Hoppa till huvudinnehåll

bäddavdelningar

 • Svenskspråkiga äldre i Kimitoön måste inte flytta till Salo

  09.02.2016 Åboland

  Branden på bäddavdelningen har gjort platsbristen akut.

  Kimitoön har ont om platser för äldre. Efter branden vid bäddavdelningen blev läget akut och finskspråkiga äldre har flyttats till Salo. Omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff försäkrar att äldre som talar svenska inte måste flytta.

 • Jakobstad stänger bädden

  21.10.2015 Österbotten

  "Det kommer att väcka känslor"

  Bädden, med andra ord långvårdsavdelning 7 på Malmska, stängs nästa år. Det är en del av social- och hälsovårdens sparprogram.

 • Färre bäddplatser i Sjundeå i sommar

  06.04.2015 Västnyland

  Platserna på bäddavdelningen i minskar tillfälligt.

  Platserna på bäddavdelningen i Sjundeå minskar tillfälligt med fem stycken i juni, juli och augusti. En av orsakerna är att färre patienter har behövt platserna.

 • Kyrkslätt kan bli utan bäddavdelning

  25.02.2015 Huvudstadsregionen

  Kyrkslättborna är oroliga över att kommunens nya hälsovårdscentral blir utan bäddavdelning. Finns det ingen bäddavdelning i Kyrkslätt försämras hälsovården och jag undrar om Kyrkslättborna ens får plats i Esbo sjukhus, säger sjukskötare Anette Grönvall.

 • Vårdchefen i Pargas: Ingen förbjuds att uttala sig

  13.02.2015 Åboland

  Fallet där en av Yle Åbolands reportrar inte fick intervjua en patient som var inlagd på Malmkullas bäddavdelning om maten som serveras där var ett missförstånd. Det säger vårdchefen i Pargas, Ann-Helen Saarinen.

 • Telefonläkare sparar pengar i Vasa

  29.01.2015 Österbotten

  Vasa stads äldreboende började använda telefonläkare. Följden blev en dramatiskt minskning av ambulanstransporterna. Nu hoppas man införa systemet inom hemvården.

 • Vasa centralsjukhus sparar på bäddplatser och personal

  27.01.2015 Österbotten

  I och med beslutet om att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus fortsätter har sjukhuset minskat på närmare femtio bäddplatser. Det igen påverkar personalbehovet. Personalen arbetar under allt hårdare press.

 • Lojo följer med användningen av bäddavdelningarna

  21.11.2014 Västnyland

  Grundtrygghetsnämnden i Lojo vill varje månad ha uppgifter om hur många av stadens bäddplatser som används. Om alla platser inte används vill nämnden att personalresurserna utjämnas.

 • Närsjukhuset i Korsholm flyttar in

  08.10.2014 Österbotten

  Idag, på onsdag, kommer närsjukhuset i Korsholm i full användning när man flyttar in till den splitternya rehabiliteringsavdelningen och akutvårdsavdelningen. Biträdande överläkare Stefan Strang har väntat ivrigt och patienten Alf Ström trivs bra.

 • Nykarleby tvingas investera miljoner i fastigheter

  01.09.2014 Österbotten

  Nykarleby har råkat ut för den ena mögelsmällen efter den andra. Runt åtta miljoner tvingas staden investera i fastigheter på kort tid. Stadsstyrelsens ordförande Jan-Erik Högdahl anser att Normens skola är den vackraste byggnaden i staden.

 • Det ruttnar under bäddavdelningen i Nykarleby

  26.08.2014 Österbotten

  Ruttnande organiskt material i krypgrunden i kombination med vatten som rinner under grunden har lett till problemen på bäddavdelningen i Nykarleby. Renoveringsarbetet skall ske i rask takt men enligt konstens alla regler den här gången.

 • Undermåliga lokaler på vårdhem i Kristinestad

  22.08.2014 Österbotten

  Kristinahemmets utrymmen i Kristinestad är undermåliga och vårdpersonalen för liten. Därför begär nu Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tilläggsutredningar av staden angående hur de ska ordna med ändamålsenliga utrymmen åt klienterna.

 • Nykarleby utrymmer bäddavdelning

  11.08.2014 Österbotten

  Det blir sanering av hälsocentralens bäddavdelning i Nykarleby redan i höst. Problemen med inomhusluften är så allvarliga att stadsstyrelsen tidigarelägger renoveringen med ett år.

 • Det ser dåligt ut för sjukhusbygget

  23.05.2014 Västnyland

  Planeringsarbetet för en tillbyggnad av Västra Nylands sjukhus i Ekenäs står stilla. Projektarbetsgruppen har tagit timeout. Sjukhusdirektören hoppas på en fortsättning av projektet men det finns också en risk att nybygget inte alls blir av.

 • Raseborg använder flitigt bädden i Hangö

  16.05.2014 Västnyland

  Raseborgs stad köpte under årets tre första månader 168 vårddygn av Hangö stads bäddavdelning. Orsaken är att man vill undvika överbeläggning på Västra Nylands sjukhus.

 • Missnöje med vården på Libeckska

  05.05.2014 Österbotten

  De flesta klagomål som patientombudsmannen i Karleby får ta emot gäller Libeckska sjukhuset eller någon hälsovårdscentral. Patienterna klagar oftast på utebliven vård eller på hur de har blivit bemötta.

 • Äldreomsorg dyrare i egen regi

  07.04.2014 Västnyland

  Efter ett jobbigt år inom äldreomsorgen i Raseborg med läkarbrist och dyrare städtjänster ser det ljusare ut för i år.

 • Sjukhusinfektioner vanliga i Karleby

  19.02.2014 Österbotten

  På hälsocentralsjukhuset i Karleby är 34 procent av infektionerna kopplade till vården. Orsaken är främst att patienterna delar toaletter. Bland annat drabbas hundratals patienter och vårdare varje år av norovirus. I landet som helhet är drygt sju procent av alla infektioner kopplade till vården, alltså så kallade sjukhusinfektioner.

 • Kimitoöns omsorgsnämnd godkände fastighetsplanen

  12.02.2014 Åboland

  Under onsdagkvällen godkände Kimitoöns omsorgsnämnd den omdebatterade fastighetsplanen som har gjorts upp för öns omsorg.

 • Vasa stad satsar på rehabilitering av äldre

  11.12.2013 Österbotten

  Vasa stad satsar mer på hemvård och rehabilitering av äldre. Under nästa år kommer en hel långvårdsavdelning att bli en rehabliteringsavdelning. Tanken är att avdelningen skall kunna ta emot äldre efter bland annat sjukhusvistelse och rehabilitera den äldre till att kunna fortsätta bo hemma.

Sidor