Hoppa till huvudinnehåll

vägarbeten

 • Asfaltarbeten på Fredsgatan begränsar trafiken

  20.08.2015 Åboland

  Asfaltarbeten på Fredsgatan begränsar trafiken

  Beläggningsarbeten på Fredsgatan i Åbo stör trafiken mellan den 19 och 26 augusti. En körfil är stängd för trafik.

 • Enklare för funktionshindrade att röra sig i Borgå centrum

  07.08.2015 Östnyland

  Fredsgatan och Biskopsgatan får upphöjda övergångsställen.

  Fredsgatan och Biskopsgatan får upphöjda övergångsställen. Centrum ska bli mer fotgängarvänligt med bredare trottoarer.

 • Mickelsböle bro repareras

  27.07.2015 Östnyland

  Söderveckoskivägen stängs av för trafik under ett par dagar.

  I Borgå stängs Söderveckoskivägen av för trafik medan Mickelsböle bro renoveras.

 • Dåliga vägar: Skärgårdsvägen

  23.07.2015 Samhälle

  En del av den hårt trafikerade Skärgårdsvägen är dålig.

  Väg 180, Skärgårdsvägen är livligt trafikerad på sommaren. Stora delar av vägen är helt okay, men när Yle Gräv efterlyste tips på dåliga vägar i Svenskfinland lyftes också Skärgårdsvägen fram. Det finns utrymme för förbättringar.

 • Dåliga vägar: Monäsvägen

  20.07.2015 Samhälle

  Monäsvägen i Nykarleby är i erbarmligt skick.

  När Yle Gräv efterlyste tips på dåliga vägar och via vår Facebook-sida hade vi en överlägsen vinnare: Monäsvägen i Nykarleby, väg 7274. Ett dussintal webbläsare som tog kontakt med oss tyckte att just den här vägen är sämst i klassen.

 • Vägnätet förfaller

  19.07.2015 Samhälle

  Finlands vägnät förfaller. Klagomålen bland bilisterna ökar.

  Finlands vägnät är i kris. Vi har oreparerade vägar till ett värde av över en miljard euro. Spotlights granskning visar att bilisterna börjar få nog av gropar och sprickor.

 • ”Alla vägar är mer eller mindre dåliga”

  16.07.2015 Östnyland

  Gropar, sprickor och farosituationer på vägarna i Östnyland.

  Ingenting har hänt på de vägar som för ett år sedan var i ett eländigt skick. De som ofta kör längs med Bjurbölevägen i Borgå och Hindersbyvägen i Lappträsk har vant sig. Man nöjer sig med att det är så eländigt som det är, säger Thomas Antas.

 • De stora vägarna prioriteras när resurserna tryter

  15.07.2015 Östnyland

  Många småvägar är i dåligt skick i Östnyland.

  En del av småvägarna i Östnyland befinner sig i ett klandervärdigt skick. På NTM-centralen säger man att de stora vägarna prioriteras på grund av knappa resurser.

 • Lovisavägar får ljus

  02.07.2015 Östnyland

  Vägar i gamla Pernå, Liljendal, Lappträsk ska få belysning.

  Vägar i gamla Pernå och Liljendal samt Lappträsk ska få vägbelysning i sommar.

 • Broar repareras i Borgå

  29.06.2015 Östnyland

  Underfarterna för lätt trafik är i bruk under arbetets gång.

  Underfarterna för fotgängare och lätt trafik i Hornhattula och Estbacka i Borgå ska repareras och kommer att förorsaka ändringar i trafikarrangemangen.

 • Här är det vägarbeten i Västnyland

  23.06.2015 Västnyland

  Kolla var du måste lätta på gaspedalen i sommar.

  Sommaren är högtid för vägarbeten. Vi har samlat de aktuella vägprojekten i Västnyland. Kolla var du måste lätta på gaspedalen!

 • Mer pengar till vägreparationer

  22.06.2015 Österbotten

  I Österbotten ska man satsa på regionalvägarna.

  Finlands vägnät behöver akuta åtgärder för att inte förfalla ännu mer. Därför satsar den nya regeringen 600 miljoner euro på investeringar i infrastruktur. Välkomna pengar, säger man i Österbotten.

 • Infrastrukturen i USA förfaller

  21.06.2015 Utrikes

  Vägnätet i New Jersey är i akut behov av upprustning.

  Vägnätet i USA föråldras snabbt. Läget är akut i delstaten New Jersey och många pendlare är redo att höja bränsleskatten för att få en förändring till stånd.

 • Omfartsvägen runt Salo byggs

  26.05.2015 Åboland

  Genomfartstrafiken styrs äntligen bort från Salo centrum.

  Omfartsvägen runt Salo blir 7,5 kilometer lång och ska vara färdig 2016.

 • Trafikstörningar att vänta på motorvägen

  26.05.2015 Åboland

  Delar av motorvägen E18 stängs av.

  Granskning av tunnlar och asfalteringsarbeten stör trafiken på motorvägen.

 • Kommuner tvingas finansiera statliga vägprojekt

  15.05.2015 Österbotten

  NTM-centralerna får för lite pengar för vägunderhåll.

  Närings-, trafik- och miljöcentralerna får för lite pengar från staten för att underhålla de statliga vägarna. Allt oftare får kommunerna tll hundra procent stå för notan när en cykelväg eller korsning intill en statlig väg ska byggas.

 • Reparationsarbete vid infarten till Lahtisleden

  12.05.2015 Östnyland

  Renoveringen av bron påverkar trafiken.

  Reparationen av Tattaråsens korsningsbro påverkar trafiken. Det råder sänkt hastighetsbegränsning på rampen från Borgåleden till Lahtisleden i riktning mot Helsingfors.

 • Snart luktar det asfalt i Borgå

  07.05.2015 Östnyland

  Sommaren är här - det börjar lukta asfalt i Borgå.

  Borgå satsar två och en halv miljoner euro på asfaltering av gator och vägar i sommar. Bland annat Biskopsgatan ska få ny beläggning.

 • Vägarbete stör trafiken på Kuppisgatan i Åbo

  20.04.2015 Åboland

  Avloppsledningarna grävs upp på delar av Kuppisgatan.

  Ett kort avsnitt av Kuppisgatan stängs av för biltrafik under tiden 20.4 - 30.6.

 • Farligt övergångsställe åtgärdas i Borgå centrum

  17.04.2015 Östnyland

  Gatuarbeten längs Mannerheimgatan stör trafiken.

  Borgå stad bygger busshållplatser och ett övergångsställe längs Mannerheimgatan i Borgå. Det farliga övergångsstället vid Borgå Energis kontor får mittrefug.

Sidor