Hoppa till huvudinnehåll

yrkesutbildning

 • Promenerar för kvinnor i u-länder

  13.09.2013 Österbotten

  Inkommande söndag ordnar Kvinnobanken den landsomfattande kampanjen Gå ett yrke till en kvinna. I svenska Österbotten ordnas evenemanget i Vasa, Jakobstad, Karleby och i Närpes.

 • Nu avgörs campusfrågan i Borgå

  10.09.2013 Östnyland

  Borgå stad ser ut att bli ensam om att vilja ha ett tvåspråkigt campus för andra stadiets yrkesutbildning.

 • Söfuk: Permitteringarna vid YA var korrekta

  04.09.2013 Österbotten

  Fackets och lärarnas rättelseyrkande mot permitteringarna vid Yrkesakademin i Österbotten har förkastats. Söfuks styrelse förkastade det eftersom den ansåg att inga formfel har skett när beslutet om permitteringarna togs.

 • Ännu inga planer för flytt av billinjen i Karis

  12.08.2013 Västnyland

  Yrkesskolan Axxell har inga planer på vad som ska ske med billinjen som finns kvar i skolans gamla fastighet på Stabsgatan vid Pumpviken i Karis. Oberoende av vad staden planerar för området så är det långt till byggstart och utbildningen kommer nog att finnas kvar i närheten av Pumpviken länge än tror Axxellrektorn Lena Johansson.

 • Hoppet lever för pälsutbildningen i Jakobstad

  24.07.2013 Österbotten

  Framtiden för yrkeshögskoleutbildningen inom päls på Centria i Jakobstad är ännu oviss. Det ser ändå ut att bli en fortsättning på andra stadiet till hösten.

 • HS: Kiuru vill förlänga läroplikten

  07.07.2013 Inrikes

  Utbildningsminister Krista Kiuru (SDP) vill förlänga läroplikten med ett år, skriver Helsingin Sanomat. En förlängd läroplikt skulle innebära att alla ungdomar skulle söka vidare till någon utbildning efter grundskolan.

 • Invandrarutbildningen i Vörå växer till sig

  17.06.2013 Österbotten

  I höstas startade Folkhälsan en invandrarutbildning i Norrvalla i Vörå, kallad Språkarenan. Idén är att invandrare, förutom att lära sig svenska, också ska bekanta sig med hur det finländska samhället fungerar. Och det första läsåret har varit väldigt lyckat.

 • Axxell står inför nya sparbeslut

  14.06.2013 Västnyland

  Nu räcker inte osthyveln längre - Axxell kan bli tvungen att lägga ner utbildningslinjer i Karis eller Pargas om staten skär ner enhetspriset per elev. Det säger rektor Lena Johansson.

 • Ett campus – men Prakticum vill inte vara med

  03.06.2013 Östnyland

  All yrkesutbildning skall finnas på ett ställe i Borgå i framtiden. Det är ett beslut av fullmäktige men nu vill inte Prakticum vara med.

 • Dagens unga har flera karriärer framför sig

  31.05.2013 Huvudstadsregionen

  I dag är alla dörrar öppna vare sig man väljer gymnasium eller yrkesutbildning efter skolan. Yrkeseleverna på Prakticum i Helsingfors räknar med jobb i framtiden, men överlag behöver Svenskfinland fler högskoleutbildade.

 • Studerande ifrågasätter campusbygget vid YA

  10.05.2013 Österbotten

  Nu ifrågasätter studerande vid Yrkesakademin i Österbotten valet att skära ner studielinjer samtidigt som Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur bygger ett nytt, stort och fint campus för Yrkesakademins del i Gamla Vasa.

 • Jakobstadsregionen kan få brist på akademiker

  03.05.2013 Österbotten

  Det kan bli brist på akademiker i norra svenska Österbotten. Orsaken är att få nior väljer att söka in till ett gymnasium. I till exempel Pedersöre och Larsmo väljer majoriteten av eleverna yrkesskola, vissa år är det inte ens 30 procent som väljer gymnasiestudier.

 • Många väljer Axxell i Karis och Ekenäs

  03.04.2013 Västnyland

  I år lockar Axxell gott om sökanden till utbildning för unga i både Karis och Ekenäs. Husbyggare och närvårdare hör till de populära utbildningarna. Men hantverk lockar få.

 • Viktigt att informera om ungdomsgarantin

  19.03.2013 Österbotten

  Vid nyår trädde Ungdomsgarantin i kraft - den garanterar utbildnings- eller arbetsplats för arbetslösa och nyutexaminerade personer. Tiina Palonen på Vasa stads informations- och rådgivningspunkt för ungdom, Reimari, arbetar med ungdomsgarantin.

 • Axxell fick ny rektor

  19.03.2013 Östnyland

  Nya rektorn har lång erfarenhet av yrkesutbildning i Svenskfinland.

 • Arbetsgrupp: Ett enda campus för Borgå

  07.03.2013 Östnyland

  En arbetsgrupp föreslår att ett campus byggs i Borgå för yrkesutbildningen på andra stadiet.

 • Ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning inleds

  22.02.2013 Inrikes

  På måndag öppnar ansökningen till yrkes- och gymnasieutbildning. Inom svenskspråkiga utbildningar finns det i år 4 800 studieplatser.

 • SFP vill slå ihop Arcada och Novia

  28.01.2013 Inrikes

  Svenska Folkpartiet stöder en fusion mellan yrkeshögskolorna Arcada och Novia. Enligt partiets fullmäktige skulle det här vara det bästa sättet att bevara starka och livskraftiga utbildningsenheter i framtiden.

 • Yrkesskola mer svåråtkomlig för vissa efter årsskiftet

  29.12.2012 Inrikes

  Antagningen till yrkesutbildning kommer att försvåras för en del intresserade på grund av den ungdomsgaranti som träder i kraft vid årsskiftet. Garantin innebär att unga som bara gått grundskolan får förkörsrätt till yrkesskolorna.

 • Point College kan bli svensk enhetsskola

  21.12.2012 Östnyland

  Den kommande Västra enhetsskolan kan placeras i nuvarande Porvoo International Colleges fastighet i Näse. Det här anser den arbetsgrupp som har till uppgift att planera den nya svenskspråkiga enhetsskolan i Borgå.

Sidor