Hoppa till huvudinnehåll

rivning

 • Oklart om sjukhusbyggnader ska rivas i Vasa

  08.06.2015 Österbotten

  Åtta hus vid Vasa centralsjukhus är i behov av rivning.

  Åtta byggnader är i behov av rivning vid Vasa centralsjukhus. Men huruvida de ska rivas tog inte sjukvårdsdistriktets fullmäktige ställning till på måndagens möte.

 • Sjundeå söker tillfälligt hus för elever i Päivärinne

  03.06.2015 Västnyland

  Nämnd: Skolans trähusdel borde rivas och inte renoveras.

  Trähusdelen av den finska skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå borde rivas och inte renoveras. Det anser tekniska nämnden i Sjundeå.

 • HFD: Drumsö vattentorn får rivas

  27.05.2015 Huvudstadsregionen

  Beslutet tog invånarförening på sängen.

  Högsta förvaltningsdomstolen har gett grönt ljust för rivandet av Drumsö vattentorn.

 • Restaurang Logen i Närpes rivs

  25.05.2015 Österbotten

  Nästa år byggs seniorhus på tomten.

  Nu rivs restaurang Logen i Närpes. Tomten ska småningom ge plats för Folkhälsans seniorhus.

 • Smedsgatan 5 behandlas igen

  13.05.2015 Åboland

  Ska nämnden godkänna rivning av två hus?

  Stiftelsen Turun Toverien Tuki vill riva ett hus byggt på 1800-talet och ett bostadshus från 1950-talet. Byggnadsnämnden behandlar frågan på onsdag kväll.

 • Hon river Koverhar

  13.05.2015 Västnyland

  Det mesta materialet får nytt liv.

  Snart tre år efter FN-steels konkurs börjar arbetet med att ta isär det gamla fabriksområdet. Det mesta materialet kan återvinnas och företaget Delete river i takt med att man får material och maskiner sålda. Se video.

 • Politiker vill riva dammen i Gammelstadsforsen - staden vill bevara

  12.05.2015 Huvudstadsregionen

  Helsingfors stad anser att dammen inte ska rivas.

  Helsingfors ska nu trots allt utreda om det är möjligt att riva dammen i Gammelstadsforsen. Det här slog stadsstyrelsen fast under måndagskvällen. Helsingfors stad anser att dammen inte ska rivas.

 • Jugendbyggnad revs i Kristinestad

  27.04.2015 Österbotten

  På förmiddagen gjorde grävskoporna slut på huset

  I dag revs Juuselas hus i Kristinestad. Redan vid halv tio på förmiddagen var halva huset borta. Sedan for resten.

 • Gamla busstationen i Vasa rivs

  21.04.2015 Österbotten

  Busstationen ger plats för Wasa station-bygget.

  På tisdag kväll godkände stadsstyrelsens planeringssektion rivningen av gamla busstationen i Vasa. Byggnaden som är ritad av Serenius och byggd 1935 måste rivas för att ge plats till det nya Wasa station-bygget.

 • Asbesthallar invid Karis nya brandstation rivs

  19.04.2015 Västnyland

  Hallarna är fula och fallfärdiga, anser Raseborg.

  De så kallade Lojohallarna på Fredsgatan 1 i Karis är delvis i användningsförbud på grund av rasrisk. Då Raseborg nu bygger ny brandstation invid passar staden på att riva hallarna.

 • "I Lojo finns inget gammalt mera"

  24.03.2015 Västnyland

  Lojosamfundet vill bevara gamla Trä-Anttila i Lojo centrum.

  Historiska värden är viktiga. Det tycker Lojosamfundet som jobbar för att den gamla skolan Trä-Anttila i stadens centrum ska rustas upp istället för att rivas.

 • Nu rivs Niemis hus i Karleby

  16.03.2015 Österbotten

  Snart är Niemis hus i Karleby ett minne blott

  Rivningen av Niemis hus i centrum av Karleby har inletts. Fastigheten på Storgatan har stått tom en längre tid och byggherren Lakea planerar att bygga nya bostäder och affärslokaler på tomten.

 • Ska Trä-Anttila i Lojo rivas eller inte?

  13.03.2015 Västnyland

  Framtiden för den historiskt värdefulla byggnaden Trä-Anttila i Lojo centrum invid kyrkan är oklar. Ägaren yrkesutbildaren Luksia har inte råd att renovera huset, och med tanke på Lojo stads många fastigheter i dåligt skick är knappast staden intresserad av att ta hand om huset heller.

 • Energilabb i Vasa kan dra ut på tiden

  12.03.2015 Österbotten

  Snart är F&M Boats båthallar på Brändö i Vasa jämnade med marken. Men det är ännu oklart vad som ska byggas på strandtomten. Någon ansökan om bygglov har inte lämnats in för det planerade energilaboratoriet.

 • Nykarleby bibliotek billigare än beräknat

  04.03.2015 Svenska.yle.fi

  Nykarlebys nya bibliotek skulle kosta 2,5 miljoner euro enligt ekonomiplanen. Men det kommer bara att kosta 2 miljoner euro. Just nu röjs den gamla byggnaden bort på byggnadsplatsen.

 • Rivningsbeslut för Juuselas hus var felaktigt

  03.03.2015 Österbotten

  Rivningstillståndet för Juuselas hus i Kristinestad kom till på felaktiga grunder, anser NTM-centralen.

 • Silorna i Vasa får rivas

  17.02.2015 Österbotten

  Silorna i Vasa som stått tomma i 20 år får rivas. Stadsstyrelsens planeringsektion i Vasa godkände på tisdagkväll att en planeändring kan göras som möjliggör en rivning av silorna.

 • Bostäder i Pohjolahuset år 2019?

  19.01.2015 Huvudstadsregionen

  Att konvertera kontor till bostäder är svårt. Därför kommer en del av det gamla Pohjolahuset i Munkshöjden att jämnas med marken för att ge utrymme för nybyggen.

 • Pargas kan få unikt hus i centrum

  23.12.2014 Åboland

  Stora planer är på gång för Pargas centrum. Området mellan Axo och Nordea på Köpmansgatan kan i framtiden få ett helt nytt hus - eller kanske flera. Tanken är att det gamla Tarmola-huset på Köpmansgatan 7 ska rivas och ge plats för ett nytt affärs- och bostadshus i tre våningar.

 • Belgiskt företag säljer biprodukter från Koverhar

  05.12.2014 Västnyland

  Rivningsföretaget Delete har ingått ett samarbetsavtal med det belgiska företaget ABO gällande återanvändningen av 30 000 ton biprodukter av järn. Biprodukterna kommer från rivningsarbetet Koverhar stålfabrik i Hangö.

Sidor