Hoppa till huvudinnehåll

besvär

 • Slutbråkat om utlåtande på Kimitoön

  17.06.2015 Åboland

  Domstolen får sitt utlåtande om delgeneralplanen.

  Kimitoöns folkvalda beslöt att, trots allt, avge ett utlåtande om delgeneralplanen för en vindkraftspark i Nordanå-Lövböle. Att låta bli hade varit pinsamt, säger Michael Oksanen från Svenska folkpartiet.

 • Alla överklagar Peterättegången

  19.05.2015 Österbotten

  Ärendet till hovrätten under 2016.

  Alla parter överklagar i den så kallade Petehärvan. Det betyder att fallet med räddningshelikoptern går till hovrätten.

 • EPV Vindkraft får börja bygga i Ömossa

  18.05.2015 Österbotten

  HFD gav EPV rätt och nu får bolaget bygga 34 vindmöllor.

  EPV Vindkraft får bygga 34 vindkraftverk i Ömossa. Bolaget vann i HFD.

 • TS: Tvisten om Smedsgatan 5 fortsätter

  06.05.2015 Åboland

  Två höghus med nio våningar ska byggas på tomten.

  Två höghus på nio våningar ska byggas på Smedsgatan. Det här har väckt mycket diskussion och motstånd bland grannarna.

 • Äggfallet går till hovrätten

  30.04.2015 Österbotten

  Domen mot äggsamlaren innehåller flera intressanta frågor

  Båda parter i äggrättegången lämnar in besvär mot domen. Den 30-årige mannen från Närpes dömdes till skadestånd på 250 000 euro och villkorligt fängelse i sex månader. Försvaret tycker det är för mycket, åklagarna vill se skärpt straff.

 • Vargjakten i Perho till högre instans

  18.03.2015 Österbotten

  Åkklagaren kräver strängare straff.

  Också åklagaren besvärar sig över tingsrättens dom i det så kallade vargjaktsmålet. Åklagaren yrkar på straffskärpning.

 • Besvär mot tomtpriser i Kristinestad

  17.03.2015 Österbotten

  Staden kan just nu inte tvinga någon att betala arrende.

  En räcka besvär över tomtpriser och arrendeavtal i Kristinestad har lett till verkställighetsförbud. Staden vänder sig nu till Komunförbundet för att få klarhet i vad som gäller.

 • Farmare i Vörå får skjuta kråkor

  23.02.2015 Österbotten

  Vasa förvaltningsdomstol ger en pälsfarmare i Vörå rätt att skjuta kråkor, skator och gråtrutar. Föreningen Merenkurkun Lintutiteellinen yhdistys hade yrkat att viltcentralens beslut upphävs eller tiden för dispens förkortas.

 • Närpes: Jävspåståendet kan liknas vid förtal

  11.02.2015 Österbotten

  Närpes stad yrkar på att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvär mot Närpes beslut att bli tvåspråkig.

 • Närpesbesvär vill granska jäv

  03.02.2015 Österbotten

  Tvåspråkigheten i Närpes blir ett fall för högsta förvaltningsdomstolen. Henrik Becker med flera besvärar sig vidare. Närpes godkände minusbudget på 1,36 miljoner euro.

 • VBL: Besväret mot Närpes tvåspråkighet avslogs

  22.12.2014 Österbotten

  Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot Närpes ansökan om tvåspråkighet. Det skriver Vasabladet. Domen kommer ändå för sent för att kunna ändra något, Närpes förblir enspråkigt också nästa år.

 • Höghuset får byggas på Fänriksgatan i Åbo - katastrof säger kritikerna

  18.12.2014 Åboland

  Åbo förvaltningsdomstol har förkastat besvären över detaljplanen för Fänriksgatan 4 och 6 i Åbo. Ulf Forsman från föreningen Biskopsgatan anser att det är ett katastrofalt beslut.

 • Ont om tid för Närpes tvåspråkighet

  17.12.2014 Österbotten

  Det ska till ett julmirakel om Närpes ska hinna bli tvåspråkig ännu i år, säger förvaltningssekreteraren Markus Norrback. Justitiekanslerns tolkning försvårar läget.

 • Villatomter omvärderas i Kristinestad

  08.12.2014 Österbotten

  Kristinestad bör nu rätta sig efter Vasa förvaltningsdomstol och justera värdet på villatomterna jämlikt. Därför föreslår stadsstyrelsen att alla villatomtpriser höjs med 28,47 procent.

 • Niemis hus i Karleby får rivas

  04.12.2014 Österbotten

  Högsta förvaltningsdomstolen ger klartecken för rivning av huset på Niemis tomt i Karleby. Nu blir det nya bostäder och affärer på tomten.

 • Nytt försök för Slussenområdet i Sjundeå

  02.12.2014 Västnyland

  Efter en besvärsrunda har byggrätten krymt.

  I Sjundeå har kommunen nu arbetat fram ett nytt förslag för hur det nya bostadsområdet i Slussen kunde se ut. Efter en besvärsrunda har kommunen krympt ner byggrätten med drygt tio procent och naturvärdena har beaktats bättre.

 • Nu avgör Högsta förvaltningsdomstolen Drumsö vattentorns öde

  17.11.2014 Huvudstadsregionen

  Beslutet att riva Drumsö vattentorn i Helsingfors har i dag måndag överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol har tidigare avslagit en överklagan mot beslutet att riva tornet.

 • Invalda missnöjda med församlingsvalet i Vanda

  14.11.2014 Huvudstadsregionen

  Det finns ett brett missnöje mot hur församlingsvalet genomfördes vid Vanda svenska församling. Gruppen Vi i Vanda som vann valet listar elva punkter där gruppen kräver ett svar. Valnämnden vill inte ta ställning och gruppen överväger nu vidare åtgärder.

 • "Kan man behandla en folkgrupp så här?"

  14.11.2014 Österbotten

  Det är fel att staten utövar påtryckning med statsandelar, anser Harry Bergman, som en av de elva som tidigare i veckan lämnade in ett besvär till Vasa Förvaltningsdomstol mot Närpes beslut att ansöka om att bli tvåspråkig.

 • Hangö: Besvären mot badhotellet bör förkastas

  13.11.2014 Västnyland

  Miljönämnden i Hangö anser att Helsingfors förvaltningsdomstol ska förkasta de besvär som har lämnats in mot bygglovet för badhotellsbygget i Hangö. Nämnden anser att det är frågan om så små avvikelser i bygglovet att det inte behövs något undantagslov för de nya planerna på tomten.

Sidor