Hoppa till huvudinnehåll

besvär

 • Besvär efter besvär upprör i Hangö

  21.06.2016 Västnyland

  Stadsdirektören är irriterad. Men vad hände efter intervjun?

  I Hangö är det nu Casinoplanens tur att stöta på besvär då Hangö miljöförening har besvärat sig. Stadsdirektör Denis Strandell är uppenbart irriterad. Yle Västnyland mötte de två parterna. Men vad hände efter den direktsända intervjun? Kan det finnas en lösning?

 • Besvär försenar Casinoplanen i Hangö

  20.06.2016 Västnyland

  Hangö miljöförening anser att planen skadar miljön.

  Den så kallade Casinoplanen i Hangö börjar inte gälla som planerat. Orsaken är att Hangö miljöförening har lämnat in ett besvär över planen.

 • Besvär mot val av byggnadsinspektör i Vasa förkastades

  16.05.2016 Österbotten

  Förvaltningsdomstolen tar inte ställning till försening.

  Förvaltningsdomstolen i Vasa förkastade besvären mot val av byggnadsinspektör. Tar inte ställning till om poststrejken orsakade försening av besvär.

 • Många besvär mot vindkraft i Åbo förvaltningsdomstol

  11.05.2016 Åboland

  Domstolen beredd på att börja behandla asylärenden.

  Åbo har den kortaste handläggningstiden av alla förvaltningsdomstolar, men vindkraftsfrågor tar tid. Åbo förvaltningsdomstol anser sig ha tid och goda förutsättningar att börja handlägga asylärenden.

 • Kristinestad utreder utrymmen för förskola, morris och eftis

  10.05.2016 Österbotten

  Utbildningsnämnden fick bakläxa i stadsstyrelsen.

  Förslaget till placering av förskolan samt eftis och morris i Kristinestad ska utredas på nytt. Utbildningsnämnden fick bakläxa i stadsstyrelsen.

 • Grannar protesterar mot pälsfarm i Lovisa

  15.04.2016 Östnyland

  13 grannar i Mickelspiltom vill inte se en minkfarm i byn.

  Ägarna till 13 fastigheter i Mickelspiltom vill inte se en minkfarm i byn. En pälsfarm för över 12 000 djur har fått miljölov i Lovisa.

 • HD gav inte Elisa besvärstillstånd

  17.03.2016 Österbotten

  Anvias förvaltningsråd fortsätter i samma sammansättning.

  Högsta domstolen har avslagit Elisas ansökan om besvärstillstånd i ärendet som gäller verkställighetsförbudet för besluten på Anvias bolagsstämma i fjol våras.

 • Vasa stads borgen går till domstol

  02.02.2016 Österbotten

  Fastighetsinvesteraren Anssi-Jukka Kasi är missnöjd.

  Vasas beslut att bevilja borgen på 7,2 miljoner euro för ett nytt kontorshus i Runsor går till förvaltningsdomstolen. Det är fastighetsinvesteraren Anssi-Jukka Kasi som är missnöjd.

 • Kristinestadsborna besvärar sig mest

  27.01.2016 Österbotten

  Okynnesbesvär fördröjer processer.

  Kristinestadsborna gör flest förvaltningsbesvär i Österbotten. Det har lett till att flera beslutsprocesser har stannat upp, bland annat kan staden inte fullfölja försäljningen av sommarstugetomter enligt planeringen.

 • Inga besvär mot bostadsbygget i Norra hamnen

  21.01.2016 Västnyland

  Bygglovet har nu vunnit laga kraft.

  Det bygglov miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beviljade i december för bostäder i Norra hamnen har nu vunnit laga kraft. Ingen besvärade sig mot lovet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

 • HFD: Hangö hemlighöll inte samarbetsavtal om Fabriksudden

  19.01.2016 Västnyland

  Högsta förvaltningsdomstolen häver tidigare dom mot staden.

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) häver Helsingfors förvaltningsdomstols tidigare dom. Det betyder att allt gick rätt till då Hangö stad överförde samarbetsavtalet om Fabriksudden från konkursboet Hangon Rantakiinteistöt till företaget Regatta Resorts.

 • Vindkraftsbesvär vidare till HFD

  08.01.2016 Åboland

  Vindkraft fortsätter engagera Kimitoöbor.

  Besvär mot utlåtande om vindkraftspark på Kimitoön går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Vasabo stoppade dagvattenavgift

  05.01.2016 Österbotten

  Rafael Palm överklagade till förvaltningsdomstolen.

  Rafael Palm kan inte koppla sin fastighet i Hemstrand till stadens dagvattensystem. Ändå skulle han betala för det. Därför protesterar han hos förvaltningsdomstolen.

 • Besvär mot kommundirektörsval i Kronoby

  23.12.2015 Österbotten

  Greger Englund besvärar sig till Vasa förvaltningsdomstol.

  Greger Englund som sökte tjänsten som kommundirektör i Kronoby besvärar sig mot valet av Malin Brännkärr. Englund anser att man bortsåg från behörighetskraven och att köns- och åldersdiskriminering kan föreligga

 • Bollhallen i Åbo rullar framåt

  23.12.2015 Åboland

  Hallen kan byggas trots att ett besvär lämnats in.

  Marknadsdomstolen har beslutat att hallen kan byggas trots att ett besvär lämnats in.

 • Borgå tar fondupplösning till rätten

  08.12.2015 Östnyland

  Den finska samkommunen IUKK vill upplösa sina fonder.

  I september beslöt den finska samkommunen som har hand om Amisto och Edupoli i Östnyland att upplösa sina fonder. Borgå stad besvärar sig till Helsingfors förvaltningsdomstol.

 • Patientdatasystem försenas - kostar miljoner för skattebetalarna

  26.11.2015 Huvudstadsregionen

  Apotti kommer att försenas med omkring ett halvt år.

  Patientadatasystemet Apotti kommer inte att tas i bruk som planerat 2017. Istället skjuts starten fram till 2018, vilket innebär extra kostnader på flera miljoner euro. Orsaken är ett besvär till marknadsdomstolen.

 • Korsholm tar tillbaka besvär om fredning av öar

  26.11.2015 Österbotten

  Gäller naturskyddsområde som inrättats på Lappörarna.

  Korsholms kommunstyrelse föreslås dra tillbaka sitt besvär gällande ett naturskyddsområde som inrättats på Lappörarna.

 • Vindkraftsbesvär i Kimitoön avgörs först nästa år

  19.11.2015 Åboland

  Domstolen går igenom flera andra aktuella vindkraftplaner.

  Åbo förvaltningsdomstol hinner inte behandla besvären mot Nordanå-Lövböle vindkraftspark på Kimitoön före årsskiftet.

 • Besvär kan försena patientdatasystem

  11.11.2015 Huvudstadsregionen

  Projektbyrån för Apotti misstänks mörklägga dokument.

  Upphandlingen av det jättelika patientdatasystemet Apotti blir igen ett fall för Marknadsdomstolen. Projektbyrån för Apotti misstänks mörklägga dokument.

Sidor