Hoppa till huvudinnehåll

projekt

 • Lokal-tv på Kimitoön

  19.11.2013 Åboland

  Ett nytt projekt som ska erbjuda lokal-tv inleds i Kimitoön. De första inslagen ska vara färdiga redan efter årsskiftet.

 • Öppet diskussionsklimat ger framgångsrika företag

  19.11.2013 Österbotten

  Finland är mitt uppe i en ekonomisk kris, men företagen i Vasaregionen fortsätter för fullt med sin produktutveckling. De som jobbar med produktutveckling och innovationer har inte brist på uppdrag, snarare tvärtom.

 • Vart är Pedersöre på väg?

  13.11.2013 Österbotten

  Arbetet med den strategiska generalplanen är inne på slutrakan i Pedersöre. I planen som beskrivs som unik i Österbotten i sin omfattning skissas på kommunens framtid och vision inför 2030.

 • Storbygge påbörjades i Närpes

  11.11.2013 Österbotten

  I dag murades grundstenen i bygget Mittistan i Närpes. Fastigheten kommer att rymma hotell, restaurang, kultursal, biograf, läkarcentral och kontor.

 • Pargasskolorna satsar på läsning

  07.11.2013 Åboland

  I Pargas satsar man extra mycket på läsning i alla skolor från och med det här läsåret. Undersökningar visar att finlandssvenska elever ligger efter finskspråkiga just när det gäller läsning.

 • Vindkraftsbolag vill bygga ute till havs

  06.11.2013 Österbotten

  Två olika vindkraftsbolag vill bygga en provanläggning till havs utanför Karleby och söker statsstöd för ändamålet. Företagen är Innopower och Mervento. Dessutom är företaget Suomen Merituuli intresserat av Sideby.

 • Quattrogemini i konkurs - Hangöprojektet utanför

  05.11.2013 Västnyland

  Flera bolag som ingår i koncernen Quattrogemini har ansökt om konkurs. Hangon Rantakiinteistöt Oy, som står bakom hotellprojektet på Fabriksudden och bostadsbygget på Drottningberg i Hangö, fortsätter ändå sin verksamhet som ett skilt bolag.

 • En gång- och cykelbana högst på Pensalabornas önskelista

  05.11.2013 Österbotten

  De 385 invånarna i Pensala, Nykarleby, har intervjuats om deras framtidsförväntningar. En gång- och cykelbana står högst på bybornas önskelista. Därefter kommer butik, skola och café.

 • Esse-Elektrokraft lämnar Fennovoima

  31.10.2013 Österbotten

  Esse-Elektrokraft lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima. Istället blev det vattenkraft. Det var när Evijärvi kommun bjöd ut Hanhikoski vattenkraftverk som Esse-Elektrokraft slog till. Priset blev drygt 5 miljoner euro.

 • Bättre information till markägarena vid planering av vindkraft

  28.10.2013 Österbotten

  För att ett vindkraftsprojekt ska lyckas är det viktigt hur de lokala markägarna bemöts. En uppförandekod ger exempel på vad man ska tänka på i kommunikationen med dem.

 • Larsmo satsar stort på Holm centrum

  18.10.2013 Österbotten

  10 miljoner och 5000 kvadratmeter våningsyta. Larsmo kommuns satsning på Holm centrum har svällt ut rejält och håller på att bli kommunens största satsning genom tiderna, säger tekniska verkets chef Bjarne Häggman.

 • Jakobstads åldringsvänner vill öppna barnträdgård

  18.10.2013 Österbotten

  Bildningsnämnden i Jakobstad ställer sig positiv till Jakobstads åldringsvännernas initiativ att öppna barnträdgård. Staden köper sedan tidigare dagvård av de privata barnträdgårdarna Jacob´s kindergarden och Anna daghem och det här kunde ordnas på motsvarande sätt.

 • Ahtisaari talar om fredsmäkleri i Vasa på torsdag kväll

  17.10.2013 Österbotten

  President Martti Ahtisaari berättar tillsammans med konfliktlösningsorganisationen Crisis Management Initiative, CMI, om fredsförmedling i olika delar av världen.

 • Gasbeslut nästa år

  14.10.2013 Västnyland

  Det kan dröja till början av nästa år innan det blir klart om det är Finland eller Estland som får EU-stöd för en importterminal för LNG-gas. Både Finland och Estland finns med på EU-kommissionens färska lista över länder som kan få stöd.

 • Tufft för unga sjukskötare

  12.10.2013 Inrikes

  Nya sjukskötare får inte det mottagande de behöver när de kommer in i arbetslivet. Ett projekt pågår för att reda ut hur de unga skötarnas arbetshälsa kunde förbättras. Målet är att få dem mera engagerade i sitt yrke.

 • Vindkraftsbolag ger upp i Österbotten

  11.10.2013 Österbotten

  Det blåser bra, men det finns för mycket motstånd i Österbotten. Därför har Saba wind stängt sina vindkraftsprojekt i Österbotten, uppger bolagets Finlandschef Christoffer Wiik.

 • Raseborg och Hangö vill ha hjälp med att sköta förorenad mark

  08.10.2013 Västnyland

  Raseborg och Hangö vill gärna ha hjälp med att sköta förorenade markområden i de gamla bruken samt hamn- och industriområden så att områdena kan användas på nya sätt. Det blir ofta dyrt att sanera gamla marker på ett hållbart sätt och den ursprungliga förorenaren kan inte hittas.

 • Ahtisaari besöker Vasa

  07.10.2013 Österbotten

  President Martti Ahtisaari besöker Vasa den 17 oktober tillsammans med konfliktlösningsorganisationen CMI. Ahtisaari deltar i en välgörenhetskväll där han berättar om fredsmedling i olika delar av världen.

 • "Levande böcker" berättar om drogliv för Borgåunga

  04.10.2013 Östnyland

  Ditt enda liv är ett projekt där olika instanser informerar andra stadiets skolelever i Borgå om droger.

 • Projekt främjar företagande

  03.10.2013 Österbotten

  EU-projektperioden 2007 - 2013 tar slut vid årsskifte och en ny tar vid. Niklas Ulfvens på Österbottens förbund summerar det som har varit och vad som är på gång.

Sidor