Hoppa till huvudinnehåll

samkommuner

 • Kårkulla dyrt - billigt i Reso

  14.06.2013 Västnyland

  Kårkullas tjänster för funktionshindrade är ett dyrt alternativ för Raseborg när man jämför med vad en del andra kommuner betalar. Staden som är i pengakris har riktat blickarna mot Reso där ett vårddygn är närmare hälften som billigt som i Raseborg.

 • Hanna kämpar för Kårkulla

  13.06.2013 Västnyland

  Ekenäsbon Hanna Grandell hör till den stora skara som har behov av Kårkullas tjänster. Hon vill inte att staden Raseborg tar över vården av personer med funktionshinder.

 • Ännu ingen kommentar av Kårkulla

  11.06.2013 Västnyland

  Kårkulla samkommuns direktör Märta Marjamäki vill inte ännu kommentera nyheten om att Raseborg vill utreda om staden själv kan producera allt eller en del av Kårkullas tjänster.

 • Raseborg överväger att sluta köpa tjänster av Kårkulla

  11.06.2013 Västnyland

  Pengarna tryter i Raseborg och grundtryggheten borde spara för att förbättra stadens ekonomi. Det kan leda till att staden själv producerar tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. I dag köps tjänsterna av Kårkulla samkommun.

 • Grannkommunerna missnöjda med Jakobstad

  24.05.2013 Österbotten

  Missnöjet med Jakobstad ökar i grannkommunerna. För ett halvår sen sade styrelseordförande Henrik Sandberg i Pedersöre att han är besviken på vårdsamarbetet - nu säger styrelseordförande Jan-Erik Högdahl i Nykarleby att han ångrar vårdfusionen.

 • Mellersta Österbottens centralsjukhus två miljoner på plus

  25.03.2013 Österbotten

  Fjolåret innebar ett gott resultat ekonomiskt för specialsjukvården och Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Överskottet blev drygt två miljoner euro och av den summan får medlemskommunerna en återbäring på 400 000 euro.

 • Kårkullas samlade kunskap kan gå förlorad

  22.03.2013 Åboland

  Förslaget till social- och hälsovårdsreform är oroande och Kårkullas samlade kunskap kan gå förlorad ifall förslaget går igenom. Det anser Lisbeth Hemgård, som är verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

 • "Kårkulla samkommun måste fortsätta"

  21.03.2013 Åboland

  Kårkulla samkommun får inte avvecklas, det slog styrelsen för Kårkulla fast i dag.

 • HBL: Kårkulla i knipa

  21.03.2013 Åboland

  Det nya förslaget på 34 social- och hälsovårdsområden kan innebära en nedläggning av samkommunen Kårkulla.

 • Kommunerna tar allt mera lån

  13.02.2013 Inrikes

  Under 2012 ökade låntagningen med 12,5 procent, vilket innebär att lånestocken i genomsnitt nu är 2 282 euro per kommuninvånare. Totalt har kommunerna och samkommunerna en lånestock på nästan 14 miljarder euro, enligt Kommunförbundet.

 • Pedersöre vill ha allösterbottnisk utredning

  23.11.2012 Österbotten

  Jakobstad blev en besvikelse. Staden har inte klarat av att hålla hälso- och sjukvårdskostnaderna i schack. Det säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Sandberg i Pedersöre. Nu har Pedersöre vänt sig till Österbottens förbund och ber förbundet göra en allösterbottnisk utredning.

 • Karleby har inte rätt till andelar i Korpela Voima

  30.10.2012 Österbotten

  Enligt Vasa förvaltnings domstol är Karleby stad inte medlem i samkommunen Korpela Voima. Det betyder att staden inte kan ta över Kelviås, Lochteås och Ullavas andelar i samkommunen, fastän kommunerna fusionerades 2009.

 • Samarbete behövs inom missbrukarvården

  09.10.2012 Västnyland

  [arenan:1-1699445]Det behövs ett bättre samarbete inom missbrukarvården i Svenskfinland. Det här efterlyser Kårkulla samkommun som i början av sommaren också inledde ett samarbete med Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare.

 • "Korsholm borde betala extrautgifterna för hästsportcentret"

  02.07.2012 Österbotten

  "Korsholm borde ta sitt ansvar och betala notan för de extra utgifter som tillkommit hästsportcentret som byggs i Tölby-Vikby". Det säger Joakim Strand, styrelseordförande för Samkommunen Vasaregionens idrottshallar, skriver tidningen Pohjalainen i dag.

 • Kårkulla köper vård för missbrukare i Raseborg

  23.05.2012 Västnyland

  Kårkulla samkommun köper platser vid Raseborgs enhet för avvänjning, den så kallade Katkon.

 • Gymnasieutspel möts med skepsis

  12.04.2012 Österbotten

  Förslaget att slå samman administrationen för yrkesskolor och gymnasier, samt minska antalet gymnasier till tre, bemöts med skepsis.

Sidor