Hoppa till huvudinnehåll

brister

 • Brister i funktionshindrades bostäder

  21.08.2013 Inrikes

  Nästan hälften av personer med funktionshinder och person med utvecklingsstörning bor i vanliga bostäder. Det finns ändå stora brister i hemmen.

 • Sälgrunds fyr har brister i säkerheten

  16.08.2013 Österbotten

  Sälgrund i Kaskö tar emot besökare även i år på internationella fyrdagen på söndag. Men på grund av att Trafikverket stängt fyrarna av säkerhetsskäl kommer det inte att vara möjligt att gå upp i fyren den här gången, berättar Kari Häggblom som sköter transporten ut till ön.

 • Brister vid planering av ridmanege

  15.08.2013 Inrikes

  Olycksutredningscentralen har gjort framsteg i utredningen av ridmanegen som rasade i Laukas i februari. En 10-årig flicka omkom i olyckan och två personer skadades allvarligt.

 • Barnskyddsanmälningarna blir liggande för länge

  23.07.2013 Åboland

  Det finns brister i barnskyddet i många kommuner i Egentliga Finland. Kommunernas pressade ekonomi antas vara en av orsakerna till att barnskyddet inte alltid fungerar som det ska.

 • Kollektivavtalet gäller också utländska arbetstagare

  22.07.2013 Åboland

  Det finns fortfarande många brister i utländska arbetares arbetsförhållanden, säger inspektör Kristiina Linna som granskar utländska arbetstagares förhållanden i bland annat Åboland.

 • Salo ombeds se över barnskyddet

  19.07.2013 Åboland

  Salo har fått en föreskrift om att vidta åtgärder så att barnskyddet uppfyller bestämmelserna.

 • Säkerheten bäst på de största fabrikerna

  15.07.2013 Inrikes

  Förra veckans uppståndelse kring Forcits fabrik i Laukas väckte också frågor kring säkerheten på andra fabriker runt om i Finland.

 • Många barer slarvar med kontrakten

  07.06.2013 Huvudstadsregionen

  Arbetarskyddet granskade små barer och cafeer - 50 av 70 granskade ställen fick olika sorters anmärkningar gällande kontrakten.

 • Turerna kring hästsportcentret får skarp kritik

  05.06.2013 Österbotten

  Vasa stad får skarp kritik av revisionsnämnden för turerna kring hästsportcentret. Revisionsnämnden presenterade sin berättelse för fjolåret på onsdagen och när det gäller hästsportcentret konstaterar man att den interna bevakning och projekthanteringen av hästsportcentret har fallerat kraftigt.

 • Nordsjötullen: "Varannan långtradarlast är en trafikfara"

  23.05.2013 Huvudstadsregionen

  Många långtradare i utrikestrafik har brister som hotar trafiksäkerheten, men problemen gäller inte bara utländska fordon. På Tullen i Nordsjö hamn, Helsingfors, bedömer man att varannan långtradare slarvar med att surra lasten och därför utgör en säkerhetsrisk.

 • Konsult risar Raseborg

  22.05.2013 Västnyland

  Raseborg kan bli Finlands Grekland, säger konsult. Bristande förtroende och fel sorts attityd är något som måste förbättras i Raseborg. Det framkommer ur konsultföretaget Novetos färska förslag till strategi för Raseborgs stad.

 • Busstrejken i Vanda slut

  20.05.2013 Huvudstadsregionen

  Busstrafiken i Vanda torde återgå till det normala i morgon då chaufförerna återvänder till arbetet efter att ha strejkat i en vecka. Bussbolaget Veolias huvudförtroendeman Jani Hartikka bekräftar att strejken är över och att parterna ska börja förhandla.

 • Företag slarvar med egenkontrollen av livsmedel

  11.04.2013 Västnyland

  Sydspetsens miljöhälsa tar i med hårdhandskarna mot livsmedelskiosken och grillcaféet Bug´s Center i Ekenäs. Också andra företag i Västnyland har haft brister i egenkontrollen.

 • Omfattande tjälskador på vägarna

  11.04.2013 Västnyland

  Den ovanligt kalla våren har gjort att många vägar är i uselt skick. Tjälen har gått djupt och lett till stora ojämnheter och sprickor i vägytorna.

 • Pargasborna grillar fastighetschefen

  05.04.2013 Åboland

  Mögelproblem är på tapeten i Pargas och nu ställer Pargasborna fastighetschef Seppo Pihl mot väggen.

 • Stor brist på läkare i Jakobstad

  13.03.2013 Österbotten

  Det råder stor brist på läkare på hälsovårdscentralen i Jakobstad. Den här veckan finns det bara 70 mottagningstider på läkarmottagningen. Läkarbristen beror på det att tre läkare nyligen har slutat.

 • "Kanske vi hittar hästkött i Västnyland"

  19.02.2013 Västnyland

  Miljöhälsochef Iiro Koppinen är förvånad över att det finns hästkött i produkter som ska innehålla nötkött. Koppinen säger att det beror på att egenkontrollen hos företagen inte fungerar och att myndigheterna inte gjort sitt jobb.

 • "Svårt sjuka låg på golvet"

  09.01.2013 Huvudstadsregionen

  Sjukskötare Charlotta Malmsten chockades av situationen på Haartmanska sjukhuset, som hon besökte i december. Svårt sjuka var tvungna att ligga på golvet.

 • Stor brist på dagisvikarier i Karleby

  02.01.2013 Österbotten

  Det är stor brist på vikarier inom dagvården i Karleby. Bristen är speciellt stor på de svenska daghemmen och föräldrar har reagerat på att det förekommer finskspråkiga vikarier.

 • Kampen mot grå ekonomi går långsamt

  23.11.2012 Ekonomi

  Det förekommer fortfarande en hel del brister i övervakningen av grå ekonomi på byggplatser. Skatteförvaltningens kontroll av hundra byggplatser på olika håll i Finland visar att det tar en tid att driva igenom förändringar.

Sidor