter att ha ökat i popularitet sedan 1990-talet.

 • Förvirring kring svensk psykiatri i Åboland

  09.06.2016 Åboland

  På tisdagen fattas beslut om att skapa jätte-enhet i Åbo.

  Det finns stora frågetecken kring den psykiatriska vårdens vara eller icke-vara i Pargas och Kimitoön. Om bara några dagar ska Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fatta beslut om att eventuellt centralisera all psykiatrisk vård till Åbo, men oklara formuleringar medför förvirring kring den svenska psykiatrin.

 • "Vård på svenska hotad om barnpsykiatrisk avdelningsvård försvinner från Raseborg"

  01.06.2016 Västnyland

  Raseborgs stad vill stänga enheten för barn i Ekenäs.

  Om stadsstyrelsen i Raseborg får som den vill så dras avdelningsvården för barn med psykisk sjukdom in. Beslutet skulle betyda att det inte finns någon svensk avdelningsvård inom barnpsykiatrin i hela södra Finland.

 • Avdelningen för barnpsykiatri kan försvinna helt och hållet från Raseborg

  30.05.2016 Västnyland

  Avdelningen har i dag fyra platser.

  Det behövs ingen avdelningsvård alls för västnyländska barn med psykiska och psykiatriska problem, anser stadsdirektören i Raseborg.

 • Fortsatt oro för svenskspråkig psykvård i Åbo

  26.05.2016 Åboland

  Nämnd nöjer sig inte med svenskspråkig grupp.

  Ingen skild avdelning för psykvård på svenska framöver väcker reaktioner. Nämnden för den språkliga minoriteten lyfter nu fram frågan.

 • Psykiatrin i Åbo och Egentliga Finland slås ihop

  25.05.2016 Åboland

  Möjliggör bättre vård och specialisering på sjukdomar.

  Förslag att att Åbos psykiatriska specialsjukvård och Egentliga Finlands psykiatriska enheter blir en helhet. Det skulle möjliggöra bättre vård och specialisering på enskilda sjukdomar vid olika avdelningar.

Sidor