Hoppa till huvudinnehåll

besvär

 • Besvären mot bygget på Fabriksudden i Hangö förkastades

  01.09.2015 Västnyland

  Besvärsställarna hade inte rätt att besvära sig.

  Helsingfors förvaltningsdomstol behandlade inte ens besvären från företaget Ruber och en privatperson eftersom de enligt domstolen inte har besvärsrätt. Vad beslutet innebär för Regatta Resorts som planerar bostäder och ett spa på Fabriksudden är ändå ännu oklart.

 • Kimitoöns kommunstyrelse kluven i JO-fråga

  25.08.2015 Åboland

  Martti Murto anser att styrelsen agerat korrekt.

  Tidigare i år lät kommunstyrelsen bli att ge utlåtanden gällande besvär som hade lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol. Martti Murto anser att styrelsen agerat korrekt.

 • Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

  17.08.2015 Östnyland

  Förvaltningsdomstolen förkastade en markägares besvär.

  Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har förkastat en markägares besvär mot Pernå skärgårds vattenandelslag på Sarfsalö.

 • Rivningsföretag missnöjt med Raseborgs beslut

  07.08.2015 Västnyland

  Trots billigt anbud blev firman inte vald.

  Rivningen av Lojohallarna i Karis har lett till ett besvär i Marknadsdomstolen. Företaget som gav den billigaste offerten, men inte valdes till entreprenör, har lämnat in ett besvär.

 • Minister Lindström: Tröskeln att besvära sig blir högre

  24.07.2015 Inrikes

  Regeringen ser över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor.

  På grund av de långa köerna till domstolarna vill regeringen nu se över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor. Enligt justitieminister Jari Lindström (Sannf) är tanken att få bort besvär som bara är gjorda för att vara besvärlig eller fördröja processer.

 • "Grannfejder hör till de svåraste att medla"

  23.07.2015 Åboland

  Diskussionen är viktigare än lösningen.

  Starka känslor och långvariga gräl gör det svårt att medla i grannfejder, men ändå tycker Riku Laurila vid Egentliga Finlands medlingsbyrå att fler borde ta vara på möjligheten. Medling är gratis, och ger de tvistande en chans att diskutera utan långa rättsprocesser.

 • Miljövårdschef: Kommunerna borde ha en allmän klagonämnd

  23.07.2015 Inrikes

  Besvärsprocesser innebär mycket jobb för tjänstemännen.

  En stor del av miljö- och byggnadsinspektörernas arbetstid går åt till att skriva utlåtanden och svar i samband med klagomål och besvärsprocesser. Bara under år 2014 var de finlandssvenska kommunerna inblandade i 110 rättsprocesser som grundade sig i besvär.

 • Grannfejder i Svenskfinland - allt från stora pälsfarmer till små förråd

  22.07.2015 Inrikes

  Kommunerna hanterar hundratals besvär och klagomål per år.

  Svenska Yle har kartlagt klagomål och besvär som behandlats av bygg- och miljönämnderna i de tvåspråkiga kommunerna under 2014. Över 250 besvär har kommit så långt som till nämnden och nästan hälften av dem handlar om rättsprocesser.

 • Okej att flytta artesanutbildningen till Jakobstad

  06.07.2015 Österbotten

  Förvaltningsdomstolen förkastade besvär från Kronoby.

  Att flytta utbildningen av artesaner från Terjärv till Jakobstad var i sin ordning. Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besvären från Kronoby kommun.

 • Slutbråkat om utlåtande på Kimitoön

  17.06.2015 Åboland

  Domstolen får sitt utlåtande om delgeneralplanen.

  Kimitoöns folkvalda beslöt att, trots allt, avge ett utlåtande om delgeneralplanen för en vindkraftspark i Nordanå-Lövböle. Att låta bli hade varit pinsamt, säger Michael Oksanen från Svenska folkpartiet.

 • Alla överklagar Peterättegången

  19.05.2015 Österbotten

  Ärendet till hovrätten under 2016.

  Alla parter överklagar i den så kallade Petehärvan. Det betyder att fallet med räddningshelikoptern går till hovrätten.

 • EPV Vindkraft får börja bygga i Ömossa

  18.05.2015 Österbotten

  HFD gav EPV rätt och nu får bolaget bygga 34 vindmöllor.

  EPV Vindkraft får bygga 34 vindkraftverk i Ömossa. Bolaget vann i HFD.

 • TS: Tvisten om Smedsgatan 5 fortsätter

  06.05.2015 Åboland

  Två höghus med nio våningar ska byggas på tomten.

  Två höghus på nio våningar ska byggas på Smedsgatan. Det här har väckt mycket diskussion och motstånd bland grannarna.

 • Äggfallet går till hovrätten

  30.04.2015 Österbotten

  Domen mot äggsamlaren innehåller flera intressanta frågor

  Båda parter i äggrättegången lämnar in besvär mot domen. Den 30-årige mannen från Närpes dömdes till skadestånd på 250 000 euro och villkorligt fängelse i sex månader. Försvaret tycker det är för mycket, åklagarna vill se skärpt straff.

 • Vargjakten i Perho till högre instans

  18.03.2015 Österbotten

  Åkklagaren kräver strängare straff.

  Också åklagaren besvärar sig över tingsrättens dom i det så kallade vargjaktsmålet. Åklagaren yrkar på straffskärpning.

 • Besvär mot tomtpriser i Kristinestad

  17.03.2015 Österbotten

  Staden kan just nu inte tvinga någon att betala arrende.

  En räcka besvär över tomtpriser och arrendeavtal i Kristinestad har lett till verkställighetsförbud. Staden vänder sig nu till Komunförbundet för att få klarhet i vad som gäller.

 • Farmare i Vörå får skjuta kråkor

  23.02.2015 Österbotten

  Vasa förvaltningsdomstol ger en pälsfarmare i Vörå rätt att skjuta kråkor, skator och gråtrutar. Föreningen Merenkurkun Lintutiteellinen yhdistys hade yrkat att viltcentralens beslut upphävs eller tiden för dispens förkortas.

 • Närpes: Jävspåståendet kan liknas vid förtal

  11.02.2015 Österbotten

  Närpes stad yrkar på att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvär mot Närpes beslut att bli tvåspråkig.

 • Närpesbesvär vill granska jäv

  03.02.2015 Österbotten

  Tvåspråkigheten i Närpes blir ett fall för högsta förvaltningsdomstolen. Henrik Becker med flera besvärar sig vidare. Närpes godkände minusbudget på 1,36 miljoner euro.

 • VBL: Besväret mot Närpes tvåspråkighet avslogs

  22.12.2014 Österbotten

  Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot Närpes ansökan om tvåspråkighet. Det skriver Vasabladet. Domen kommer ändå för sent för att kunna ändra något, Närpes förblir enspråkigt också nästa år.

Sidor