Hoppa till huvudinnehåll

buller

 • Konsertbuller stör inte Helsingforsborna

  14.12.2015 Huvudstadsregionen

  Musiken livar upp och förbättrar stadens rykte, säger enkät.

  De flesta Helsingforsbor störs inte av konsertljud. De tycker tvärtom att konserter som räcker till sent på natten kunde ordnas något oftare än i dag.

 • Raseborg vill undvika bullerproblem i Skogsmark i Pojo

  12.12.2015 Västnyland

  Stålföretaget Celsa Steel ligger intill Skogsmark.

  Stålföretaget Celsa Steel ligger intill det planerade fritidsbostadsområdet Skogsmark. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg vill försäkra sig om att Celsa Steel och invånare inte råkar på kollisionskurs.

 • Flygbullret ovanför Emsalö fortsätter

  19.11.2015 Östnyland

  HFD: Borgå kan inte stoppa flygandet med miljölagstiftning.

  Det är fritt fram för flygövningar ovanför Borgå skärgård och Emsalö också i framtiden. Det beslutet har Högsta förvaltningsdomstolen tagit.

 • Trafikbuller gör kontor på Mannerheimvägen obeboeligt

  15.09.2015 Huvudstadsregionen

  Att göra om kontoret till bostäder skulle bli för dyrt.

  Finnairs gamla kontor på Mannerheimvägen 102 i Tölö blir nu förråd, inte bostäder. Buller och avgaser på den starkt trafikerade Mannerheimvägen gör huset obeboeligt och en renovering till bostadsskick lönar sig ekonomiskt.

 • Bullret från omfartsvägen stör

  04.09.2015 Österbotten

  Anne Maj Pellas kan inte använda sin terrass.

  När Smedsby omfartsväg byggdes blev Anne Maj Pellas, som bor i Böle, lovad att hon inte skulle påverkas av ljudet från den nya vägen. Nu ett år efter att vägen öppnats känner hon sig besviken.

 • Vindkraftverk i Sundom tvingas sänka effekten

  31.08.2015 Österbotten

  Minskar bullret under tre timmar på nätterna.

  Merventos vindkraftverk i Sundom är för bullrigt, och nu sänker man effektuttaget under tre timmar nattetid. En ny förordning kring bullret kan tvinga bolaget till ytterligare åtgärder.

 • Nya riktvärden för buller från vindkraft

  27.08.2015 Inrikes

  Dagtid går gränsen vid 45 decibel.

  Statsrådet skärper riktvärdena för buller från vindkraftverk. Dagtid går gränsen vid 45 decibel.

 • Stenbrottet nära Esbo gård skulle störa omgivningen

  20.08.2015 Huvudstadsregionen

  Stadens miljörapport är mjäkig, tycker stallägare i trakten.

  Ett stenbrott på Högberget nära Esbo gård skulle i viss mån vara störande för omgivningen, rapporterar staden. Ett mjäkigt utlåtande, säger en stallägare i trakten som drabbas.

 • Över 170 har klagat på buller från Weekend

  10.08.2015 Huvudstadsregionen

  De flesta klagomålen kommer från Hertonäs och Degerö.

  Helsingfors miljöcentral har redan fått 170 klagomål om buller efter Weekend-festivalen som ordnades på Byholmen under veckoslutet.

 • Bullerskydd vid skrotföretag i Karis ska återställa grannsämjan

  06.08.2015 Västnyland

  Oljudet i Bäljars ska stoppas med högt bullerskydd.

  Grannar till skrotföretaget Romu Keinänen i Karis är missnöjda med bullret från skrotningen. Det låter som åskbuller, säger man. Grannarna torde ändå bli lättade. Romu Keinänen planerar ett bullerskydd.

 • Hanna Rundell: Ska vi stilla oss efter dem som ropar?

  04.08.2015 Huvudstadsregionen

  "Varför klaga över Weekend-festivalen - använd öronproppar!"

  Festivalljud är inget man behöver inkorporera i sin repertoar av vardagsljud. Det handlar om ett par kvällar, skriver journalisten Hanna Rundell med anledning av Weekend-festivalen.

 • Kulturdirektör: Strikta regler skrämmer bort festivaler från Helsingfors

  04.08.2015 Huvudstadsregionen

  Stadens chefer oense om bullriga utomhusevenemang

  Helsingfors kulturdirektör Stuba Nikula är kritisk till Helsingfors miljöcentrals strikta regler för hur sent man får spela musik på utomhusevenemang i staden.

 • Inga nya besvär om musiken i Jakobshamn

  24.07.2015 Västnyland

  Klagomålen från grannarna har inte upprepats i sommar.

  Klagomålsrumban kring musiknivån från restaurangen i Jakobshamn i Ingå har inte upprepats den här sommaren. Grannarna verkar nu nöjda med de åtgärder som har gjorts för att dämpa musiken.

 • Nytt sätt att mäta föroreningar tas fram i Karleby

  09.06.2015 Österbotten

  Sensorer ska ge info om allt från buller till småpartiklar.

  En ny teknik för att mäta väderlek, buller och luftkvalitet ska tas fram i Karleby. Chydenius universitetscenter ska jobba fram ett system där sensorer tar in data om både om väder, buller och damm.

 • Bullernivå avgör placering av vindmölla

  26.05.2015 Österbotten

  Vindkraftverk kan komma närmare än två kilometer från hus.

  Är det avstånd till vindkraftverk eller uppskattad bullernivå som får avgöra placeringen? Bullernivån, säger stadsstyrelsen i Nykarleby.

 • Forskare efterlyser studier om vindkraftsbuller

  27.04.2015 Österbotten

  Svensk forskning visar att bullret från möllor underskattas.

  Det finns ingen forskning i Finland där vindkraftsparkers verkliga buller jämförts med de teoretiska modellerna som presenteras inför byggstart. Det här är en stor brist, säger Denis Siponen, akustikforskare på forskningscentralen VTT.

 • Bullermätningar hos grannar till vindmöllor

  16.04.2015 Österbotten

  Projekt undersöker buller via applikation.

  Hur upplever människor buller på långt avstånd från vindkraftverk? Det kryllar inte av forskning som svarar på den frågan och därför ska Novia och Vasa universitet ta reda på det.

 • Karleby kräver rapport av försvarsmakten

  25.03.2015 Österbotten

  Staden ställer villkor för försvarets verksamhet i Lochteå.

  Karleby stad kräver att försvarsmakten årligen rapporterar om sin verksamhet på Vattaja i Lochteå. Försvarsmakten har ansökt om miljötillstånd bland annat för bränslehantering vid Vattaja. Karleby säger ja men ställer några villkor.

 • Studerande utvecklar segelbåtbranschen

  11.03.2015 Österbotten

  I framtiden ska segelbåtarna gå tystare när motorn är igång. En grupp studerande vid Yrkeshögskolan Novia håller på och tar fram en vibrationsisolator som minskar bullernivåerna.

 • Bullervarning i Sibbo

  10.03.2015 Östnyland

  Det kan bullra i Massby i Sibbo under våren. Orsaken är sprängningsarbeten som planeras i området.

Sidor