Hoppa till huvudinnehåll

klor (grundämnen)

  • Kakskertavattnet kloreras

    23.08.2013 Åboland

    Kloreringen av vattenrören i Kakskerta och Satava pågår hela veckoslutet. Tidigare hittades koliforma bakterier i vattnet.

Sidor