Hoppa till huvudinnehåll

hälsovårdspersonal

 • Sjukskötare på Möcs: Ibland är vi ute på hal is

  04.10.2016 Österbotten

  Fullsatta avdelningar kan ta emot akutpatienter i nödfall.

  En sjukskötare som Yle Österbotten har talat med vittnar om för få vårdplatser och för stora patientströmmar vid samjouren vid Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby, Möcs. Det gör att väntetiden på en vårdplats vid Möcs blir lång och personalen sliter.

 • Svårt att få läkare både till Vasa och Seinäjoki

  04.10.2016 Österbotten

  Psykiatrin är ett problem på bägge orter.

  Både Seinäjoki och Vasa centralsjukhus har en del problem med att få läkartjänsterna besatta med formellt kompetent, egen personal. Psykiatrin är ett problem på bägge orter.

 • Vårdpersonal i Östnyland: Vårdreformen skapar oro och engagemang

  29.09.2016 Östnyland

  Vårdpersonal, chefer och sakkunniga träffades i Borgå.

  Tankar om den stundande vårdreformen präglade långt debatten, då vårdpersonal, chefer och sakkunniga träffades för en nyländsk omvårdnadsdag i yrkeshögskolan Laurea i Borgå.

 • Många lider då inomhusluften är dålig - här är de nya vårdrekommendationerna

  27.09.2016 Inrikes

  Vart tionde finländskt hem är fuktskadat.

  Att avgöra varför en patient har problem med luftvägarna är svårt. Läkarna ska därför först och främst vårda, men också föreslå att byggnader undersöks för misstänkta fuktskador. Det säger läkarföreningen Duodecim i sina nya vårdrekommendationer för hälsoproblem relaterade till fuktskador.

 • Tung flytt för klienten då långvården läggs ner i Vasa

  26.09.2016 Österbotten

  Vasa stad sparar på att bygga servicehus istället.

  Efter sju år på Avdelning 2 vid Vasa stadssjukhus var det förra veckan dags för 94-årige Jarl Wester att flytta. En era är över inom Vasa stad då de traditionella långvårdsplatserna läggs ner. I stället ska den som behöver hjälp dygnet runt bo i effektiverat serviceboende. För Jarl Wester innebar det en flytt till nybygget Krannila.

 • Oro över minskad jour får vårdpersonal att söka nya jobb

  25.09.2016 Österbotten

  Vårdanställda i Österbotten överväga att byta arbetsplats.

  Den förestående vårdreformen och planerna på färre fulljoursjukhus får allt fler vårdanställda i Österbotten att överväga att byta jobb. Vårdfacket har märkt att fler funderar på att flytta till andra orter för att jobba.

 • Minst fyra hälsovårdare dödades i ny flygattack mot klinik i Syrien

  21.09.2016 Utrikes

  Klinik nära bombad biståndskonvoj totalförstrördes.

  Flera hälsovårdare har dödats i norra Syrien då en klinik bombades nära staden Aleppo på tisdag kväll. Kliniken ligger nära staden Urum al-Kubrah där biståndsarbetare och civila dödades i måndags då en biståndskonvoj och en klinik bombades.

 • Anställda på VCS oroade över jobben om verksamheten krymper

  21.09.2016 Österbotten

  Flytt till Seinäjoki lockar inte vårdpersonalen.

  Bland personalen vid Vasa centralsjukhus ökar oron för hur det ska gå med deras jobb om sjukhuset förlorar viktiga funktioner. Nya sätt att visa beslutsfattarna att ett fulljoursjukhus behövs i Vasa planeras.

 • Beslut om operationer bordlades

  13.09.2016 Österbotten

  Ville ha mera tid och tydligare siffror.

  Social- och hälsovårdsnämnden behandlade förslaget om att Malmska i framtiden endast skulle erbjuda dagkirurgi och inga operationer som kräver övernattning på sjukhus.

 • Attendo sköter Hangöborna

  09.09.2016 Västnyland

  Attendo ska sköta läkartjänster inom bland annat hemvården.

