Hoppa till huvudinnehåll

avfall

 • Ingå ordnar städtalko

  17.03.2015 Västnyland

  En Ingåbo vill att även kommune deltar i städtalko 25 april

  En Ingåbo vill att kommunen deltar i städtalkot som ordnas den 25 april. Initiativtagaren föreslår att Ingå delar ut material och sköter transporten av uppsamlat avfall till sopstationen.

 • En skadad i explosion på Westenergy

  10.03.2015 Österbotten

  En person fick brännskador då en explosion inträffade i en tankbil i samband med servicearbeten på Westenergy. Mannens skador är inte livshotande.

 • Westenergy står stilla

  04.03.2015 Österbotten

  Servicestoppet på Westenergys avfallsförbränningsanläggning, som startade i februari, kommer att fortsätta i ytterligare 3-4 veckor. Det här på grund av skador i eldstaden som man upptäckte i samband med servicearbetet.

 • Yoghurtburkens lock är inte brännbart avfall

  02.03.2015 Österbotten

  Felsorterade yoghurtburklock och läskburkar ställer till stort förtret på avfallsanläggningen Westenergy. Aluminiumet smälter och fastnar i förbränningspannan, säger informatör Josefin Stolpe.

 • Sopor vållade beslutsångest

  24.02.2015 Österbotten

  Österbottens avfallsnämnd hade beslutsångest, säger nämndens ordförande Johan Hassel. Nämnden lyckades inte fatta beslut om sopsorteringen på Ekorosk-området. Istället blir det mera utredningar.

 • Sopberg i Sibbo inte kundernas fel

  24.02.2015 Östnyland

  Det var inte kundernas fel att en sopbehållare i Kalkstrand i Sibbo svämmade över av sopsäckar förra veckan.

 • "Så här får det inte se ut"

  20.02.2015 Östnyland

  Det avfall som förs till blandavfallspunkterna måste rymmas i tunnorna. Att dumpa sopsäckar utanför tunnorna är förbjudet. Ändå är det vad någon eller några gjort vid blandavfallspunkten i Kalkstrand i Sibbo. Det här klassas som nedskräpning, konstaterar man vid Östra Nylands Avfallsservice.

 • Sorteringskampanj ska ge mer biogas till Vasabussar

  20.02.2015 Österbotten

  Under nästa år ska tolv bussar i Vasa börja rulla på biogas från Stormossen. Men räcker gasen? För att vara säker kommer Stormossen under våren att starta en kampanj för bättre sortering.

 • Östra Nylands avfallsservice och Rosk'n' Roll fick rätt

  26.01.2015 Östnyland

  Hovrätten har förkastat käromålen mot en fusion mellan avfallsbolagen Rosk'n' Roll och Östra Nylands avfallsservice. Kärande kan ännu överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Sopfusion skjuts upp

  04.01.2015 Östnyland

  Fusionen skjuts upp ytterligare ett år.

  Östnyland och Västnyland ska få gemensam avfallshantering, men inte än. Fusionen skjuts upp ytterligare ett år.

 • Dags att skrota julgranen

  02.01.2015 Västnyland

  Julen är över och snart är det hög tid att kasta ut julgranen. Avfallsbolaget Rosk'n roll samlar in julgranar från bostadsfastigheter som har avtal med bolaget om tömning av bioavfallskärlet.

 • Grönt ljus för sopfusionen

  31.12.2014 Åboland

  Åbo förvaltningsdomstol förkastar besvär mot fusionen av Rouskis och Åbonejdens Avfallsservice. Därmed är det nu klart att Rouskis och Åbonejdens Avfallsservice (TSJ) går samman.

 • Avfallsavgifterna i Östnyland höjs inte

  30.12.2014 Östnyland

  Östra Nylands Avfallsservice kommer inte att höja priserna för tömningen av bland- och bioavfallskärl efter årsskiftet. Priserna höjdes senast i början av 2013.

 • Röjer du vid familjegraven efter jul?

  28.12.2014 Inrikes

  Hur går det med utbrunna plastljus, vissna blommor och söndriga glasljus efter den långa helgen? Plockar du upp skräpet vid släktgraven? Sirpa Pitkänen och Pertti Kivelä gör det och efterlyser fler sorteringskärl på begravningsplatserna.

 • Häll inte skinkfettet i avloppet

  23.12.2014 Östnyland

  Inför jul påminner Borgå vatten den som vill undvika blockerade rör om att avloppet är fel plats för det fett som blir över då julskinkan steks.

 • Rouskis höjer avfallspriser

  16.12.2014 Åboland

  Avfallsavgifterna på Kimitoön höjs från och med årsskiftet.

 • Hangö får miljöskyddsbestämmelser

  15.12.2014 Västnyland

  Nya miljöskyddsbestämmelser i Hangö ska göra det möjligt att beakta lokala omständigheter och förebygga förorening av miljön. Målet är att förena lokal särprägel med västnyländsk praxis.

 • Sopsortering på ny utlåtanderunda i kommunerna

  10.12.2014 Österbotten

  Skall det vara ett eller två avfallskärl för en fastighet i Ekoroskområdet? Skall de vita och svarta påsarna hänga med i framtiden?

 • Mindre mat i soptunnan i Ströhö

  10.12.2014 Östnyland

  Den första veckan i december jobbade Strömborgska skolan i Borgå med att få ner sitt matsvinn. Svinnet minskade med fem procent.

 • Skolor, minska på matavfallet!

  11.11.2014 Östnyland

  Östra Nylands avfallsservice och Rosk n’ Roll utmanar skolorna att minska matavfallet.

Sidor