Hoppa till huvudinnehåll

avloppsnät

 • Helsingfors fick lyxkryssarna att tömma sitt avloppsvatten i hamnen

  01.08.2016 Huvudstadsregionen

  Rabatt på avloppsavgiften gav önskad effekt.

  I sommar har allt fler lyxkryssare tömt sitt avloppsvatten i Helsingfors hamnar, istället för att tömma det ut i havet. En rabatt på avloppsavgiften gav önskad effekt.

 • Rapport: Kanalen i Raumo återhämtade sig snabbt efter avloppsläckan

  08.06.2016 Åboland

  10 000 kubikmeter orenat avloppsvatten rann ut i kanalen.

  Vattnet i kanalen som går genom Raumo centrum är igen rent efter avloppsläckan förra veckan. Det visar en färsk rapport som staden låtit göra.

 • Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

  07.06.2016 Österbotten

  Avfallsnämnden vill se kommunalt ordnade slamtransporter.

  Frågan om hur slamtransporterna ska skötas i Vasaregionen är uppe till behandling på tisdag kväll. Då tar Vasaregionens avfallsnämnd sig an frågan på nytt.

 • Nej till kommunal tömning av slambrunnar

  20.05.2016 Österbotten

  Kommunerna bryter mot den nya avfallslagen.

  Kommunerna i Vasaregionen vill inte ha kommunalt ordnad slamtransport. Låt många små entrepenörer fortsätta sköta slamtömningen är budskapet. Vasaregionens avfallsnämnd får snart slamfrågan på sitt bord.

 • Jontas trädgårdsby ska se upp för översvämningar

  17.05.2016 Östnyland

  Trädgårdsbyn i Sibbo måste akta sig för naturen.

  Det är inte helt enkelt att bygga i Hangelby i Sibbo, naturen kan sätta käppar i hjulen. Det konstaterar hälsoskyddssektionen i Borgå.

 • Över 5000 fastigheter har anslutits till avloppsnätet

  23.03.2016 Österbotten

  Stor satsning mellan 2012 och 2016.

  Under åren 2012-2016 har avloppsnätet utvecklats för totalt nästan 15 miljoner euro i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

 • Avloppsvatten läckte ut på Plagen i Hangö

  01.12.2015 Västnyland

  Röret som samlar allt avloppsvatten i centrum sprang läck.

  Ett större avloppsläckage uppdagades på tisdagen i Hangö. Avloppsvatten rann ut på Plagens strand. Staden visste inte hur mycket avloppsvatten som hunnit rinna ut.

 • Lindrigare regler för avlopp i glesbygd

  30.11.2015 Österbotten

  Trekammarbrunn kan duga tills vidare.

  Avloppsförordningen ser ut att mildras genom ny lagstiftning om drygt ett år. Det betyder att trekammarbrunnar kan godkännas tills vidare. Men i Singsby i Korsholm kan lindringen komma för sent. Thomas Hedqvist i Singsby är besviken.

 • Mera rörarbeten i Borgå

  21.10.2015 Östnyland

  Nu ska också Wittenbergsgatan grävas upp

  De kommunaltekniska arbetena i Borgå fortsätter på olika håll i staden. Nu står Wittenbergsgatan i tur.

 • Regnvattnet börjar kosta i Vasa

  16.10.2015 Österbotten

  Det blir en årlig avgift på mellan 25 och 600 euro.

  Fastighetsägarna i Vasa får en ny avgift nästa år. Då kommer det att börja kosta att vara ansluten till dagvattensystemet.

 • Borgå renoverar avloppsledningar

  09.09.2015 Östnyland

  Avloppsnätet fungerar normalt under arbetenas gång.

  Borgå vatten renoverar avloppsnätet på Vårbergavägen, i Ebbo och på Lundagatan under september och oktober.

 • Grävskopan slår ett slag för Kullo stomavlopp

  19.08.2015 Östnyland

  Stort projekt för Borgå vatten.

  Den här veckan startar grävandet för Kullo stomavlopp mellan Hindhår och Tolkis i Borgå. Avloppsledningen är ett stort projekt för Borgå vatten.

 • Äldre luras till dyra rörsaneringar

  04.08.2015 Västnyland

  Rörföretaget siktar in sig på gamla hus i Raseborg.

  Flera äldre personer i Raseborg har kontaktats av en rörfirma som vill sanera vatten- och avloppsledningar till ett oskäligt högt pris. Enligt Konsumentverkets jurist är det viktigt att begära offerter från olika företag.

 • Kraven på avlopp luckras upp

  06.07.2015 Österbotten

  Över 10 000 fastigheter i Österbotten berörs.

  Regeringen vill gå in och luckra upp kraven på att hushåll måste ansluta sig till sådana avloppssystem som är godkända. Totalt berörs över 10 000 fastigheter i Österbotten och mer än 100 000 i hela landet.

 • Västnylänningar vilse i avloppsdjungeln

  11.06.2015 Västnyland

  Avloppsrådgivare ger information i avloppsfrågor.

  Fastighetsägare på glesbygden är förvirrade då övergångstiden för att förnya avloppssystemet skjuts upp gång på gång. Nu kommer också regeringen med nya bud. Många tar gärna emot hjälp av avloppsrådgivare.

 • För få vill ha kommunalt vatten på Baggö

  03.06.2015 Västnyland

  Oklart om kommunala vattennätverket blir verklighet.

  Raseborgs stad och vattenverket vill bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätverket till Baggö. Hur det går med den saken är fortfarande oklart.

 • Farliga gaser utmaning i avloppsrör i Hangö

  19.05.2015 Västnyland

  Nya avloppsledningen från Lappvik slits snabbt.

  Avloppsledningen som går från Lappvik till Stormossens reningsverk i Hangö togs i bruk år 2012. Speciella omständigheter leder ändå till att pumpar och ventiler slits snabbare än i andra avloppsrör.

 • Vägarbete stör trafiken på Kuppisgatan i Åbo

  20.04.2015 Åboland

  Avloppsledningarna grävs upp på delar av Kuppisgatan.

  Ett kort avsnitt av Kuppisgatan stängs av för biltrafik under tiden 20.4 - 30.6.

 • ÖN: Hemligt avtal ska rädda skärgårdens vattenandelslag

  15.04.2015 Östnyland

  Ljus i tunneln för andelslag i Borgå.

  Det är möjligt att undvika en konkurs, men det kräver samarbete med många inblandade. Det är läget för Borgå skärgårds vattentjänstverk just nu.

 • Solfbor tvingas till kommunalt avlopp

  24.02.2015 Österbotten

  Kaj Fogde i Solf i Korsholm tvingas ansluta sin gård till det utbyggda kommunala avloppsnätet trots att han inte vill. Västkustens miljöenhet hotar med vite på flera tusen euro. "Maffiametoder", dundrar Fogde.

Sidor