Hoppa till huvudinnehåll

rättslära

 • Barnen med vid vigselaltaret?

  06.05.2014 Inrikes

  Flera förslag har lagts fram om hur vigselformuläret kunde skrivas om så att parets eventuella barn bättre beaktas. Motivet är att det inte längre bara handlar om att två vuxna gifter sig utan det är allt mera vanligt att också barn finns med i bilden.

 • Patientskadesystemet glömde patienten

  03.03.2014 Samhälle

  Vården i Finland är av god nivå. De flesta besöken hos hälsovården ger önskat resultat. Eftersom patientskador är sällsynta, vore det viktigt att vi skulle ha ett ersättningssystem som är genomskinligt och rättvist. Hittills har få ställt sig frågan hur väl patientskadesystemet fungerar.

 • Passiv assimileringspolitik

  12.02.2014 Inrikes

  Finlandssvenska teckenspråkiga anklagar myndigheterna för att genom passivitet tvinga folk att byta modersmål till finska eller alternativt flytta till Sverige. De finlandssvenska teckenspråkiga är en minoritet inom minoriteten och utgör i dag cirka 300 personer.

 • Besvär mot marktäkt obefogad

  07.02.2014 Östnyland

  Överklagandet mot planerna på en marktäkt i Garpgård by i Lovisa har förkastats i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd.

 • Stadsstyrelsen: Ingen bonus

  03.02.2014 Österbotten

  Stadsstyrelsen i Vasa vill inte ge med sig när det gäller de obetalda bonusarna för år 2013. Med rösterna 9-5 och en nedlagd beslöt man hålla fast vid allmänna sektionens beslut.

 • Vem bär ansvaret vid snöras?

  28.01.2014 Inrikes

  Då ödesdigra snöras behandlats i rätten verkar det som om utgången är olika från fall till fall. Juristen Marina Furuhjelm från disponentförbundet rekommenderar att fastighetsägarna skaffar sig ett bra avtal med ett servicebolag.

 • Jourpatient fick inte uppsöka toaletten - JO prickar Haartmanska

  08.01.2014 Huvudstadsregionen

  Riksdagens justitieombudsman prickar Haartmanska sjukhuset i Helsingfors för att man hållit en patient fastbunden i tio timmar. Patienten hölls fastbunden för att denne inte skulle dricka desinficeringsmedel på sjukhusets toalett.

 • Fondpengar ger mer juridiklitteratur på svenska

  12.12.2013 Inrikes

  En rad juridiska grundverk ska översättas till svenska under de följande tre åren. Det är ett efterlängtat besked för juridikstuderande som hittills läst så gott som all kurslitteratur på finska. Tvåspråkigheten inom juristkåren kommer också att stärkas.

 • Mutdomen mot Olavi Louko står fast

  09.12.2013 Huvudstadsregionen

  Högsta domstolen har inte beviljat besvärsrätt till Esbos tekniska direktör Olavi Louko. Det betyder att hovrättens dom mot Louko för mutbrott gäller.

 • Jurister med sikte på energiklustret

  08.12.2013 Österbotten

  Juristutbildningen i Vasa har lyckats trygga sin finansiering för de följande fem åren. Och nu satsar linjen på ett nytt samarbete med Vasaregionens energikluster, skriver Vasabladet.

 • Analys: Lättare på svenska?

  02.12.2013 Fixa högskolan

  En vanlig fördom om svenskspråkiga utbildningar är att det är lättare att komma in på dem. Fixa högskolans granskning visar ändå att så inte är fallet – åtminstone inte alltid, skriver reporter Peter Sjöholm.

 • Capman avvisar beskyllningar

  25.11.2013 Inrikes

  Den finländska investeringskoncernen Capman avvisar uppgifter om att ha varit delaktig i en uppmärksammad affär i Sverige där ett tv-bolag beskylls för att ha filmat döende patienter utan deras medgivande för en tv-serie.

 • Vanda kan inte förbjuda elever att fota sina lärare

  15.11.2013 Huvudstadsregionen

  En fullmäktigemotion i Vanda kräver att staden förbjuder elever att avbilda skolans personal. Nu har stadens bildningsväsende svarat på motionen.

 • Thomas Quick ska psykutredas på nytt

  23.10.2013 Utrikes

  Svensken Sture Bergwall som också levt under namnet Thomas Quick, släpps inte på fri fot, men ska genomgå en ny rättspsykiatrisk undersökning, beslöt förvaltningsrätten i Falun i dag.

 • Lars Erik Taxell är död

  07.10.2013 Inrikes

  Professor Lars Erik Taxell har avlidit i en ålder av 100 år. Taxell var tidigare rektor och kansler för Åbo Akademi, och partiordförande för Svenska Folkpartiet från 1956 till 1966. Lars Erik Taxell var född i Vasa.

 • Åtal mot motorcyklist förkastades

  02.10.2013 Västnyland

  Västra Nylands tingsrätt har friat en motorcyklist från Raseborg från ett åtal om grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Fallet har fått uppmärksamhet efter att motorcyklisten själv steg fram i offentligheten och ansåg att polisens bevis mot honom var bristfälliga.

 • Kvistade tallar i Hangö var skadegörelse

  02.10.2013 Västnyland

  Västra Nylands tingsrätt har förkastat åtalet om miljöförstöring mot två män som stod åtalade efter att ha kvistat värdefulla dyntallar vid Bellevuestranden i Hangö. Den ena mannen som var delägare i en av villorna dömdes däremot till böter för skadegörelse medan mannen som hjälpte till friades från alla misstankar.

 • Tarasti: Möjligt att det är fråga om jäv

  30.09.2013 Huvudstadsregionen

  Valfinansieringsexpert Lauri Tarasti anser att samlingspartisterna i Helsingfors har agerat oförsiktigt när de inte har jävat sig i beslut som gäller byggbolaget Hartela. Tarasti kan ändå inte med säkerhet säga att ledamöterna har varit jäviga.

 • Biobanklag ska trygga rätten till dina egna celler

  23.09.2013 Inrikes

  En ny biobanklag har trätt i kraft. Lagen bestämmer hur finländarnas DNA, blod, celler och vävnader ska få användas i medicinsk forskning. Den nya biobanklagen ska trygga dina rättigheter att bestämma över din egen så kallade biodata. Lagberedningen har pågått i flera år.

 • Socialverkets beslut som upphävdes i domstol fördubblades

  16.09.2013 Huvudstadsregionen

  Förvaltningsdomstolen upphävde i fjol dubbelt fler av Helsingfors socialverks beslut än året innan. I fjol upphävdes lite över 11 procent av dom beslut som domstolen tog ställning till om barnskydd, utkomststöd, handikappservice och stöd för närståendevård.

Sidor