Hoppa till huvudinnehåll

bestämmelser

 • Hangö får miljöskyddsbestämmelser

  15.12.2014 Västnyland

  Nya miljöskyddsbestämmelser i Hangö ska göra det möjligt att beakta lokala omständigheter och förebygga förorening av miljön. Målet är att förena lokal särprägel med västnyländsk praxis.

 • Förslag: Prästkulla daghem fortsätter

  12.12.2014 Västnyland

  Prästkulla daghem kan fortsätta sin verksamhet om fastighetsägaren åtgärdar bristerna utan att hyran höjs. Det förslaget tar Raseborgs bildningsnämnd ställning till på tisdag (16.12).

 • Bestämmelse om vindkraftsbuller på gång

  17.09.2014 Åboland

  En förordning om hur mycket oljud vindkraftverk egentligen får förorsaka är på gång. Någon orsak att bromsa nu aktuella vindkraftsplaner finns ändå inte.

 • Vem som helst får jobba på byggen

  15.05.2014 Huvudstadsregionen

  Tarmo Taal var en av de två män som omkom i en byggolycka i Mankansmalmen förra veckan då ett schakt rasade. Enligt estniska journalisten Kaire Reiljan som rapporterat om fallet verkar det som att Taal inte hade någon utbildning just för schaktarbete.

 • Även krig regleras av bestämmelser

  13.10.2013 Österbotten

  Visste du att också krig har sina regler och bestämmelser? Under veckoslutet hölls i Vasa en grundkurs i krigets lagar, eller humanitär rätt som man också kallar det.

 • Mjölk direkt från ladugården – nostalgiskt och på uppsving

  30.09.2013 Åboland

  Mjölkbönderna Anette och Sverker Blomberg i Andtböle i Nagu säljer obehandlad mjölk direkt från ladugården. Och med det följer särskilda regler och högre krav på självkontroll.

 • Med Tutu och Snövit på nyföretagarcentralen

  06.09.2013 Västnyland

  Går det att starta ett företag i livsmedelsbranchen? Närbilds reporter Marga Sandström försöker sig på det.

 • Nya fostringssamtal införs i skolan

  09.08.2013 Österbotten

  Det ska bli tydligare vilka disciplinära åtgärder en lärare får ta till. Enligt en ny lag ska varje skola införa ett så kallat fostringssamtal. Ett sådant samtal ska alltid hållas innan det kan bli fråga om kvarsittning för en elev.

 • Sexuella trakasserier kan bli brottsligt

  11.07.2013 Inrikes

  Justitieministeriet fortsätter se över lagstiftningen för sexualbrott. Ett lagförslag som kriminaliserar sexuellt ofredande går nu ut på remiss. Det som nu kallas "tvingande till samlag" ska i framtiden gå under rubriken våldtäkt. Straffen föreslås också bli strängare.

 • Säsong för grillgräl med grannen

  28.06.2013 Inrikes

  När det gäller att grilla sommarmaten ute på balkongen är reglerna inte alltid entydiga. Även om det inte finns några lagliga hinder för att grilla på balkongen lönar det sig inte att mucka gräl, anser Disponentförbundet. Enklast upprätthålls grannsämjan genom att kolla upp husbolagets bestämmelser.

 • Kristinestads sparbank stänger fyra kontor

  18.04.2013 Österbotten

  Sparbankskontoren i Tjöck, Dagsmark, Härkmeri och Sideby i Kristinestad stänger den 2 maj. Enligt banken är det statens skärpta betämmelser som är orsaken.

 • Connecticut inför stränga vapenlagar

  05.04.2013 Utrikes

  I USA avtar förhoppningarna om att kongressen ska kunna enas om de föreslagna nya vapenlagarna. Under tiden har flera delstater beslutat att agera på egen hand, rapporterar Mette Nordström i Washington.

 • Nytt moped- och mopedbilskörkort verkar ge resultat

  05.07.2012 Östnyland

  De nya bestämmelserna om obligatoriska teori- och praktiklektioner för mopedister och mopedbilister verkar ge resultat

 • Småsågar hotas av nya EU-bestämmelser

  14.06.2012 Österbotten

  Nya EU-bestämmelser kan bli den sista spiken i kistan för många småsågar. Som det ser ut nu så kommer småsågar bli tvungna att börja CE-märka en del av sitt material. "Det är åt skogen" säger de småsågsägare som vi pratat med.

 • Små reningsanläggningar fungerar

  11.04.2012 Inrikes

  De små reningsanläggningar som alla hushåll i glesbygden ska vara utrustade med innan år 2016 fungerar bra bara de får service. Det har ett forskningsprojekt lett av Åbo yrkeshögskola kommit fram till.