Hoppa till huvudinnehåll

servicebostäder

 • Stort intresse för privat äldreboende i Jakobstad

  10.07.2017 Österbotten

  Långa köer till serviceboende problem i Jakobstadsregionen.

  I augusti öppnar Esperi Care det första helt privata effektiverade serviceboendet i Jakobstad. Intresset är stort och många av de hugade klienterna har stått länge i kö för en plats på ett boende, säger vd Marja Aarnio-Isohanni.

 • Sjundeå kan få privat vårdhem för äldre vid Sjundbyvägen

  20.06.2017 Västnyland

  Esperi Care ska bedriva verksamheten.

  Sjundeå kommun har beslutat att sälja en tomt till Rakennusliike Lehto. Vårdföretaget Esperi Care ska öppna ett privat vårdhem för äldre på tomten vid Sjundbyvägen.

 • Testamente kan sätta guldkant på tillvaron för de äldre i Iniö

  16.05.2017 Åboland

  Iniöbon Ester Lindén har testamenterat runt 130 000 euro.

  Iniöbon Ester Lindén har testamenterat runt 130 000 euro till Åbolands Skärgårdsstiftelse för att främja åldringsvården i Iniö.

 • Bergö serviceboende klart för invigning

  21.04.2017 Österbotten

  "Det har varit en lång väntan".

  På lördagen invigs Bergö serviceboende med pompa och ståt. Då kommer serviceboendets officiella namn att offentliggöras.

 • Servicesedlar på äldreboenden i Vasa från årsskiftet

  27.10.2016 Österbotten

  Staden vill behandla privata vårdbolag rättvist.

  Vasa stad inför servicesedlar för klienter på serviceboenden. Vid årsskiftet tar stadens fasta avtal om köptjänster slut och staden konstaterar att man står inför stora förändringar när det gäller äldrevården.

 • Ingen vet hur länge Äppelbacken är stängt

  01.06.2016 Östnyland

  Omfattande renoveringar väntar servicecentret i Borgå.

  Hela Äppelbackens servicecenter i Borgå flyttar i höst undan omfattande renoveringsarbeten. Invånarna evakueras till Ebbo åldringshem för minst sex månader, kanske fler.

 • Staden lovar modernare vård i Karis - anhöriga ifrågasätter priserna

  26.05.2016 Västnyland

  Nytt serviceboende ersätter sjukhusmiljö på Mjölbolsta.

  Ett fyrtiotal äldre har nu flyttat från långvårdsavdelningar på Mjölbolsta till det nybyggda servicehuset i Karis. Förändringen har inte varit lätt. Anhöriga klagar på dyrare vård och dålig information. Nu granskar myndigheterna att allt har gått lagligt till.

 • Myndigheter granskar flytten av åldringar i Karis

  19.05.2016 Västnyland

  Anhöriga klagar på att allt inte har gått rätt till.

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Avi, granskar om allt går rätt till då Raseborg flyttar närmare 40 åldringar från långvården på Mjölbolsta till det nya servicehuset Villa Anemone i Karis från och med vecka 21. Anhöriga har varit i kontakt med Avi, säger Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör inom socialvården vid Avi.

 • Gott betyg för äldreboenden i Jakobstadsregionen

  23.03.2016 Österbotten

  Det visar en enkät från 2015.

  Jämfört med övriga Österbotten hittar man fler nöjda äldre och anhöriga i Jakobstadsregionen. Det visar en enkät på olika boenden. Till och med de anställda är nöjda, men inte i lika hög grad.

 • Serviceboende får vänta i Kristinestad

  17.03.2016 Österbotten

  Det kom in besvär mot bland annat tomtförsäljning.

  Det kom in besvär mot bland annat tomtförsäljning. Därför ville tekniska nämnden i Kristinestad inte godkänna undantagslov och bygglov för ett serviceboende på Villagatan.

 • Kristinestad planerar nytt äldreboende

  23.02.2016 Österbotten

  Boendet ska byggas i stadens egna regi.

  Nu utreder staden Kristinestad möjligheterna att bygga ett serviceboende i egen regi. I dagsläget kan en person få köa mer än ett år till ett boende i Kristinestad.

 • Lönnebergas tak ska äntligen repareras

  09.01.2016 Västnyland

  Lojoföretag utför reparationerna.

  Ingå kommun planerar att börja reparera serviceboendet Lönnebergas tak i februari. Kommunen har nu valt entreprenör.

 • Många äldre känner sig ensamma i Pargas

  22.12.2015 Åboland

  ”Ensamheten mer markant i jultider”

  En undersökning om hemvården i Pargas visar att äldre överlag är nöjda med vården, men trots det känner nästan hälften sig ensamma. Lösningen stavas fler lägenheter i centrum tror Nagubo.

 • Unga flyttar in på servicehus för äldre

  24.11.2015 Huvudstadsregionen

  Hyran är 250 i månaden och några timmars sällskap i veckan.

  Unga som vill umgås med äldre kan nu ansöka om en billig etta i ett servicehus på Degerö. Hyran är 250 euro i månaden och några timmar umgänge i veckan.

 • Seniorer får nytt boende i Vasa

  03.11.2015 Österbotten

  Huset är nybyggt och finns på Himalajagatan i Klemetsö.

  Nästa vecka öppnar Vasa stad ett nytt servicehus på Himalajagatan i Klemetsö. Alla 58 rum är redan uthyrda. Det har funnits ett tryck på serviceboenden i Vasa.

 • Äldreboenden i Borgå måste renoveras

  22.09.2015 Östnyland

  Äppelbacken, Näse och Johannisberg fyller inte dagens krav.

  Flera av Borgås äldreboenden fyller inte dagens krav. Avdelningarna vid Näse sjukhus, Johannisberg och Äppelbacken måste renoveras så fort som möjligt.

 • Lovisa räknar med pengar för ett nytt äldreboende

  21.09.2015 Östnyland

  Var äldreboendet ska placeras är oklart.

  Lovisa räknar med att kunna ansöka om understöd från Ara för ett nytt äldreboende ännu i höst. Var det ska byggas är oklart.

 • Närpes satsar på vård-och servicecenter

  08.09.2015 Österbotten

  Byggstarten sker nästa år.

  Första skedet av byggandet Närpes vård och servicecenter inleds. Två flyglar, Villa Rosa och Villa Holger, ska byggas i anslutning till hälsocentralen och Fridahemmet.

 • Motvind för serviceboende i Jakobstad

  03.09.2015 Österbotten

  Projektet kan gå i stöpet i värsta fall.

  Jakobstads Åldringsvänner r.f. planerade utbyggnad av serviceboendet i centrala Jakobstad kan gå i stöpet. Undantagslov kan bli svårt att få och en ändring av detaljplanen för tomten är en utdragen process.

 • Furubostiftelsen säljer lägenheter

  16.07.2015 Åboland

  Lägenheter anpassade för äldre i Nagu blir allt färre.

  Ekonomin är körd i botten för stiftelsen som äger lägenheter anpassade för äldre i Nagu. Därför kommer stiftelsen nu att sälja bort så många lägenheter som möjligt.

Sidor