Hoppa till huvudinnehåll

rivning

 • Högsta förvaltningsdomstolen: Aboa Mare-huset rivs inte

  25.06.2015 Åboland

  "Det är inte utgången som vi önskade."

  Stiftelsen för Åbo Akademi får inte riva Aboa Mare-huset på Malmgatan. Det är inte utgången som vi önskade, säger Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare Lasse Svens.

 • Här rivs Oriketoskorstenen – se video!

  25.06.2015 Åboland

  Förbränningsverkets ökända skorsten revs på torsdag.

  Åboförorten Oriketo är nu ett landmärke fattigare. Förbränningsverkets ökända skorsten revs på torsdag.

 • Här ska det byggas nytt i Nickby

  23.06.2015 Östnyland

  Nya detaljplaner diskuteras under höstens gång.

  Nickby ska fortfarande vara ett livskraftigt centrum i Sibbo. Gammalt ska rivas och nytt ska byggas. Sibbo kommunfullmäktige har redan godkänt ett par detaljplaner, och ska ta ställning till fler under hösten.

 • Oklart om sjukhusbyggnader ska rivas i Vasa

  08.06.2015 Österbotten

  Åtta hus vid Vasa centralsjukhus är i behov av rivning.

  Åtta byggnader är i behov av rivning vid Vasa centralsjukhus. Men huruvida de ska rivas tog inte sjukvårdsdistriktets fullmäktige ställning till på måndagens möte.

 • Sjundeå söker tillfälligt hus för elever i Päivärinne

  03.06.2015 Västnyland

  Nämnd: Skolans trähusdel borde rivas och inte renoveras.

  Trähusdelen av den finska skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå borde rivas och inte renoveras. Det anser tekniska nämnden i Sjundeå.

 • HFD: Drumsö vattentorn får rivas

  27.05.2015 Huvudstadsregionen

  Beslutet tog invånarförening på sängen.

  Högsta förvaltningsdomstolen har gett grönt ljust för rivandet av Drumsö vattentorn.

 • Restaurang Logen i Närpes rivs

  25.05.2015 Österbotten

  Nästa år byggs seniorhus på tomten.

  Nu rivs restaurang Logen i Närpes. Tomten ska småningom ge plats för Folkhälsans seniorhus.

 • Smedsgatan 5 behandlas igen

  13.05.2015 Åboland

  Ska nämnden godkänna rivning av två hus?

  Stiftelsen Turun Toverien Tuki vill riva ett hus byggt på 1800-talet och ett bostadshus från 1950-talet. Byggnadsnämnden behandlar frågan på onsdag kväll.

 • Hon river Koverhar

  13.05.2015 Västnyland

  Det mesta materialet får nytt liv.

  Snart tre år efter FN-steels konkurs börjar arbetet med att ta isär det gamla fabriksområdet. Det mesta materialet kan återvinnas och företaget Delete river i takt med att man får material och maskiner sålda. Se video.

 • Politiker vill riva dammen i Gammelstadsforsen - staden vill bevara

  12.05.2015 Huvudstadsregionen

  Helsingfors stad anser att dammen inte ska rivas.

  Helsingfors ska nu trots allt utreda om det är möjligt att riva dammen i Gammelstadsforsen. Det här slog stadsstyrelsen fast under måndagskvällen. Helsingfors stad anser att dammen inte ska rivas.

 • Jugendbyggnad revs i Kristinestad

  27.04.2015 Österbotten

  På förmiddagen gjorde grävskoporna slut på huset

  I dag revs Juuselas hus i Kristinestad. Redan vid halv tio på förmiddagen var halva huset borta. Sedan for resten.

 • Gamla busstationen i Vasa rivs

  21.04.2015 Österbotten

  Busstationen ger plats för Wasa station-bygget.

  På tisdag kväll godkände stadsstyrelsens planeringssektion rivningen av gamla busstationen i Vasa. Byggnaden som är ritad av Serenius och byggd 1935 måste rivas för att ge plats till det nya Wasa station-bygget.

 • Asbesthallar invid Karis nya brandstation rivs

  19.04.2015 Västnyland

  Hallarna är fula och fallfärdiga, anser Raseborg.

  De så kallade Lojohallarna på Fredsgatan 1 i Karis är delvis i användningsförbud på grund av rasrisk. Då Raseborg nu bygger ny brandstation invid passar staden på att riva hallarna.

 • "I Lojo finns inget gammalt mera"

  24.03.2015 Västnyland

  Lojosamfundet vill bevara gamla Trä-Anttila i Lojo centrum.

  Historiska värden är viktiga. Det tycker Lojosamfundet som jobbar för att den gamla skolan Trä-Anttila i stadens centrum ska rustas upp istället för att rivas.

 • Nu rivs Niemis hus i Karleby

  16.03.2015 Österbotten

  Snart är Niemis hus i Karleby ett minne blott

  Rivningen av Niemis hus i centrum av Karleby har inletts. Fastigheten på Storgatan har stått tom en längre tid och byggherren Lakea planerar att bygga nya bostäder och affärslokaler på tomten.

 • Ska Trä-Anttila i Lojo rivas eller inte?

  13.03.2015 Västnyland

  Framtiden för den historiskt värdefulla byggnaden Trä-Anttila i Lojo centrum invid kyrkan är oklar. Ägaren yrkesutbildaren Luksia har inte råd att renovera huset, och med tanke på Lojo stads många fastigheter i dåligt skick är knappast staden intresserad av att ta hand om huset heller.

 • Energilabb i Vasa kan dra ut på tiden

  12.03.2015 Österbotten

  Snart är F&M Boats båthallar på Brändö i Vasa jämnade med marken. Men det är ännu oklart vad som ska byggas på strandtomten. Någon ansökan om bygglov har inte lämnats in för det planerade energilaboratoriet.

 • Nykarleby bibliotek billigare än beräknat

  04.03.2015 Svenska.yle.fi

  Nykarlebys nya bibliotek skulle kosta 2,5 miljoner euro enligt ekonomiplanen. Men det kommer bara att kosta 2 miljoner euro. Just nu röjs den gamla byggnaden bort på byggnadsplatsen.

 • Rivningsbeslut för Juuselas hus var felaktigt

  03.03.2015 Österbotten

  Rivningstillståndet för Juuselas hus i Kristinestad kom till på felaktiga grunder, anser NTM-centralen.

 • Silorna i Vasa får rivas

  17.02.2015 Österbotten

  Silorna i Vasa som stått tomma i 20 år får rivas. Stadsstyrelsens planeringsektion i Vasa godkände på tisdagkväll att en planeändring kan göras som möjliggör en rivning av silorna.

Sidor