Hoppa till huvudinnehåll

besvär

 • Besvär kan försena patientdatasystem

  11.11.2015 Huvudstadsregionen

  Projektbyrån för Apotti misstänks mörklägga dokument.

  Upphandlingen av det jättelika patientdatasystemet Apotti blir igen ett fall för Marknadsdomstolen. Projektbyrån för Apotti misstänks mörklägga dokument.

 • Kristinestad godkände ifrågasatt vindkraftsplan

  10.11.2015 Österbotten

  Fogar sig inte i NTM-centralens rättelseuppmaning.

  Kristinestads stadsfullmäktige följer inte Närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning, utan godkände delgeneralplanen för CPC Finlands vindkraftspark i Lappfjärd.

 • Hangö ger sig inte i avtalstvist

  05.11.2015 Västnyland

  Hangö missnöjt med domstolsbeslut.

  Hangö stad håller fast vid att man inte hemlighöll papper då stadsstyrelsen godkände ett samarbetsavtal om Fabriksudden med företaget Regatta Resorts. Staden överklagar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ärendet.

 • Kristinestad vill säga ja till vindkraft i Lappfjärd

  27.10.2015 Österbotten

  NTM-centralen motsätter sig på grund fågellivet.

  Kristinestad borde godkänna delgeneralplanen för Lappfjärds vindkraftpark trots motsättningar från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Det anser stadsstyrelsen.

 • Billnäs blev domstolsfråga igen

  20.10.2015 Västnyland

  Billnäs bruk har hunnit bli en symbol för långsam byråkrati.

  Många är missnöjda med den nya planen för Billnäs bruk. Fyra besvär har lämnats in mot planen som Raseborgs stadsfullmäktige godkände i augusti.

 • Fritt fram att bygga villor i Harjattula i Åbo

  15.10.2015 Åboland

  Cirka 100 fritidsbostäder planeras till ön Kakskerta.

  Det finns inga hinder för att bygga nya fritidsbostäder i Harjattula i Åbo. Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besvärey som lämnades in till domstolen.

 • NTM-centralen: Fel att riva busstationen i Vasa

  05.10.2015 Österbotten

  Beslutet fattats för tidigt, säger centralen.

  Staden anhöll om rivningslov i februari och fick det i september. Men NTM-centralen tycker att rivningslov borde beviljas först då den nya planen för området är godkänd.

 • Naturskyddsförening förlorade - vargjägare vann

  22.09.2015 Åboland

  Föreningen hade inte rätt att besvära sig mot vargjakt.

  En tvist om rätten att skjuta varg i Egentliga Finland är uppklarad. Föreningen som ville sätta stopp för vargjakten hade inte rätt att besvära sig mot vargjakt, anser domstolen.

 • Hangö ser inga hinder för byggstart på Fabriksudden

  13.09.2015 Västnyland

  Regatta Resorts börjar bygga före årsskiftet.

  – Det här är fantastiska nyheter, säger vd Risto Kyhälä från Regatta Resorts, företaget som ska bygga spa och bostäder på Fabriksudden i Hangö. Beslutet om bygglov kan förverkligas trots eventuellt besvär till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Raseborg hade rätt om fasanjakten

  10.09.2015 Västnyland

  Förvaltningsdomstolen behandlar inte frågan om miljölov.

  Frågan om miljölov för fasanjakt i Norrby i Snappertuna i Raseborg behandlas inte i Vasa förvaltningsdomstol. Företaget som ordnar jakten hade besvärat sig över Raseborgs miljönämnds beslut.

 • Stor lucka i Sjundeåekonomin

  03.09.2015 Västnyland

  Besvär mot markanvändningsvatal för Slussenområdet ger gap.

  Det har uppstått ett stort oväntat gap i Sjundeås ekonomi. Besvär mot planerat markanvändningsavtal medför underskott på 700 000 euro.

 • Regatta Resorts beredd börja bygga - bollen hos Hangö stad

  02.09.2015 Västnyland

  Byggstart redan i år möjlig, säger vd Risto Kyhälä.

  Igår (1.9) förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol besvären mot bygglovet för spa och bostäder på Fabriksudden i Hangö. Regatta Resorts vd Risto Kyhälä säger att företaget vill börja bygga så fort som möjligt, helst redan i år.

 • Besvären mot bygget på Fabriksudden i Hangö förkastades

  01.09.2015 Västnyland

  Besvärsställarna hade inte rätt att besvära sig.

  Helsingfors förvaltningsdomstol behandlade inte ens besvären från företaget Ruber och en privatperson eftersom de enligt domstolen inte har besvärsrätt. Vad beslutet innebär för Regatta Resorts som planerar bostäder och ett spa på Fabriksudden är ändå ännu oklart.

 • Kimitoöns kommunstyrelse kluven i JO-fråga

  25.08.2015 Åboland

  Martti Murto anser att styrelsen agerat korrekt.

  Tidigare i år lät kommunstyrelsen bli att ge utlåtanden gällande besvär som hade lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol. Martti Murto anser att styrelsen agerat korrekt.

 • Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

  17.08.2015 Östnyland

  Förvaltningsdomstolen förkastade en markägares besvär.

  Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har förkastat en markägares besvär mot Pernå skärgårds vattenandelslag på Sarfsalö.

 • Rivningsföretag missnöjt med Raseborgs beslut

  07.08.2015 Västnyland

  Trots billigt anbud blev firman inte vald.

  Rivningen av Lojohallarna i Karis har lett till ett besvär i Marknadsdomstolen. Företaget som gav den billigaste offerten, men inte valdes till entreprenör, har lämnat in ett besvär.

 • Minister Lindström: Tröskeln att besvära sig blir högre

  24.07.2015 Inrikes

  Regeringen ser över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor.

  På grund av de långa köerna till domstolarna vill regeringen nu se över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor. Enligt justitieminister Jari Lindström (Sannf) är tanken att få bort besvär som bara är gjorda för att vara besvärlig eller fördröja processer.

 • "Grannfejder hör till de svåraste att medla"

  23.07.2015 Åboland

  Diskussionen är viktigare än lösningen.

  Starka känslor och långvariga gräl gör det svårt att medla i grannfejder, men ändå tycker Riku Laurila vid Egentliga Finlands medlingsbyrå att fler borde ta vara på möjligheten. Medling är gratis, och ger de tvistande en chans att diskutera utan långa rättsprocesser.

 • Miljövårdschef: Kommunerna borde ha en allmän klagonämnd

  23.07.2015 Inrikes

  Besvärsprocesser innebär mycket jobb för tjänstemännen.

  En stor del av miljö- och byggnadsinspektörernas arbetstid går åt till att skriva utlåtanden och svar i samband med klagomål och besvärsprocesser. Bara under år 2014 var de finlandssvenska kommunerna inblandade i 110 rättsprocesser som grundade sig i besvär.

 • Grannfejder i Svenskfinland - allt från stora pälsfarmer till små förråd

  22.07.2015 Inrikes

  Kommunerna hanterar hundratals besvär och klagomål per år.

  Svenska Yle har kartlagt klagomål och besvär som behandlats av bygg- och miljönämnderna i de tvåspråkiga kommunerna under 2014. Över 250 besvär har kommit så långt som till nämnden och nästan hälften av dem handlar om rättsprocesser.

Sidor