Hoppa till huvudinnehåll

sjukvårdsdistrikt

 • ÅUCS får tidsbunden sjukhusdirektör

  28.01.2014 Åboland

  Åbo universitetscentralsjukhus får en tidsbunden sjukhusdirektör. Det beslöt styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på tisdagen.

 • Inget beslut om sjukvårdsdistriktets sparpaket

  28.01.2014 Åboland

  Det är fortfarande oklart hur Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska spara in summan på 10 miljoner euro som krävs för att balansera ekonomin. Sjukvårdsdistriktets styrelse behandlade frågan i dag, tisdag, utan att nå en lösning.

 • Åbolands sjukhus vill sköta vården på svenska i Åboland

  28.01.2014 Åboland

  Åbolands sjukhus vill ta ett större ansvar för att sköta vården på svenska i regionen i framtiden. Med de förändringar som nu är aktuella kan vården på svenska vara hotad, säger Åbolands sjukhus chefsläkare Reijo Grönfors.

 • HNS vill ha utlåtanden om ambulanser

  27.01.2014 Västnyland

  HNS fattade i dag inga beslut om ambulanstransporterna i Västnyland. Sjukvårdsdistriktets styrelse vill ha utlåtanden till februari.

 • För mycket känslor kring hjärtkirurgin

  23.01.2014 Österbotten

  Diskussionen kring hjärtkirurgin domineras av känslor och inte fakta anser Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz från SFP. Han säger att hjärtkirurgin hade medvind i medierna och i den allmänna opinionen.

 • Styrelsen: Lägg ner hjärtkirurgin!

  22.01.2014 Österbotten

  Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt på onsdagen att hålla fast vid att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus ska läggas ner i slutet av februari. Rösterna föll 8-3 för en nedläggning.

 • För många platser på sjukhuset i Ekenäs

  22.01.2014 Västnyland

  Det är tidvis trångt på sjukhuset i Ekenäs. Men det finns trots det nu planer att skära ner antalet platser också vid Västra Nylands sjukhus.

 • Sjukhuspersonal får åka till hälsocentralen om de blir sjuka

  14.01.2014 Huvudstadsregionen

  Personalen på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är missnöjda med arbetshälsovården, och undrar varför de skickas till en hälsocentral för akuta sjukdomar som kunde skötas på närmare håll

 • Hårda anklagelser mot finlandssvenska fonder

  13.01.2014 Huvudstadsregionen

  På tidningen Kauppalehtis nätforum anklagas Svenska kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att lura till sig det planerade nya barnsjukhusets fastighet på 160 miljoner euro för en insats på 300 000. Kulturfondens styrelseordförande Björn Teir är besviken över beskyllningarna.

 • Elektroniskt patientregister körs i gång

  08.01.2014 Inrikes

  Det riksomfattande, elektroniska registret för patientuppgifter tas i bruk stegvis. Registret tas i bruk vid den offentliga hälso- och sjukvården i år och i den privata vården nästa år. Tanken är att patientuppgifter ska kunna förflyttas snabbt och säkert mellan sjukvårdsdistrikt och vårdenheter.

 • Patientregistren ett av vårdens största problem

  08.01.2014 Huvudstadsregionen

  My Ström vittnar om stora problem med överföringen av patientuppgifter mellan olika vårddistrikt. Överläkare Sami Pirkola menar att det här är ett av vårdens största problem just nu, och han önskar att det planerade nationella patientregistret ska kunna vara i bruk så snart som möjligt.

 • Ledande sjukvårdstjänstemän synas i besvär till Vasa förvaltningsdomstol

  03.01.2014 Österbotten

  Ett besvär har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol (VFD) om att stänga hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Michael Luther, Carola Lithén, Ulla-Maj Salin, Hans Ingvesgård och Bo Forsman vill att VFD upphäver beslutet om stängning.

 • JO behandlar inte Broos besvär om sjukhusledningen

  03.01.2014 Österbotten

  I början av veckan sände Mikael Broo i Malax in ett besvär till justitieombudsmannen (JO) angående sjukhusledningen vid Vasa sjukvårdsdistrikt. JO kommer inte att behandla besväret på grund av att besvär lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol.

 • Ambulansen ska iväg inom en minut

  02.01.2014 Österbotten

  Ambulansen ska komma fram snabbare och dessutom blir ambulanserna fler. Det är några av följderna när ambulansverksamheten förnyas i Karlebyregionen och Mellersta Österbotten.

 • JO-anmälan mot sjukhusledning

  30.12.2013 Österbotten

  Mikael Broo från Malax har gjort en JO-anmälan angående beslutet att stänga ner hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus juni 2014. Orsaken är att Broo anser att direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga och chefsöverläkare Auvo Rauhala har undanhållit relevant information från sjukvårdsdistriktets styrelse. Därmed fattades beslutet om hjärtkiurgin på felaktiga grunder, anser Broo.

 • Vårdfacket: "Permitteringarna skapar bara längre vårdköer"

  23.12.2013 Åboland

  Permitteringarna som pågår inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nu i december ska spara 5,8 miljoner euro. Men vårdfacket Tehy anser att det är oansvarigt gentemot patienterna att permittera vårdpersonalen, då trycket redan är stort på de anställda inom vården.

 • Sjukvårdsdistriktets direktör svarar på vårdfackets kritik

  23.12.2013 Åboland

  Vårdfacket Tehy anser att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslut att permittera vårdpersonal nu i december är oansvarigt mot alla patienter. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Olli-Pekka Lehtonen förstår kritiken, men menar samtidigt att man nu helt enkelt tvingats till de här sparåtgärderna.

 • Dags för en vårdreform

  20.12.2013 Österbotten

  Vårddirektör Mikael Gädda och ledande skötare Gunilla Jusslin i Korsholm välkomnar reformen inom hälsovården. Reformförslaget kom i går och går ut på att en ansvarskommun tar hand om specialsjukvården inom sitt område som omfattar minst 50 000 invånare.

 • 5,5 miljoner euro för hälsoforskning i Egentliga Finland

  19.12.2013 Åboland

  Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt har delat ut nästan 4 miljoner euro i forskningsbidrag.

 • Hjärtkirurgin under specialövervakning

  16.12.2013 Österbotten

  Regionförvaltningsverket tar hjärtkirurgin vid Vasa Centralsjukhus under specialövervakning. Detta sedan sjukhusets ledande överläkare Auvo Rauhala för ett par veckor sen meddelade att han inte kan ta ansvar för verksamheten längre.

Sidor