Hoppa till huvudinnehåll

sjukvårdsdistrikt

 • Cheferna ger svenskan vid ÅUCS tummen upp

  13.06.2016 Åboland

  Enligt cheferna går det bra att tala svenska vid ÅUCS.

  Svenskan fungerar bra vid Åbo universitetscentralsjukhus. Det tycker åtminstone cheferna för de olika avdelningarna vid sjukhuset.

 • Ny utredning för vården i Österbotten

  08.04.2016 Österbotten

  Ingen ny samkommun i det här skedet.

  Hur ska vården ordnas i Österbotten efter vårdreformen? Den frågan ska nu snabbutredas under sommaren, men regeringens nya riktlinjer försvårar arbetet.

 • Styrelsen skjuter upp valet av ny direktör för sjukvårdsdistriktet

  05.04.2016 Åboland

  Valet står mellan Petri Virolainen och Markku Suokas.

  Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt valde att bordlägga valet av ny verkställande direktör för sjukvårdsdistriktet.

 • Inga säkra besked av minister Rehula

  01.04.2016 Österbotten

  Ministern besökte fullmäktige i Kronoby.

  Kärnan är personlig valfrihet gällande vården sa familje- och omsorgsminister Juha Rehula om vårdreformen när han besökte Kronoby. -Vi skapar en modell för valfrihet, men landskapstillhörigheten är inte betydelselös, sa rehula.

 • Två kandidater kvar då sjukvårdsdistriktet väljer ny direktör

  29.03.2016 Åboland

  Styrelsen intervjuade kandidaterna på tisdagen.

  Valet av en ny direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är inne på slutrakan. Valet står mellan ÅUCS sjukhusdirektör Petri Virolainen och Terveystalos direktör Markku Suokas.

 • Bra resultat för Mellersta Österbottens sjukvårdsområde

  22.02.2016 Österbotten

  Vårddygn för patienter från Jakobstadstrakten ökade.

  Mellersta Österbottens sjukvårdsområde gjorde ett mycket bra resultat 2015. Sjukvårdsområdet kunde återbära ungefär 8 miljoner euro till medlemskommunerna.

 • Sjukhusdirektör: Raseborgs sparkrav kan betyda slutet för sjukhuset

  17.02.2016 Västnyland

  Bygget av Psyke i vågskålen.

  Staden ska minska på sina kostnader för den specialiserade sjukhusvården med 3 miljoner de kommande åren, säger Raseborgs stadsdirektör Tom Simola. Sjukhusdirektör Gabriela Erroll befarar en mörk framtid för Raseborgs sjukhus.

 • Epikriser på svenska, tack!

  17.02.2016 Samhälle

  Svenskan satt på undantag på VCS gör epikriser på finska.

  Vi har fått tips om språkproblem på Vasa Centralsjukhus. ”Trots att man på sjukhuset visste att det var en svenskspråkig patient var epikrisen, som skickades hem, skriven på finska.” Varför är det så här, undrar en tipsare.

 • Sjukvårdsdistriktet: sex kvar i kampen om chefsposten

  09.02.2016 Åboland

  Kandidaterna intervjuas denna vecka

  Sex personer har kallats in på intervjuer då Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt söker en ny direktör. Intervjuerna med kandidaterna görs den här veckan.

 • Nya sjukhusdirektören vill utveckla Borgå sjukhus

  16.01.2016 Östnyland

  Borgå sjukvårdsområdes profil kommer att ändras.

  Den nya direktören för Borgå sjukvårdsområde tror att områdets profil kommer att förändras. Det gäller att hitta en balans mellan att utveckla tjänster, förbättra kvaliteten och bli mer kostnadseffektiva.

 • Kristinestadsbo trött på långa sjukhusresor

  04.01.2016 Österbotten

  Cancersjuk klagar på att samtaxin tar för lång tid.

  Resan mellan centralsjukhuset i Vasa och hemmet i Kristinestad kan ta 5-6 timmar. Så borde det inte vara, säger cancersjuka Tanja Westerholm. Sjukhusledningen håller med.

 • Åbolands sjukhus kräver svar

  17.12.2015 Åboland

  Ole Åberg: Sjukvårdsdistriktet drog förhastade slutsatser.

  Direktionen för Åbolands sjukhus möttespå torsdag, och var enhälligt av den åsikten att sjukvårdsdistriktets styrelse drog förhastade slutsatser i tisdags då den satte tummen ner för en utvidgning av Åbolands sjukhus.

 • ”Sjukvårdsdistriktet förstår inte vilken krutdurk Åbolands sjukhus är”

  16.12.2015 Åboland

  Politiker stångas med sjukvårdsdistriktet i sjukhusdebatt.

  Arbetsgrupperna som ska utveckla den svenska vården är en chimär - besluten är redan fattade, misstänker politiker.

 • Sjukvårdsdistriktet: nej till utvidgning av Åbolands sjukhus

  15.12.2015 Åboland

  Sjukvårdsdistriktets styrelse sade nej till utvidgning.

  Sjukvårdsdistriktets styrelse möttes på måndag kväll och ansåg att det inte fanns förutsättningar för en utvidgning av Åbolands sjukhus på nuvarande plats.

 • Jakobstad tecknar vårdavtal med Kiuru

  14.12.2015 Österbotten

  Patienterna åker mellan städerna.

  Patientflödet mellan Jakobstad och Karleby har ökat. Nu skriver Jakobstad ett samarbetsavtal med Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru.

 • Olav Jern: Mellersta Österbotten skulle gärna stycka upp Österbotten

  14.12.2015 Österbotten

  Svenska servicen i fara då Österbotten naggas i kanterna.

  Mellersta Österbotten skulle gärna stycka upp landskapet Österbotten, säger landskapsdirektör Olav Jern. Heta blickar kastas på Jakobstadsregionen och Kalajokidalen.

 • Diskriminering av gravida kan få fortsatt rättsbehandling

  07.12.2015 Österbotten

  Vasa sjukvårdsdistrikt har anmält missnöje med domen.

  Vasa sjukvårdsdistrikt har anmält missnöje med domen där tre sjukskötare blev uppsagda på grund av graviditet. Med det är ännu oklart om vårddistriktet lämnar in ett besvär.

 • Dragkampen om Åbolands sjukhus hårdnar

  01.12.2015 Åboland

  Oenigheter om den svenska vårdens framtid i Åbo.

  Sjukvårdsdistriktet håller fast vid att Åbolands sjukhus inte kan fortsätta i sin nuvarande form. Åbolands sjukhus direktionsordförande beskriver turerna kring Åbolands sjukhus som en märklig historia.

 • Sjukvårdspolitiker godkände sparbudget

  30.11.2015 Österbotten

  Minskad budget med 5,4 miljoner euro nästa år.

  Vasa sjukvårdsdistrikt går in för att spara 5,4 miljoner euro nästa år. Politikerna var ense om att det är möjligt. Den enda som uttryckte oro var SDP:s Per Hellman.

 • Vårdpolitiker diskuterade sparåtgärder

  30.11.2015 Österbotten

  Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige tog sig an budgeten.

  Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige diskuterade på måndagen budgeten och godkände verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2016-2018. Sjukvårdsdistriktet ska spara nästan sex miljoner nästa år. Nästan 70 arbetstillfällen ska bort. Investeringarna kommer av allt att döma att minska.

Sidor