Hoppa till huvudinnehåll

rivning

 • Niemis hus i Karleby kan rivas

  18.06.2013 Österbotten

  Niemis hus i centrum av Karleby får rivas. Förvaltningdomstolen förkastade två besvär och det betyder att en ny bostads- och affärsfastighet kan ersätta det tomma huset på Storgatan.

 • Rivningen av Brahecenter på tapeten igen

  17.06.2013 Åboland

  Planerna på att riva köpcentret Brahe-center i Åbo diskuteras igen. Ägarna vill riva huset och bygga nytt.

 • Vattenrutschbanan revs med motorsåg

  28.05.2013 Västnyland

  Vattenrutschbanan i Stallörsparken revs på måndagen med motorsåg. Se video från rivningsarbetet.

 • Nu lämnas rivningsansökan för Råttis

  28.05.2013 Åboland

  Ägaren till Råttis, fastighetsbolaget Strandparken, lämnar i dag, tisdag, in en ansökan om att få riva hela Råtthallen i Pargas. Byggarbetena kan stå stilla resten av året.

 • Vattenrutschbanan i Stallörsparken rivs nästa vecka

  24.05.2013 Västnyland

  Vattenrutschbanan i Stallörsparken skall rivas nästa vecka. I staden Raseborgs kassakista finns inga pengar för en reparation av rutschbanan.

 • Nej till att bevara Drumsö vattentorn

  02.05.2013 Huvudstadsregionen

  Fastighetskontoret vill fortfarande riva vattentornet på Drumsö. Frågan behandlas i fastighetsnämnden i Helsingfors i dag, torsdag.

 • Esse får äntligen ett församlingshem

  15.04.2013 Österbotten

  Efter drygt fem år av väntan ska Esseborna i Pedersöre äntligen få ett nytt församlingshem. På måndagen undertecknades entreprenadavtalen. Det här har vi väntat på oerhört länge, vi hoppas att det här innebär en förändring i byn, säger Görel Borgmästars.

 • Brandskadade Club 25 i Vasa revs

  12.04.2013 Österbotten

  Vid 13-tiden revs resterna av det brandskadade stenhuset på Rådhusgatan 25 i Vasa. Det enda som fanns kvar av huset var tegelfasaden. Vi vågade inte låta den stå kvar över helgen eftersom rasrisken var uppenbar, säger kretsbrandchef Kaj Enqvist.

 • Protester vid Berlinmuren

  17.03.2013 Utrikes

  Bråk har uppstått i Berlin angående de sista återstående delarna av Berlinmuren. Man vill riva en del av muren för planerade nybyggen och det här har lett till protester. Samtidigt är det klart att protesterna handlar om betydligt mer än att endast skydda muren.

 • Nyby gästgiveri måste rivas

  07.02.2013 Västnyland

  staden hotar med böter om om inte resterna röjs bort.

  Raseborgs stad tar i med hårdhandskarna för att få bort resterna av nedbrunna Nyby gästgiveri i Sannäs i Karis. De två ägarna hotas nu med vite à 10 000 euro per person om de inte före utgången av april i år röjer upp efter branden..

 • Hangö hamns kran ofta sönder

  23.01.2013 Västnyland

  Hangö hamns gamla stora kran är så ofta sönder att fartyg ibland måste lossas i någon annan hamn i stället för Hangö. Direktionen för Hangö hamn har nu (22.1) beslutat att kranen ska repareras grundligt.

 • Tillgängligheten ökar på Gamla Stortorget

  09.01.2013 Åboland

  Nubbsten i granit ska göra tillgängligheten på Gamla Stortorget bättre, beslöt Miljö- och planläggningsnämnden. Nämnden vill också bekanta sig med de Strandellska trähusen innan de besluter om en eventuell rivning.

 • Riva eller bevara? Juuselas hus i Kristinestad i vågskålen

  07.01.2013 Österbotten

  Stadsdirektören i Kristinestad anser att det inte finns särskilda skäl till att bevara det så kallade Juuselas hus på Östra sidan.

 • Beslutet om Åbolands sjukhus skjuts upp

  19.12.2012 Åboland
 • Lotsstationen i Vallgrund rivs

  12.12.2012 Österbotten

  Lotsstationen i Vallgrund i Korsholm rivs som bäst. Arbetet beräknas vara klart den här veckan. Stationen har stått tom de senaste tre åren på grund av omfattande fukt- och mögelskador.

 • Beslut om Åbolands sjukhus skjuts upp

  12.12.2012 Åboland

  Den nya detaljplanen som möjliggör en utbyggnad av Åbolands sjukhus i Åbo stampar på stället i stadens miljö- och planläggningsnämnd.

 • Ungdomsrevolt 2001: tårtning och demonstrationer i Göteborg

  26.11.2012 Arkivet

  En tårta och stora kravaller i samband med ett toppmöte.

  En tårta i ansiktet eller stora kravaller i samband med ett toppmöte. Markus Drake har deltagit i båda typernas demonstrationer. 2001 var han i Göteborg på EU-toppmötet för att protestera mot den politiska eliten. Men samma år kastade han också en tårta i ansiktet på Världsbankens chef James Wolfensohn.

 • Gamla hus i Kristinestad ska inventeras

  23.11.2012 Österbotten

  Kristinestad vill nu göra en ordentlig inventering av de gamla husen i Kristinestad. Många stadsplaner är föråldrade och bör uppdateras. Staden och museiverket vill undvika att hus med skyddsvärden rivs i misstag.

 • Kristinasällskapet vill bevara Juuselas hus

  21.11.2012 Österbotten

  Kristinasällskapet vill väcka diskussion kring det så kallade Juuselas hus i Kristinestad på ett öppet möte på tisdagkväll. Huset har varit nära att rivas ett par gånger, men är nu belagt med åtgärdsförbud.

 • Torghörnet diskuteras igen

  19.11.2012 Åboland

  Frågan om nya höghus ska få byggas i ena hörnet av Salutorget i Åbo behandlas igen. Enligt planerna ska tre nya höghus byggas på tomten.

Sidor