Hoppa till huvudinnehåll

företagsfusioner

 • Gymnasierna i Kristinestad kan bli privatägda

  19.09.2012 Österbotten

  Gymnasiet i Kristinestad går en osäker framtid till mötes - på grund av ett sviktande elevunderlag och Kommunförbundets rapport tidigare i år.

 • Nej till delning av Nummi-Pusula

  07.09.2012 Västnyland

  Det blir inget av att dela på Nummi-Pusula i samband med kommunfusionen. Det har stadsfullmäktige i Lojo beslutat.

 • Enkät om framtiden i Kronoby

  04.09.2012 Österbotten

  I Kronoby skall kommuninvånarna få svara på en enkät som vill utreda vart invånarna vill att Kronoby i framtiden skall höra, Jakobstad eller Karleby. Det råder ändå delade meningar om huruvida en dylik enkät är bra eller inte.

 • Sambolag Ahlstrom-Munksjö

  28.08.2012 Ekonomi

  Den svenska papperstillverkaren Munksjö och den finländska fibermaterialtillverkaren Ahlstrom går ihop och bildar ett världsledande företag inom tillverkningen av specialpapper.

 • Sammanslagning av medborgarinstitut i Borgå?

  21.08.2012 Östnyland

  Borgå skall utreda vilka följder en sammanslagning av de två medborgarinstituten i staden skulle få. Bildningsnämnden fattade beslut om saken på sitt möte igår.

 • Östra Nylands polisdistrikt försvinner

  21.08.2012 Östnyland

  Östa Nylands polisdistrikt skall fusioneras med polisdistriktet i Mellersta Nyland. Det föreslår en arbetsgrupp vid inrikesministeriet.

 • Sjundeå växer och växer

  26.07.2012 Västnyland

  Befolkningen i lilla Sjundeå ökade under årets första halva med över 60. Hangö var den enda kommunen i Västnyland där invånarna blev färre under första halvan av året.

 • Isnäs, Kabböle och Sarvsalö överförs till Borgå?

  26.06.2012 Östnyland

  Nu funderar myndigheterna på om tre forna Pernåbyar ska överföras från Lovisa till Borgå enligt bybors önskemål.

 • Lindholm: Samarbete gott för Svenskfinland

  21.06.2012 Västnyland

  Det blir ingen fusion mellan Arcada och Novia. Ägarstrukturerna och skolornas profiler är för olika, det meddelade skolorna i dag (21.6).

 • Arcadarektor hoppas på fusionsbeslut

  21.06.2012 Huvudstadsregionen

  Rektorn för högskolan Arcada, Henrik Wolff hoppas att yrkeshögskolan Novias ägare säger ja till en fusion mellan högskolorna. Novias ägare, styrelsen för aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, diskuterar fusionen på ett möte i dag.

 • Barösundsbor vill bli raseborgare

  14.06.2012 Västnyland

  Barösunds byaråd vill hellre att Ingå fusioneras med Raseborg och Hangö än med Sjundeå och Kyrkslätt. Byarådet har skickat en skrivelse till Raseborgs stad där det sägs att en fusion med de västliga grannkommunerna skulle vara bättre med tanke på svenska språket och skärgården.

 • Bröllop mellan Arcada och Novia?

  11.06.2012 Västnyland

  Nästa vecka blir det klart om yrkeshögskolorna Novia och Arcada fusioneras eller inte.

 • Lindblom: Den tidigare tidtabellen orealistisk

  05.06.2012 Västnyland

  Den nya kommunreformen ska läggas fram för riksdagen våren 2013 och inte vid årsskiftet som planerat. I Hangö vill politikerna fortsättningsvis hålla hårt i självständigheten medan politikerna i Ingå anser att de nu måste jobba hårt för framtiden.

 • Sibbo får metropolförvaltning?

  05.06.2012 Östnyland

  Regeringen har diskuterat alternativ till metropolområde och man utreder fusioner mellan fjorton kommuner, och om det skulle vara möjligt att ha en metropolförvaltning. Sibbo är en av kommunerna som räknas till metropolkommunerna.

 • Besvär mot fusionen Vasa-Lillkyro förkastades

  04.06.2012 Österbotten

  Ett besvär mot fusionen mellan Vasa och Lillkyro har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol. Merja Rintamäki (C) , fullmäktigeledamot i Lillkyro, lämnade in besväret eftersom hon ansåg att kommundirektören borde ha jävat sig när fullmäktige behandlade fusionsfrågan i januari i år.

 • Färre församlingar i Raseborg

  01.06.2012 Västnyland

  Antalet församlingar i Raseborg föreslås minska från åtta till tre. Nu förväntas domkapitlet i Borgå stift förbereda en fusion av svenska och tvåspråkiga församlingar i Raseborg.

 • Mer sopor behövs för det nya avfallskraftverket

  30.05.2012 Västnyland

  Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll behöver mer sopor då det nya avfallskraftverket i Vanda tas i bruk år 2014. Bolaget har förbundit sig att leverera 60 000 ton sopor per år till Vanda. Bland annat därför utreds nu en fusion med Östra Nylands avfallsservice.

 • Sjundeåstyret får två veckor för förklaringar

  29.05.2012 Västnyland

  Det är viktigt att processen blir snabb och effektiv anser Kristian von Essen (Grön). Kommunstyrelsen i Sjundeå har nu två veckor på sig att förklara sitt agerande.

 • Situationen i Sjundeå

  29.05.2012 Västnyland

  Sjundeåborna Henrik Andberg och Janne Luuppala samt bildningschef Tina Nordman diskuterade hur det ska gå för Sjundeå och berättar hur de uppfattar det politiska kaos som råder i kommunen.

 • Ett Stor-Åbo stöter fortfarande på patrull

  28.05.2012 Åboland

  Inte ens den samlingspartistiska kommunministerns partikamrater stöder enhälligt tanken på ett Stor-Åbo. De Samlingspartister i Reso, S:t Karins och Lundo som Yle Åboland talat med, ogillar allt tal om tvångsfusioner.

Sidor