Hoppa till huvudinnehåll

beslut

 • Sjukvårdsdistriktet ansöker om statsbidrag för nybygge

  28.01.2014 Åboland

  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kommer att ansöka om statsbidrag för det planerade barn- och ungdomssjukhuset och förlossningssjukhuset vid Åbo universitetscentralsjukhus.

 • Kimitoöns omsorg under lupp

  28.01.2014 Åboland

  Hur ska Kimitoöns omsorg stå pall när nya krafter i framtiden styr social- och hälsovården? Det frågar sig Kimitoöns kommundirektör Tom Simola. Han vill se en stark hälsostation istället för två svaga i framtiden.

 • Korsholm vill delta i kommunförsök för att effektivera servicen

  27.01.2014 Österbotten

  Korsholms kommun vill delta i kommunförsök. Det kunde ge bättre möjligheter för kommunen att på ett friare sätt organisera sin egen service. Också göra den billigare. Det säger Korsholms kommundirektör Rurik Alhberg efter ett beslut av kommunstyrelsen på måndag kväll. Syftet med kommunförsöket är att minska på kommunens förpliktelser genom att samarbeta med Vasa.

 • Växande Gerby vill inte mista sin hälsostation

  26.01.2014 Österbotten

  I Gerby i Vasa är man bestörta över överläkare Markku Sirviös tankar om att Vasa kunde klara sig med en enda hälsostation. I Gerby-Västervik området bor det över 10 000 människor och stadsdelen växer hela tiden. Egen hälsostation ses som en nödvändighet bland de gerbybor vi talat med.

 • Staden vill sälja anrika kiosker

  24.01.2014 Huvudstadsregionen

  De gamla kioskerna har blivit en punkt på stadens långa sparlista. I mars kan de första kioskerna redan vara till salu.

 • HFD avgör om Valsörarnas sjöbevakning kan rivas

  22.01.2014 Österbotten

  Får Valsörarnas gamla sjöbevakningsstation rivas eller inte? Den frågan är nu ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra.

 • Arkitektvisioner godkändes av Kimitoöns kommunstyrelse

  22.01.2014 Åboland

  Delgeneralplanen för Kimito centrum kommer till stor del att baseras på de visioner som arkitektbyrån Schauman arkitekter har lagt fram, det beslöt Kimitoöns kommunstyrelse på tisdagen.

 • Vasaregionens politiker tror inte på tvångsfusioner

  21.01.2014 Österbotten

  En stor utredning av en kommunsammanslagning för hela Vasaregionen och mindre utredniningar för kommunerna i Sydösterbotten, det var representanterna för Vasaregionens kommuner överens om när de på tisdagskvällen mötte kommunminister Henna Virkkunen.

 • Barnen ska tas med i beslutsfattandet

  21.01.2014 Östnyland

  De flesta församlingar i Östnyland har inget barnombud. Tanken är att barnen ska tas i beaktande då beslut fattas inom församlingen.

 • Sydösterbotten dras i två riktningar

  21.01.2014 Österbotten

  Vad händer med Sydösterbotten i framtiden? Blir regionen en del av Vasa eller kan de tre städerna Kaskö, Närpes och Kristinestad klara sig på egen hand? Närpes och Krsitinestad har snarlika utlåtanden, medan Kaskö soloåker i en annan riktning.

 • Frågan om hjärtkirurgin går vidare

  20.01.2014 Österbotten

  Frågan om hjärtkirurgins bevarande vid Vasa centralsjukhus går in på rond två. På måndag kväll skall styrelsen för sjukvårdsdistriktet ta ställning till tre förslag som berör hjärtkirurgin. Monica Sirén- Aura (SFP) som är medlem i styrelsen för sjukvårdsdistriktet vill att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhuset bevaras.

 • Kristinestad bygger närdemokrati

  16.01.2014 Österbotten

  Vem ska se till att just min vrå av landskapet hörs i en eventuell storkommun? Den frågan är aktuell i många kommuner just nu. I Kristinestad samlas medborgarna till forum kring temat närdemokrati på tisdag nästa vecka.

 • Karleby svenska församling splittras i kyrkoherdeval

  16.01.2014 Österbotten

  Borgå stifts domkapitel kunde ännu på torsdagen inte ta ett beslut om vem av de som sökt tjänsten som kyrkoherde i Karleby svenska församling är behörig. En stor fråga är om de som har sökt tjänsten kan samarbeta med kvinnliga präster.

 • Hjärtkirurgin bordlades

  14.01.2014 Österbotten

  Som väntat fattades på tisdagen inga beslut om framtiden för hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Ärendet bordlades och behandlas på nytt om en vecka.

 • Åbo stad: Leppä var inte jävig

  14.01.2014 Åboland

  Samlingspartiets Juhani Leppä gjorde sig inte skyldig till jäv när det gäller besluten om Torgparkeringen. Det kom Åbo stadsstyrelse fram till på sitt möte i måndags då den godkände en förklaring till Högsta förvaltningsdomstolen gällande anklagelserna om jäv.

 • Politikerna ville syna Guggenheimkortet

  13.01.2014 Huvudstadsregionen

  Det var med en klar majoritet som stadsstyrelsen bestämde att godkänna en tomtreservation för Guggenheim-stiftelsen. Rösterna föll 10 mot 5. Yle Huvudstadsregionen frågade politiker från olika partier vad de tycker om beslutet.

 • Kemira överklagar muddringsbeslut i Infjärden

  13.01.2014 Österbotten

  Kemira överklagar NTM-centralens beslut om muddring av Infjärden till Vasa förvaltningsdomstol. I december ansåg NTM-centralen att Kemira är skyldiga att muddra Infjärden, men företaget fick mer tid för muddringen till slutet av år 2018.

 • Målet är färre kommuner i Åboregionen

  09.01.2014 Åboland

  Åboregionen ska i framtiden bestå av klart färre kommuner än i dag - det är utgångspunkten för den stora kommunutredningen som körde igång under torsdagen. Men kommunsammanslagningar får inte vara det enda alternativet, anser Resos stadsdirektör.

 • Vasa stad hoppas på samarbete för att lösa muddringskonflikten i Infjärden

  09.01.2014 Österbotten

  Vasa stad hoppas fortfarande att man kan lösa muddringsfrågan vid Infjärden utan tvångsåtgärder. Enligt NTM-centralen är ett alternativ att ansöka om förvaltningstvång. Då blir det NTM-centralen som avgör frågan.

 • Beslut om vindkraft i Lillkyro på vårvintern

  08.01.2014 Österbotten

  EPV Vindkraft tar beslut om vindkraftsparken i Torkkola i Lillkyro under vårvintern. Det säger bolagets vd Frans Liski till Yle Pohjanmaa. Planen är att bygga 16 vindmöllor på området i Lillkyro.

Sidor