  Vårdföretaget Attendo valdes igår för att sköta läkartjänsterna inom serviceboendena, hemvården och bäddavdelningen. Attendo fick i somras också ansvaret för hälsovårdscentralens läkartjänster.

 • Rusning på akuten i Vasa

  07.09.2016 Österbotten

  Problem med datanätet skapade köer.

  Datanätet på Vasa centralsjukhus låg nere på onsdagkväll och orsakade rusning på akuten och till akutens telefonservice.

 • Professor: Fromholz yttrandefrihet kränktes av Salo sjukhus

  01.09.2016 Åboland

  Fromholz yttrandefrihet kränktes i Salo, anser professor.

  Som enspråkigt finskspråkigt sjukhus har Salo inte normalt någon skyldighet att alltid ge vård på svenska. Däremot har sjukhuspersonalen gjort sig skyldig till kränkning av yttrandefriheten i Hitisfallet, anser professor Markku Suksi.

 • "Gott bemötande hör också till vården"

  31.08.2016 Åboland

  Kritik mot attityden hos vårdpersonalen i Salo sjukhus.

  Fallet där vårdpersonalen i Salo sjukhus uppmanade en svenskspråkig patient att byta till finska får kritik. Bemötandet av patienter är en viktig del av vården påpekar Risto Nurmela, som är ordförande för sjukvårdsdistriktets språknämnd.

 • LM: Fler studerar till läkare utomlands

  11.07.2016 Inrikes

  Sverige, Estland, Lettland och Rumänien lockar mest.

  Allt fler finländare studerar till läkare utomlands, rapporterar Lännen Media. Det är främst Sverige, Estland, Lettland och Rumänien som lockar till sig finländska läkarstuderande.

 • Savon Sanomat: Dyrare än förr att besöka privatläkare

  28.06.2016 Inrikes

  Fpa-ersättningarna har inte höjts i samma takt.

  Det har blivit allt dyrare att besöka privatläkare. Samtidigt har priserna på läkartjänsterna stigit snabbare än inflationen, rapporterar Savon Sanomat.

 • Patienterna hör sällan svenska på ÅUCS

  15.06.2016 Åboland

  Missnöjet överraskade sjukvårdsdistriktet.

  God vård, bra attityd, men svenskan duger inte. Carina Nynäs och Lars Bergqvist har besökt Åbo universitetscentralsjukhus ett antal gånger. Om det inte var för Nynäs finska hade Bergqvist suttit som ett frågetecken.

 • Utredning om svenskan vid ÅUCS får kritik

  14.06.2016 Åboland

  "Attityden till vård på svenska kunde vara bättre."

  Chefer tycker att svenskan fungerar bra vid Åbo universitetscentralsjukhus, men många patienter är av annan åsikt. Också minoritetsspråknämnden är kritisk till påståenden om god svenskspråkig vård.

 • Närvårdare mycket oroade: Finns ingen tid för patienterna

  09.06.2016 Inrikes

  Det finns inte tillräckligt med tid för patienterna.

  Många närvårdare är djupt bekymrade över standarden på vården. Det finns inte tillräckligt med tid för patienterna. Över hälften av de som svarade på enkäten befarade att de inte skulle orka jobba i två år till.

 • Vikarieläget bra på hvc i Vasa och Jakobstad

  07.06.2016 Österbotten

  Gott om läkarvikarier, men svårare att få sjukskötare.

  På hälsovårdscentralerna i Vasa och Jakobstad ser det bra ut med läkare inför sommaren. Det är lite sämre med sjukskötarna.

 • Privat vårdföretag diskuterar samarbete i Sydösterbotten

  02.06.2016 Österbotten

  Frågan är hur man bäst tryggar vården i regionen.

  Vårdföretaget Doctagon diskuterar fortsatt samarbete inför kommande vårdreform med kommunerna i Sydösterbotten. Doctagon har bjudits in till Kust-Österbottens samkommuns fullmäktigemöte i juni.

Sidor