Hoppa till huvudinnehåll

beslutsfattare

 • Fullmäktigeordförande praktikant för en dag

  07.06.2017 Österbotten

  Joakim Strand (SFP) jobbade på Österbottens museum.

  Österbottens museum fick på onsdagen förstärkning i form av Joakim Strand (SFP), riksdagsledamot och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa. Strand gjorde praktik inom ramarna för temaveckan "Bjud in en politiker till museet".

 • Så här vill kandidaterna leda Raseborg

  16.05.2017 Västnyland

  Sex personer kan bli stadsdirektör i Raseborg.

  Det är Raseborgs bästa jobb. Intressant och fascinerande. Det är några åsikter om jobbet som stadsdirektör i Raseborg. Sex personer har valts ut av de 18 som sökte jobbet. Yle Västnyland har ringt de sex kandidaterna och de är villiga att stanna flera år på posten.

 • Vems är ansvaret om en politiker går i väggen?

  06.05.2017 Hälsa

  Den press man utsätts för är svår att förutse, säger expert.

  Är arbetsbördan för politiker i ledande ställning övermäktig? Vems ansvar är det om en beslutsfattare går i väggen? För arbetslivsexperten Guy Ahonen är svaret entydigt: det är chefen som bär det yttersta ansvaret.

 • Citymarketbeslut fattas kanske redan inom februari

  26.01.2017 Östnyland

  Stadsstyrelsen i Borgå tar ställning till ärendet på måndag.

  Detaljplaneändringarna som berör Citymarketplanerna på västra åstranden i Borgå kommer till behandling snabbare än många hade väntat sig.

 • Vasa och Karleby får mindre fullmäktige

  13.01.2017 Österbotten

  Fullmäktige minskar när budgeten minskar.

  Sammanlagt 96 kommuner ändrar sin fullmäktigestorlek för den fyraårsperiod som inleds i juni. På Yle Österbottens bevakningsområde ändrar endast Vasa och Karleby på fullmäktiges storlek.

 • Besk kritik mot beslutskulturen i Lovisa

  15.12.2016 Östnyland

  Fullmäktigeledamöter planerar skrivelse.

  Det jäser ordentligt inom Lovisa stad för tillfället. Några fullmäktigeledamöter valde att helt bojkotta det senaste fullmäktigemötet och orsaken är inte enbart Ada och Glada-fallet.

 • Dansens hus flyttar ut bildkonstelever från Kabelfabriken

  21.11.2016 Huvudstadsregionen

  Finska arbetarinstituetet blir av med sina utrymmen.

  Bildkonstelever och andra som går kurser vid finska arbis är tvungna att flytta på grund av Dansens hus som ska byggas i anslutning till Kabelfabriken i Helsingfors.

 • Nu döljs också Esbo sjukhusbygges dokument för beslutsfattarna

  05.08.2016 Huvudstadsregionen

  Tidigare fick de inte se dokument gällande västmetrobygget.

  Styrelsen för Esbo stads fastighetsbolag som ansvarar för det nya sjukhusbygget vägrar överlåta mötesprotokollen till beslutsfattarna. Det samma skedde när politikerna ville se västmetrobolagets protokoll.

 • Vem bestämmer på Yle?

  16.06.2016 Bolaget

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle, styrelsen består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen och bereder styrelsens ärenden.

 • Hotelser vanliga mot kommunernas beslutsfattare

  09.06.2016 Inrikes

  Insändare, telefonsamtal eller öga mot öga är vardagsmat.

  Utskällningar i form av insändare, telefonsamtal eller öga mot öga är vardagsmat för beslutsfattare i kommuner, särskilt för dem som är aktiva och syns i medierna. Det visar en opublicerad färsk undersökning.

 • Åbo skjuter upp borgmästarfrågan

  14.03.2016 Åboland

  Tidtabellen är för snäv, anser fullmäktige.

  Diskussionen om hur Åbo stad ska ledas i framtiden skjuts upp till nästa fullmäktige. Det beslöt stadsfullmäktige på måndagen efter omröstning.

 • Politiker: Beslut om Tolkis skola kan gå till sommaren

  14.03.2016 Östnyland

  Fullmäktige kan behöva mer tid än planerat.

  Stadsfullmäktige i Borgå är kanske inte redo i april att avgöra hur nya Tolkis skola ska se ut. En del ledamöter känner ändå press på att komma till skott.

 • Laura Johansson: Jag är rädd för rasisterna

  13.01.2016 Debatt

  De mänskor som bygger upp gatupatruller känns farliga.

  Laura Johansson är rädd för människor som bygger upp gatupatruller och som hellre vill härja och hota, än föra en konstruktiv diskussion om invandringen.

 • Ungdomspolitiker vill dela ut kondomer i skolor

  30.10.2015 Huvudstadsregionen

  I kommuner där det här testats har könssjukdomarna minskat.

  Alla unga i Helsingfors som är under 25 år borde få gratis preventivmedel, det föreslår ungdomspolitiker i Helsingfors. Det här skulle minska antalet aborter i staden, tror man.

 • Karleby kan få invandrarråd

  28.10.2015 Österbotten

  Invandrare och tjänstemän ska jobba för bättre integration.

  Ett invandrarråd kan bli verklighet i Karleby. Rådet skulle bestå av invandrare samt tjänstemän från staden. Målet är att förbättra integrationen för invandrare i staden.

 • Nylander: Majoritet i fullmäktige för flyktingar

  09.09.2015 Östnyland

  Lokalitetscentralen undersöker lämpliga fastigheter.

  Borgå väntar på en officiell förfrågan av Migrationsverket. Mikaela Nylander (SFP) tror att fullmäktige skulle rösta för.

 • "Svart häst kan dyka upp som ny kommundirektör"

  03.09.2015 Åboland

  Allt är ännu öppet enligt rekryteringsgruppen.

  Spekulationerna kring kommundirektörsvalet i Kimitoön är i full gång. Ska en svart häst dyka upp då fullmäktige ska fatta beslut i frågan?

 • Sten Öhman lämnar stadsstyrelsen i Hangö

  14.08.2015 Västnyland

  Orsaken är tidsbrist.

  Hangöpolitikern Sten Öhman (SFP) anhåller om befrielse från medlemskapet i stadsstyrelsen av personliga orsaker.

 • Ahtisaari om flyktingkrisen: Visa prov på äkta ledarskap

  22.06.2015 Utrikes

  EU får kritik för hanteringen av flyktingtillströmningen.

  EU får en känga av president Martti Ahtisaari för att den pågående flyktingkrisen hanterats på ett bedrövligt sätt. Skyldigheterna gentemot flyktingarna och de egna medborgarnas oro över ekonomin är inget som strider mot varandra.

 • Mammor i Karleby: Notera oss!

  02.06.2015 Österbotten

  FB-gruppen Mammat marscherade och diskuterade med politiker.

  Mammorna i Facebookgruppen Mammat i Karleby vill dricka kaffe, diskutera barnmat och sömnproblem. Men de vill också att beslutsfattarna ska se hur många de är, och notera dem. Därför firade de sina 1 000 medlemmar med marsch genom staden.

Sidor