Hoppa till huvudinnehåll

läroavtal

 • Toppåret för den finländska ekonomin överskuggas av arbetslösheten bland unga män - chefen för Finlands Bank efterlyser mer utbildning

  18.12.2017 Inrikes

  Sysselsättningen bland unga män har sjunkit.

  Sysselsättningsgraden bland män födda efter 1980-talet är cirka tio procentenheter lägre än bland män födda cirka 1970.

 • Förhoppning om fler läroavtalsutbildade när utsikterna ljusnar

  13.10.2017 Åboland

  Hög medelålder på läroavtalsutbildade.

  Med läroavtal är det möjligt att få en yrkesutbildning på andra stadiet eller att fortbilda sig vid sidan om jobbet. Både utbildningsmyndigheter och näringslivets intresseorganisationer hoppas nu att fler väljer den vägen till ett yrke.

 • Gamla vattenverket i Nickby blir konferens- och utbildningscentral

  11.09.2017 Östnyland

  Arbetslösa hjälper till med saneringen.

  Det gamla vattenverket i Östanåparken i Nickby i Sibbo ska byggas om till konferens- och utbildningscentral. Arbetslösa deltar i projektet via samkommunen för yrkesutbildning i mellersta Nyland, Keuda.

 • Läsåret avslutas och sommarlovet inleds

  03.06.2017 Inrikes

  Det nya läsåret 2017–2018 inleds vecka 32.

  Läsåret avslutas på lördagen och skoleleverna och gymnasisterna inleder sina sommarlov. Även yrkesutbildningarna avslutar läsåret den här veckan.

 • Tajma – ett slakteri i tiden

  10.05.2017 Österbotten

  Inget löpandeband-slakteri.

  Tajma heter ett litet slakteri i Kållby, Pedersöre som idag har 23 delägare. Slakteriet startade sin verksamhet 2014 och uppstod ur ett behov av småskalighet inom kötthanteringen.

 • Yrkesutbildningen förnyas - långa praktikperioder kan minska de ordinarie jobben

  10.02.2017 Inrikes

  Utbildningsavtal ger ingen lön, men läroavtal ger lön.

  Yrkesstuderande ska kunna börja göra längre praktikperioder, men facket befarar att det kan betyda färre ordinarie jobb. “Ingen risk, studerandena är här för att lära sig och kan inte ersätta en ordinarie”, säger Mikael Wikström, vd för bilreservdelsföretaget Fixus Espoo.

 • Österbottens handelskammare: Utbildningsreformen sätter press på företagen

  27.12.2016 Österbotten

  Lärovatalsutbildningen kan komma att lida.

  Reformen av andra stadiets utbildning är en utmaning för såväl arbetsplatserna som för skolorna. Dessutom kan kvaliteten på läroavtalsutbildningen lida. Det skriver direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare i ett ställningstagande.

 • ”Svårt att få jobb som ung och oerfaren”

  22.09.2016 Samhälle

  En berättelse om att vara utan jobb i Finland 2016.

  Det finns lediga jobb på arbetsmarknaden, men företagen vill inte ha unga, oerfarna personer med egna idéer och önskemål, berättar en person som delar med sig av sin arbetslöshetsberättelse.

 • Vamia blir den nya yrkesutbildaren i Vasa

  14.09.2016 Österbotten

  Tre läroinrättningar blir en i början av 2017.

  När tre läroinrättningar i Vasa går ihop i början av nästa år kommer den nya inrättningen att gå under namnet Vamia. Det blev det vinnande förslaget i en namntävling som ordnades i augusti.

 • Stora skillnader i de ersättningar som företagare får för läroavtal

  31.08.2016 Åboland

  Summorna kan variera med hundratals euro i månaden.

  De ersättningar som läroavtalsbyråerna betalar åt företagare som ingår läroavtal varierar kraftigt. Summorna kan variera med hundratals euro i månaden trots att avtalen gäller för samma examen och är till synes identiska.

 • Hård konkurrens om kompetent dagvårdspersonal

  18.08.2016 Inrikes

  Situationen har förbättrats under senare år.

  När det gäller att få in mera behörig personal inom dagvården finns inga snabba lösningar. Många kommuner förlitar sig på läroavtal och på att barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors ska lösa problemet.

 • Finländska pedagoger som reformerade skolan

  17.06.2016 Vetamix

  Hur fick vi finländare lika möjlighet till utbildning?

  Uno Cygnaeus, Viktor von Wright och Mikael Soininen var tre betydelsefulla och inspirerande pedgoger under 1800-talet och 1900-talets början. De verkade alla för jämlikhet i samhället och för bättre utbildning. Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska.

 • Oroligt på hälsocentralen i Lovisa – väktare behövs

  16.05.2016 Östnyland

  Staden vill inrätta en tjänst som väktare/vaktmästare.

  Det har de senaste åren uppstått flera våldssituationer på hälsocentralen. För att trygga personalens säkerhet behövs en vaktmästare med väktaruppgifter.

 • Utbildningsavtalet ska göra praktiska studier möjliga

  13.04.2016 Inrikes

  Det ska gå att genomföra studier på en arbetsplats.

  Ett av regeringens spetsprojekt - det så kallade utbildningsavtalet - är nu ett steg närmare verkligheten. De studerande ska få en möjlighet att lära sig ett yrke på en arbetsplats i stället för i skolan.

 • SS: Kommunförbundet vill ha ny gymnasieexamen

  10.10.2015 Inrikes

  Förespråkar att läroavtal införs i gymnasiestudierna.

  Finlands kommunförbund vill införa en ny typ av gymnasieexamen, skriver Savon Sanomat. Kommunförbundet förespråkar att läroavtal införs som fortsättning på gymnasieundervisningen, eller rentav vid sidan av gymnasiestudierna.

 • Läroavtalet ger drömmarna en chans

  01.09.2015 Östnyland

  Johanna Troberg vill bli smådjursskötare

  Det finns många vägar till ett eget yrke och en anställning. Johanna Troberg börjar i höst studera till smådjursskötare tack vare ett läroavtal.

 • ”Inom vården finns det rum för mycket karlar”

  26.08.2015 Östnyland

  Att byta bransch efter 28 år kräver sin egen process.

  Från att dra kablar och klättra i telefonstolpar till att vårda äldre, sådan är den väg som Olle Granqvist har tagit i sitt yrkesliv.

 • Båtbyggaren som blev närvårdare

  01.12.2014 Österbotten

  År 2008 byggde Karl-Erik Dahlin båtar i Burma. I dag jobbar han som närvårdare vid Malmska sjukhus i Jakobstad. Den tropiska cyklonen Nargis ledde till karriärbytet.

 • Arbetslös i två år - då sadlade han om

  19.05.2014 Huvudstadsregionen

  Att bli arbetslös kan innebära en allvarlig livskris och när inget arbete nappar kan situationen te sig ganska hopplös. Ett sätt att ta sig ur arbetslösheten är att sadla om helt och byta bransch. Det gjorde 33-åriga Tim Norrgrann som är utbildad medianom och var arbetslös i 2,5 år.

 • Finland överbetonar akademisk utbildning

  30.01.2014 Inrikes

  Finland har fått upp ögonen för läroavtal. Avtalen har visat sig kunna hjälpa unga arbetslösa utan utbildning att få en fot in i arbetslivet. I Tyskland har läroavtal varit populärt sedan länge medan Finland har överbetonat den akademiska utbildningen.

Sidor