Hoppa till huvudinnehåll

företagsfusioner

 • Lillkyroborna ser fram emot fusionen med Vasa

  27.12.2012 Österbotten

  Efter årsskiftet går Vasa och Lillkyro ihop. De vi pratat med i Lillkyro är övervägande positiva till fusionen. "Värre kan det inte bli", säger en kvinna.

 • Nylander vill påskynda högskolefusion

  19.12.2012 Inrikes

  Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) vill att förhandlingarna om en fusion mellan yrkeshögskolorna Arcada och Novia återupptas så snabbt som möjligt. Fusionsplanerna mellan yrkeshögskolorna strandade förra sommaren.

 • Lovisa inte oroat över förslag till kommunstrukturlag

  16.11.2012 Östnyland

  Förslaget till den nya kommunstrukturlagen sätter tidspress på nya stadsfullmäktige i Lovisa, som ska göra en fusionsutredning till våren 2014. I Lovisa håller man ännu fast vid att en fusion med Lappträsk är det bästa alternativet.

 • Hangö redo för diskussion med Raseborg

  16.11.2012 Västnyland

  Hangöborna böjer sig för staten och kan äntligen tänka sig att diskutera fusion med Raseborg. Socialdemokraten Ulf Putte Lindström säger att Hangö och Raseborg kan gå samman tidigast 2017. Kommunreformen förutsätter att så gott som alla kommuner ska delta i fusionsförhandlingar.

 • Fusion blev dyrt för Karleby?

  13.11.2012 Österbotten

  Den sparkampanj som inleddes i Karleby i oktober kommer att ge inbesparingar på 1,5 miljoner euro. Men pengarna räcker ändå inte långt och staden förbereder sig på att ta nya lån. Frågan är om Karleby alls har sparat något på fusionen med Kelviå, Ullava och Lochteå för fyra år sedan.

 • Nya ledamöter för folkomröstning kring fusion

  31.10.2012 Västnyland

  Det visar YLEs valkompass.

  Ungefär en tredjedel av de nyinvalda i Hangös och Ingås fullmäktige är helt eller delvis av den åsikten att en folkomröstning ska ordnas, om en kommunfusion är på gång inom en nära framtid. Det visar YLEs valkompass.

 • Lojopolitiker håller dörren på glänt för Sjundeå

  30.10.2012 Västnyland

  Vill inte stänga fusionsdörren helt och hållet.

  Sakta i backarna - är budskapet från de flesta Lojopolitiker vi har ringt upp. De vill ändå inte stänga fusionsdörren helt och hållet för Sjundeå.

 • Korsholms och Vasas röstkungar oense om fusion

  29.10.2012 Österbotten

  Dagen efter kommunalvalet frågar man sig i Vasaregionen - kommer fusionsgnabbet mellan Korsholm och Vasa att fortsätta? Michael Luther i Korsholm och Joakim Strand i Vasa, båda röstmagneter, har fortfarande olika uppfattningar om kommunernas framtid.

 • Fusionsmotståndare har gemensam valvaka

  26.10.2012 Västnyland

  Svenska folkpartiet, De gröna och den samlingspartistiska utbrytargruppen Tahto ja Toivo har en gemensam valvaka på söndag kväll.

 • Rättshjälpen i Vasa och Karleby slås ihop

  26.10.2012 Österbotten

  Karleby och Vasa rättshjälpsbyråer slås samman till att bilda Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå. Byråerna går ihop efter årsskiftet.

 • Valdebatt med små partier i Vasaregionen

  18.10.2012 Österbotten

  Vad vill de minsta partierna satsa på i Vasaregionen under nästa fullmäktigeperiod? Susanne Wendell (Gröna) från Korsholm, Stefan Håkans (VF) från Korsholm och Tea Laaksoharju (Sannf) från Vasa representerade de små partierna i God morgon Östebottens valdebatt.

 • Hangö och Lojo godkänner sopfusion

  15.10.2012 Västnyland

  Nu är det klart att Hangö och Lojo godkänner en fusion mellan avfallsbolagen Rosk´n Roll och Östra Nylands avfallsservice.

 • Raseborgs utmaningar: Galopperande miljoner och rädsla för öppenhet

  10.10.2012 Västnyland

  Samma service med färre händer. Ekonomin är ett maratonlopp. De flesta anställda har allt för mycket att göra. Man borde våga berätta mera. Kommunvalskandidater i Raseborg har många åsikter om ekonomi och öppenhet.

 • Raseborg har investerat mest i Ekenäs

  09.10.2012 Västnyland

  Raseborg investerar flitigast i Ekenäs - stadsborna känner dåligt till vart pengarna far.

 • Kommundirektörer ogillar fusioner

  07.10.2012 Inrikes

  Över hälften av landets kommuner är emot att fusioneras med någon annan kommun, visar en enkät som Yle nyheter gjort bland kommundirektörerna.

 • Valdebatt från Karleby

  02.10.2012 Österbotten

  Partierna i Karleby verkar vara överens om att staden ska välkomna Kronoby för en samgång. Däremot vill de inte ha med övriga kommuner från Mellersta Österbotten.

 • Delat Ingå går till val

  02.10.2012 Västnyland

  Frågan vart Ingå ska höra i framtiden delar invånarna. För en del är språket viktigast medan geografisk närhet är viktig för andra.

 • KWH Pipe går samman med Uponor

  21.09.2012 Österbotten

  Plaströrstillverkaren KWH Pipe går samman med Uponor och bildar ett nytt dotterbolag till Uponor. Bakgrunden till samgången ligger i de ekonomiskt dåliga tiderna.

 • KWH Pipe går samman med Uponor

  21.09.2012 Österbotten

  Plaströrstillverkaren KWH Pipe går samman med Uponor. Bakgrunden till samgången ligger i de ekonomiskt dåliga tiderna.

 • Kronobyborna väljer Karleby

  19.09.2012 Österbotten

  En majoritet av Kronobyborna vill se en utredning om kommunfusion med Karleby. Det visar invånarenkäten som har besvarats av 2 500 personer. Av dem vill 1 600 se en utredning med Karleby, 500 väljer Jakobstad och 350 personer har kryssat för båda alternativen.

Sidor