Hoppa till huvudinnehåll

samkommuner

 • Privata aktörer börjar sköta arbetsförmedlingen

  07.12.2016 Österbotten

  Landskapen ska köpa tjänsterna på marknaden.

  Arbets- och näringsbyråerna kommer att krympa i framtiden. Istället ska privata bolag, headhunters och uthyrningsfirmor börja sköta mer av arbetsförmedlingen.

 • Arbetsutskott: Enklast om Kronoby byter landskap

  05.12.2016 Österbotten

  Menar att Kronobymodellen ger lagstiftningsmässiga problem.

  Det är enklast att Kronoby byter landskap från Österbotten till Mellersta Österbotten i samband med landskapsreformen. Det är kontentan av det utlåtande som arbetsutskottet för landskapsreformen i Mellersta Österbotten gav efter sitt möte den 25 november.

 • Är vårdreformen ett enda stort frågetecken för dig? Vi reder ut begreppen!

  27.11.2016 Inrikes

  YLE:s Tiina Merikanto reder ut frågetecknen kring reformen.

  Hänger du inte med i turerna kring social- och hälsovårdsreformen? Misströsta inte, för du är inte ensam! Också för experter är det svårt att hänga med i svängarna, säger journalisten och hälsovårdsexperten Tiina Merikanto.

 • Kårkulla om svenska handikapptjänster: Allt borde styras från Egentliga Finland

  25.11.2016 Inrikes

  Vårdreformen hotar splittra svensk service, anser Kårkulla.

  Kårkulla samkommun föreslår att alla tjänster för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning styrs från Egentliga Finland. I annat fall splittrar vårdreformen verksamheten, heter det. Förslaget möter genast kritik.

 • Elva miljoner ska bort från äldreomsorgen i Österbotten

  17.11.2016 Österbotten

  91 procent av 75-åringar i Österbotten bor hemma.

  Fler äldre borde bo hemma i Österbotten. Det är resultatet när elva miljoner måste skäras bort från äldreomsorgen i Österbotten i och med vårdreformen.

 • Rysare väntas: Kronoby röstar igen om landskapstillhörighet

  07.11.2016 Österbotten

  Inga entydiga svar om hur vårdsamarbetet tryggas.

  Vart Kronoby ska vända sig i landskapsreformen klarnar på måndag kväll. Omröstningen kan bli en riktig rysare.

 • Nya landskapsdirektören gillar utmaningarna

  03.11.2016 Österbotten

  Utgår från att landskapsreformen blir av.

  Arbetet som landskapsdirektör är ett arbete i förändring i och med den kommande landskapsreformen. Nytillträdda Kaj Suomela tycker är det är ett intressant jobb, men utmanande eftersom mycket fortfarande är öppet.

 • Skattehöjningar och sämre service väntar Karlebyborna nästa år

  27.10.2016 Österbotten

  "Hela spararsenalen" tas i bruk i Karleby.

  Inkomsterna i Karleby håller inte för den nuvarande kostnadsökningen. Kostnaderna måste ner men det resultat som fullmäktige krävt på 1,6 miljoner euro 2017 nås inte med stadsdirektörens budgetförslag, till det krävs i så fall ytterligare skattehöjningar.

 • Vårdreformen kan slå sönder kommunernas ekonomi

  27.10.2016 Åboland

  Större ekonomi har gett skalfördelar som nu försvinner.

  Då social- och hälsovården tas över av landskapen har regeringen föreslagit en sänkning av kommunalskattesatsen med 12,3 procentenheter. Hur kommunerna ska klara av att sköta sina lagstadgade uppgifter med mindre pengar oroar landets kommunala beslutsfattare.

 • Kommunerna betalar för reformarbetet

  24.10.2016 Österbotten

  Tudelad budget för landskapsförbundet år 2017.

  Arbetet med de stora reformerna - landskapsreformen och vårdreformen - är i full gång, vilket märks även som en kostnadsökning inom Österbottens förbund. Vid landskapsfullmäktiges möte på måndagen godkändes högre andelar för medlemskommunerna.

 • Svenskspråkiga funktionshindrade kan vara illa ute

  21.10.2016 Åboland

  Oklart hur funktionshindrade ska vårdas i framtiden.

  I social- och hälsovårdsreformen sägs ingenting om hur servicen för svenskspråkiga funktionshindrade personer ska skötas.

 • Åbo höjer rösten för skärgården och svenskan

  19.10.2016 Åboland

  Statsandelarnas fördelning beaktar varken språk eller skär.

  Åbo stad anser att tvåspråkigheten och skärgårdens omständigheter ska beaktas som kriterier, säger stadsdirektör Aleksi Randell till Yle Åboland. Men än så länge utgår Finansministeriet från att varken språk eller skär inverkar märkbart på landskapets vårdkostnader.

 • Lovisa stad: Vi betalar fortfarande för mycket för räddningsverket

  29.09.2016 Östnyland

  Lovisa hoppas på att större räddningsdistrikt är lösningen.

  Lovisa vill ändra på kostnadsfördelningen för räddningstjänsterna. Det här hävdar staden varje år. Hoppet är nu riktat på att räddningsdistrikten ska bli större.

 • Karleby får ministerberöm för vårdreformen

  22.08.2016 Österbotten

  Mellersta Österbotten har kommit långt med vårdreformen.

  Mellersta Österbotten är i framkant när det gäller vårdreformen, jag önskar andra landskap hade hunnit lika långt, säger minister Juha Rehula. Rehula ska besöka 18 landskap och inledde sin rundtur i Karleby.

 • Landskapsdirektör tror inte det är realistiskt med autonomi

  08.07.2016 Österbotten

  Blivande landskapsdirektör hoppas på mera makt åt landskapet

  Blivande landskapsdirektör Kaj Suomela har förhoppningar om att landskapen får mera makt i framtiden. Anna-Maja Henriksson är rädd att man går åt ett helt annat håll.

 • Vasaregionens arenor sköter Sandvikens stadion

  01.07.2016 Österbotten

  Samkommunen ansvarar för verksamheten och administrationen.

  Från och med första juli är det samkommunen Vasaregionens arenor som ansvarar för verksamheten och administrationen för nya Sandvikens stadion i Vasa.

 • Turismen mår bra i Egentliga Finland - tack vare Åbo

  29.06.2016 Åboland

  Intäkterna uppskattas nå en miljard euro.

  Turister lockas allt mer till Egentliga Finland. Landskapets intäkter från turismen uppskattas redan uppgå till nästan en miljard euro, varav ungefär 85 procent kommer från Åbonejden.

 • Svenska vårdens framtid utreds - målet är en gemensam vision

  22.06.2016 Åboland

  Styrgruppen samlades i Pargas för ett första möte.

  Utredningsarbetet som ska utmynna i fungerande tvåspråkig vård i Egentliga Finland inleddes på onsdagen.

 • Samkommunen Soite kämpar med tuffa sparkrav

  20.06.2016 Österbotten

  Soite ska spara 30 miljoner på tre år.

  Trots de ekonomiska utmaningarna var diskussionen konstruktiv när styrelsen för Soite, samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Österbotten möttes för första gången på måndag.

 • Österbottens förbund vill ha eget räddningsområde

  07.06.2016 Österbotten

  Räddningsväsendet borde följa landskapsgränsen.

  Räddningsväsendet och akutsjukvården borde följa landskapsindelningen, åtminstone i Österbotten. Det kräver Österbottens förbund, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens räddningsverk i ett ställningstagande.

Sidor