Hoppa till huvudinnehåll

samkommuner

 • Sex sökte till direktörstjänst vid Kårkulla

  24.03.2015 Åboland

  Nuvarande direktören Märta Marjamäki går i pension i vår.

  Sex personer har sökt direktörsposten vid Kårkulla samkommun. Nuvarande direktören Märta Marjamäki kommer att gå i pension i vår.

 • Nio vill bli vårddirektör i Karleby

  18.03.2015 Österbotten

  1800 anställda ska få ny vd. Nio sökte jobbet

  Nio personer har sökt jobbet som vd för Kiuru, alltså samkommunen för specialsjukvård och grundservice i Karleby. Samkommunfullmäktige förrättar valet den 27 maj.

 • Jakobstadspolitiker föredrar Optima i gymnasiefrågan

  14.01.2015 Österbotten

  Jakobstadspolitiker verkar inte lockas av en ny samkommun för gymnasieutbildningen i regionen. Favoritalternativet förefaller att vara att gymnasierna går samman med Optima samkommun kring andra stadiets utbildning.

 • Gösta Willman: En konstig reform

  26.11.2014 Österbotten

  Alla tycker illa om vårdreformen. Det säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby. Enligt honom är man i praktiken tillbaka i det som man för fyra år sedan sa att man skulle skrota. En konstig reform, tycker Willman.

 • Kårkulla blir en procent dyrare

  15.10.2014 Österbotten

  Samkommunen Kårkulla höjer avgifterna nästa år, men med mindre än en procent. Enligt vd:n Märta Marjamäki går det inte att spara mer.

 • Finlands största vårdområde får kritik

  12.08.2014 Österbotten

  Ett stort möte om social- och hälsovårdsreformen för Norra Finlands del hölls i Uleåborg under tisdagen. Bland andra Kronobys kommundirektör Michael Djupsjöbacka deltog och enligt honom kritiserade de mindre kommunerna de nya vårdområdena.

 • Raseborg kräver lägre kostnader av Kårkulla

  13.06.2014 Västnyland

  Raseborg stad vill inte betala nästan en halv miljon mera för Kårkulla samkommuns tjänster för åren 2015-2017. Nu ska staden sätta hårt mot hårt när det gäller kostnaderna.

 • HFD: Karleby inte delägare i Korpelan Voima

  06.06.2014 Österbotten

  Karleby stad förlorade i Högsta förvaltningsdomstolen den utdragna rättstvisten mot energibolaget Korpelan Voima. Tvisten om ersättningar på uppemot tio miljoner euro fortsätter nu med hjälp av förlikningsman.

 • Tre personer testas för rektorstjänsten vid VNF

  21.05.2014 Västnyland

  Tre personer går vidare till tester när Västra Nylands folkhögskola i Karis söker ny rektor.

 • Kårkulla söker ny direktör

  15.05.2014 Åboland

  Kårkullas mångåriga direktör Märta Marjamäki går i pension våren 2015 och nu söker samkommunen en efterträdare. Det är samkommunens fullmäktige som väljer den nya direktören.

 • Kårkullas styrelse kräver att samkommunen bevaras

  27.02.2014 Åboland

  Kårkulla samkommun accepterar inte att samkommunen avvecklas. Kårkullas styrelse kräver att omsorgen för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning garanteras i de olika finlandssvenska regionerna också i framtiden.

 • Lagförslag påverkar Kårkullas framtid

  28.01.2014 Inrikes

  Enligt den föreslagna social- och hälsovårdsreformen kan inte Kårkulla samkommun, som ger olika former av service för personer med funktionsnedsättning, fortsätta sin verksamhet i sin nuvarande form.

 • Anhöriga nöjda med Kårkullas service

  03.01.2014 Inrikes

  Föräldrarna, vårdnadshavarna och de anhöriga är nöjda med den service Kårkulla erbjuder. Det här visar en undersökning som Kårkulla samkommun låtit göra. Trygghet, delaktighet, förståelse och tolerans anses viktigast för att trygga en god service för personer med funktionsnedsättning.

 • Österbottniskt missnöje med Kårkulla samkommun

  14.11.2013 Österbotten

  Kårkullas prishöjning är oacceptabel. I Jakobstadsregionen ökar kostnaderna med 600.000 euro nästa år, i Vasa med cirka 1 miljon euro. Nu höjs österbottniska röster för en justering av prisnivån.

 • Kårkulla förhandlar vårdpris med kommuner

  16.10.2013 Österbotten

  Kårkullas prishöjningar har ifrågasatts i flera österbottniska kommuner. Nu säger samkommunsdirektör Märta Marjamäki att ledningen kommer att besöka Österbotten för att diskutera med kommunerna.

 • Yrkesakademin skapar entrepenörscentrum i Korsnäs

  26.09.2013 Österbotten

  Yrkesakademin ska ännu vara med och skapa ett entreprenörscentrum i Korsnäs innan de flyttar bort från orten. Det sker i projektet "Framtiden i Korsnäs", som pågår till slutet av nästa år och genomförs i samarbete med bland annat företagarna.

 • Allt fler kommunjobb försvinner

  09.09.2013 Inrikes

  Kommunbranschen sysselsätter allt färre. I fjol sjönk antalet anställda i kommuner och samkommuner med 4 500 på ett år och fram till 2015 försvinner ytterligare 9 000 jobb. Till exempel Kouvola stad planerar skära ner personalen med 600 anställda.

 • Kårkullas budget bantas ner

  30.08.2013 Åboland

  På Kårkulla samkommuns styrelsemöte i går beslöt man att den allmänna budgethöjningen blir lägre än vad som fastslogs i maj.

 • Inga permitteringar på Kårkulla

  15.08.2013 Åboland

  Kårkulla samkommun behöver inte ta till permitteringar eller uppsägningar för att få ekonomin i balans, men intäkterna måste öka.

 • Söfuk:s ägarkommuner säger nej till Novia-Arcada

  18.06.2013 Österbotten

  En majoritet av Söfuk:s ägarkommuner säger nej till en fusion mellan yrkeshögskolorna Novia och Arcada. Endast Jakobstad är för en fusion.

Sidor