Hoppa till huvudinnehåll

psykiatrisk vård

 • "Vårdkulturen varierar stort mellan olika enheter"

  19.02.2016 Åboland

  Bestörtningen är stor efter den misstänkta vanvården i Åbo.

  Inom den slutna vården är tröskeln för maktmissbruk och vanvård klart lägre än inom den öppna vården. Miljön är helt enkelt sådan, säger överläkaren i psykiatri och vänsterpolitikern Jukka Kärkkäinen i Åbo.

 • Åbo stad: Avslöjandena om vanvård ska utredas grundligt

  18.02.2016 Åboland

  Missförhållanden inom psykvården tas på största allvar.

  Avslöjandena om vanvård vid Åbo stads psykiatriska enheter ska utredas grundligt. Det lovar välfärdssektorns direktör Riitta Liuksa i Åbo.

 • Valvira granskar vanvården vid psykiatriska sjukhuset i Åbo

  18.02.2016 Åboland

  Det viktigaste nu är att säkerställa patientsäkerheten.

  Enligt Turun Sanomat har patienter övermedicinerats, isolerats olagligt, förnedrats och misshandlats. Valvira kräver att patientsäkerheten säkerställs.

 • TS: vanvård vid psykiatriska avdelningar i Åbo

  18.02.2016 Åboland

  Patienter har övermedicinerats, isolerats och misshandlats.

  Enligt tidningens uppgifter har patienter övermedicinerats, isolerats olagligt, förnedrats och misshandlats. Dessutom har stora mängder mediciner stulits från avdelningen. Ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Åbo bestört över anklagelserna. Artikeln har kompletterats med Jarmo Rosenlöfs kommentar.

 • Nya direktiv kring läkarens roll gällande körkort

  14.02.2016 Samhälle

  Psykiatrer åläggs förbjuda

  En tipsare som jobbar inom psykiatrin har den senaste veckan fått post av Trafiksäkerhetsverket Trafi, där det framgår en rad nya direktiv kring läkarens roll när det handlar om att bevilja körkort.

 • Språkproblem inom vården i Österbotten

  10.02.2016 Samhälle

  Tipsaren får inte psykvård på svenska i Österbotten

  Tips om svårigheten att få psykiatrisk vård på svenska i Vasa.

 • Fortsatt svalt intresse att bygga Psykehuset i Ekenäs

  25.01.2016 Västnyland

  Första offertrundan gav noll, andra gången en offert.

  Endast ett företag är intresserat av att bygga Psykehuset i Ekenäs. Direktionen för stadens fastighetsavdelning tar ställning till det inkomna anbudet i februari.

 • Ingen vill bygga Psyke-huset i Ekenäs

  16.12.2015 Västnyland

  Inte ett enda anbud lämnades in.

  Inte ett enda anbud lämnades in för sjumiljonersbygget vid sjukhuset i Ekenäs. Ansvariga ringde företagen för att få veta varför och nu ska kraven ändras.

 • Det brister inom mentalvården i Vasa

  19.11.2015 Österbotten

  Psykiatrin ska spara en miljon euro nästa år.

  Psykiatrin inom Vasa sjukvårdsdistrikt ska spara en miljon euro nästa år. Samtidigt oroar man sig för bristerna inom Vasa stads mentalvård.

 • ÖN: Ingen vill bli barnpsykiater i Borgå

  11.11.2015 Östnyland

  Det finns en ledig tjänst som ambulerande psykiater.

  Ingen har sökt tjänsten som specialistläkare inom den barnpsykiatriska polikliniken i Borgå. Det skriver tidningen Östnyland.

 • Beslut i dag: Mariefors sjukhus stängs

  02.11.2015 Huvudstadsregionen

  Den psykiatriska vården ska centraliseras till Helsingfors.

  Med rösterna 10-7 beslöt HNS styrelse på måndagen att lägga ner den psykiatriska vården vid Mariefors i Tusby. Beslutet väckte bestörtning bland personalen.

 • Ordet sinnessjuk var en svordom

  24.10.2015 Tro

  Att hamna på mentalsjukhus var det värsta tänkbara.

  Att hamna på mentalsjukhus var det värsta tänkbara.

 • Såhär ska psykiatricentret i Ekenäs se ut

  22.10.2015 Västnyland

  Se bilder på det planerade psykiatricentret.

  Planeringen av det nya psykiatricentret i Ekenäs går stadigt framåt. Nu finns det bilder på hur byggnaden kommer att se ut.

 • Riskerna inom psykiatriska vården i Vasa ses över

  19.10.2015 Österbotten

  Bland annat säkerheten nattetid försämras.

  På måndag får styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ta del av en riskbedömning för den psykiatriska vården. Psykiatrin ska spara en miljon under 2016.

 • Stängningen av Mariefors sjukhus bordlades

  12.10.2015 Huvudstadsregionen

  Beslutet om centrumflytt för psykiatrin låter vänta på sig.

  En mer centralt belägen psykiatrisk enhet skulle enligt branschdirektör Matti Holi vid HNS gagna patienterna. Vissa i personalen skulle däremot lida av en flytt från de historiska byggnaderna i Mariefors.

 • Nedskärningar inom psykvården oroar

  22.09.2015 Österbotten

  Psykosociala förbundet vill inte att misstag upprepas.

  Gör inte om misstaget från 1990-talet och plocka bort mentalvårdsplatserna från Roparnäs sjukhus utan att förvissa er om att det faktiskt finns beredskap inom öppenvården. Det säger Karl-Göran Löfgren vid Psykosociala förbundet.

 • Psykpatienter flyttas till öppen vård

  16.09.2015 Österbotten

  Primärvården ska ta över mer än 100 Roparnäs-patienter.

  En stor del av patienterna på Roparnäs sjukhus kan flyttas till öppenvården. Det anser psykiatriska delegationen vid Vasa centralsjukhus. Av 200 patienter på rehabiliteringspolikliniken kan 140 flyttas till öppen- eller primärvården.

 • "Bättre att arrangera tung psykiatrisk vård i Åbo"

  14.09.2015 Åboland

  Läkare ser fördelar med att koncentrera psykvården till Åbo.

  Om den psykiatriska avdelningsvården i Egentliga Finland centraliseras till Åbo blir vården bättre på alla plan, det tror chefsöverläkare Samuli Saari som leder förändringsarbetet.

 • Psykavdelningens flytt oroar i Pargas

  14.09.2015 Åboland

  Kan tryggheten på den lilla avdelningen återbyggas i Åbo?

  Åbolands sjukhus psykiatriska avdelning i Pargas kommer troligtvis att stänga. Anhörig tvivlar på att svensk vård kan garanteras i Åbo.

 • Oviss framtid för psykvården på svenska i Egentliga Finland

  07.09.2015 Åboland

  "Språket är det viktigaste verktyget inom psykiatrin"

  För tillfället planeras stora förändringar inom psykvården i Egentliga Finland. Förändringar som kan bli ett hårt slag för psykvården på svenska.

Sidor