Hoppa till huvudinnehåll

förvaltningsdomstolar (i första instans)

 • Slutet hägrar för omtvistad fasanjakt i Snappertuna

  05.04.2016 Västnyland

  Företagaren flyttar verksamheten till annan ort.

  Den kommersiella fasanjakten i Snappertuna har både polisanmälts och valsat runt i domstolarna. Nu verkar det bli slut på jakten.

 • Skolor kan stängas innan förvaltningsdomstolen sagt sitt - hur kan föräldrar påverka?

  17.03.2016 Huvudstadsregionen

  Vad kan du göra om ditt barns skola stängs?

  Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslöt på måndagkväll att Friggesby skola ska stängas. Men vad betyder det i praktiken och vad finns det för möjligheter för föräldrar att påverka beslutet?

 • Förvaltningsdomstolen: Lojoskolor fick stängas

  08.03.2016 Västnyland

  Stängningsbeslutet fattades för över två år sedan.

  Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären över skolstängningar i Lojo. Lojo stadsfullmäktige beslöt i början av år 2014 att stänga byskolorna på Lojoön och i Koisjärvi.

 • Korsholm får göra om val av hälsoinspektör

  24.02.2016 Österbotten

  Vasa förvaltningsdomstol ogiltigförklarade valprocessen

  Vasa förvaltningsdomstol har ogiltigförklarat valet av miljö- och hälsoinspektör i Korsholm. Nu får de göra om valet om kommunstyrelsen ger sitt medgivande till att tjänsten ska besättas.

 • Vasa stads borgen går till domstol

  02.02.2016 Österbotten

  Fastighetsinvesteraren Anssi-Jukka Kasi är missnöjd.

  Vasas beslut att bevilja borgen på 7,2 miljoner euro för ett nytt kontorshus i Runsor går till förvaltningsdomstolen. Det är fastighetsinvesteraren Anssi-Jukka Kasi som är missnöjd.

 • HFD: Hangö hemlighöll inte samarbetsavtal om Fabriksudden

  19.01.2016 Västnyland

  Högsta förvaltningsdomstolen häver tidigare dom mot staden.

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) häver Helsingfors förvaltningsdomstols tidigare dom. Det betyder att allt gick rätt till då Hangö stad överförde samarbetsavtalet om Fabriksudden från konkursboet Hangon Rantakiinteistöt till företaget Regatta Resorts.

 • Fler besvär över tomtförsäljning i Kristinestad

  18.01.2016 Österbotten

  Stadsjurist Niklas Granö är förvånad.

  Fyra sommarstugeägare i Kristinestad har besvärat sig över beslutet att delegera försäljningen av tomter till stadsstyrelsen. Stadsjurist Niklas Granö är förvånad att det har kommit besvär just över det här.

 • Besvär mot kommundirektörsval i Kronoby

  23.12.2015 Österbotten

  Greger Englund besvärar sig till Vasa förvaltningsdomstol.

  Greger Englund som sökte tjänsten som kommundirektör i Kronoby besvärar sig mot valet av Malin Brännkärr. Englund anser att man bortsåg från behörighetskraven och att köns- och åldersdiskriminering kan föreligga

 • Kemira måste muddra Infjärden i Vasa

  07.12.2015 Österbotten

  Den vita fosforn som finns på bottnen gör muddringen farlig.

  Kemira måste fortsätta muddringsarbetet vid Infjärden i Vasa. Kemira hade ansökt om att inte behöva muddra sjön på grund av att man hittat farligt vitt fosfor i sjöns bottensediment

 • Karleby vill inte höja hyrorna för sommarstugor

  01.12.2015 Österbotten

  Staden överklagar till HFD.

  Karleby ska på egen hand få bestämma vad som är gångbara hyror för sommarstugor i staden. Det ska ingen domstol blanda sig i, anser stadsstyrelsen som tar frågan om stadens sommarstugtomter till högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

 • Ambulansbeslutet i Västnyland måste tas på nytt

  18.11.2015 Västnyland

  HNS begick ett formellt fel vid första behandlingen.

  Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) begick ett formellt fel då man behandlade ambulansfrågan i Västnyland. Helsingfors förvaltningsdomstol tvingar nu HNS behandla ärendet på nytt. I praktiken torde ärendet inte ha någon större betydelse för verksamheten.

 • Hangö ger sig inte i avtalstvist

  05.11.2015 Västnyland

  Hangö missnöjt med domstolsbeslut.

  Hangö stad håller fast vid att man inte hemlighöll papper då stadsstyrelsen godkände ett samarbetsavtal om Fabriksudden med företaget Regatta Resorts. Staden överklagar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ärendet.

 • Ny käftsmäll för Ålöns delgeneralplan

  03.11.2015 Åboland

  Pargas stad har möjlighet att besvära sig till HD.

  Pargas stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för Ålö i december förra året. Nu förkastas dock planen av Åbo förvaltningsdomstol, för andra gången.

 • Privatperson vann tomtbesvär mot Karleby stad

  02.11.2015 Österbotten

  Inte rätt med olika arrendevagift beroende på ålder.

  Tvisten om 500 sommarstugetomter som Karleby arrenderar ut är avgjord i Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen slog fast att stadsfullmäktige beslöt om en för låg arrendeavgift.

 • Billnäs blev domstolsfråga igen

  20.10.2015 Västnyland

  Billnäs bruk har hunnit bli en symbol för långsam byråkrati.

  Många är missnöjda med den nya planen för Billnäs bruk. Fyra besvär har lämnats in mot planen som Raseborgs stadsfullmäktige godkände i augusti.

 • Isaksson fick rätt i gardingrälet - men gör ändå inget glädjeskutt

  13.10.2015 Åboland

  Pargas stad får stå för rättegångskostnaderna.

  Åbo förvaltningsdomstol ger företagaren Jonas Isaksson rätt i gardingrälet i Pargas. Men det innebär ändå inte att Isaksson sprudlar av glädje.

 • Eivor fortsätter på Utörutten

  05.10.2015 Åboland

  Ruttens anbudstävlan avgjordes i HFD.

  Nu står det klart att rederiet Rosita med förbindelsebåten Eivor får fortsätta med trafiken mellan Pärnäs och Utö. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade Suomen Saaristolaivat Oy:s besvär mot att Rosita vann ruttens anbudstävling 2013.

 • Naturskyddsförening förlorade - vargjägare vann

  22.09.2015 Åboland

  Föreningen hade inte rätt att besvära sig mot vargjakt.

  En tvist om rätten att skjuta varg i Egentliga Finland är uppklarad. Föreningen som ville sätta stopp för vargjakten hade inte rätt att besvära sig mot vargjakt, anser domstolen.

 • Asylärenden tynger förvaltningsdomstolarna

  15.09.2015 Österbotten

  Förvaltningsdomstolarna knäar av arbetsbördan.

  Förvaltningsdomstolarna behöver tilläggsresurser för att klara av de ökande asylärendena. Det säger Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori.

 • Raseborg hade rätt om fasanjakten

  10.09.2015 Västnyland

  Förvaltningsdomstolen behandlar inte frågan om miljölov.

  Frågan om miljölov för fasanjakt i Norrby i Snappertuna i Raseborg behandlas inte i Vasa förvaltningsdomstol. Företaget som ordnar jakten hade besvärat sig över Raseborgs miljönämnds beslut.

Sidor