Hoppa till huvudinnehåll

företagsfusioner

 • Inte fel att tvinga Lundo och Tarvasjoki samman

  30.12.2014 Åboland

  Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat de besvär, som har lämnats in mot tvångsfusionen mellan kommunerna Tarvasjoki och Lundo.

 • Tidningen Östnyland lanseras efter årsskiftet

  27.12.2014 Östnyland

  De anrika tidningarna Borgåbladet och Östra Nyland går i graven efter årsskiftet. Ur askan stiger den helt nya tidningen Östnyland.

 • Karleby tackar nej till fattiga grannar

  17.12.2014 Österbotten

  Karleby stad har inget att vinna på att gå ihop med sina grannkommuner. Det visar kommunutredningen i Mellersta Österbotten och Kronoby. - Ser man krasst ekonomiskt så är de inte så attraktiva partners, säger Stefan Anderson (SFP) i Karleby.

 • Så här tycker Västnyland om gymnasierna

  16.12.2014 Västnyland

  Lojoborna och Ingåborna behöver det svenska gymnasiet i Virkby. Hangö behöver sina gymnasier, men i Raseborg kunde de två svenskspråkiga gymnasierna bli ett, men ha verksamhet i både Karis och Ekenäs. Bland annat det framgår av enkätsvaren i Yle Västnylands webbenkät.

 • Svenska skolor i Helsingfors ska ha minst 200 elever

  16.12.2014 Huvudstadsregionen

  De svenskspråkiga grundskolorna i Helsingfors ska ha minst 200 elever i framtiden. Det här innebär flera skolsammanslagningar på administrativ nivå, tror Niclas Grönholm, som är linjedirektör för den svenska undervisningen.

 • Vörå satsar helst på eget koncept i gymnasiefrågan

  15.12.2014 Österbotten

  Vörå kommun är med och utreder ett regiongymnasium i Vasaregionen och Sydösterbotten. Men i första hand vill kommunen satsa på sitt eget idrottsgymnasium och Campus Norrvalla.

 • Norsen blir "Den läsande skolan"

  15.12.2014 Huvudstadsregionen

  Läskunnighet och läsförståelse ska stå i fokus när Lönkan och Norsen nästa höst bildar den nya Grundskolan Norsen. I "Den läsande skolan" ska biblioteket fungera som skolans hjärta. Det berättar Ann-Britt Bonns, nyvald rektor för den nya skolan.

 • Östnyland får en ny andelsbank

  09.12.2014 Östnyland

  Porvoon Osuuspankkis och Östnylands Andelsbanks fullmäktige har godkänt planen att fusionera de två andelsbankerna.

 • Vasa investerar stort i Lillkyro

  18.11.2014 Österbotten

  Nu regnar pengarna över Lillkyro. När den gamla kommunen gick ihop med Vasa stad 2013 slöts ett fusionsavtal värt 21,3 miljoner euro. Bland annat byggs en ny skola i Tervajoki.

 • "Satsningen på digitala läromedel lyckades inte"

  03.11.2014 Inrikes

  Satsningen på digitala läromedel var ett försök att komma in på marknaden starkare och det har visat sig att det inte har lyckats, kommenterar Schildts & Söderströms styrelseordförande Johan Aura beslutet att sälja ut förlagets digitala läromedelsproduktion på finska.

 • Jakobstadsregionen förbereder storgymnasium

  20.10.2014 Österbotten

  Jakobstadsregionen förbereder en ansökan om ett gemensamt regiongymnasium. Staten vill att gymnasierna blir färre och det här är regionens sätt att förbereda sig. Undervisningen ska ändå fortsätta på samma fem orter som i dag.

 • Ny skärgårdskommun tar form kring Nådendal

  09.10.2014 Åboland

  De två kommunutredningarna som rör Nådendal och dess kranskommuner är inne på slutrakan. Utredarna presenterar sitt resultat för allmänheten om en månad

 • "Vad är en kommun egentligen?"

  07.10.2014 Österbotten

  Den tänkta storkommunen från Vörå i norr till Kristinestad i söder och med Vasa som motor skulle bestå av tio kommuner och 130 000 invånare. På måndag kväll fick fullmäktige i Korsholm ta del av en första skiss på den här konstruktionen. Men frågetecknen kvarstår.

 • Ska Lovisa och Lappträsk slås ihop?

  30.09.2014 Östnyland

  I dag den sista september är det sista chansen för invånarna i Lovisa och Lappträsk att säga sin åsikt om mellanrapporten för sammanslagningsutredningen.

 • Dags att pruta i Larsmo

  23.09.2014 Österbotten

  Vi har inte råd att leva som vi gör, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Stenman i Larsmo. Stenman spår en tunnare kommunal service och ett ökat individuellt ansvar i alla kommuner, inte bara i Larsmo.

 • Andelsbankerna i Östnyland slås ihop

  19.09.2014 Östnyland

  Östnylands andelsbank och Porvoon osuuspankki blir en enda bank i juli 2015. Den nuvarande personalen får behålla sina arbetsplatser.

 • Folkhögskolor diskuterar fusion

  10.09.2014 Österbotten

  Oron är stor i landets 80 folkhögskolor. Staten kräver färre och större enheter. En folkhögskola per landskap är budskapet från utbildningsministeriet, säger Hans Boije, rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.

 • Rautaruukki är nu SSAB

  29.07.2014 Inrikes

  Fusionen mellan stålbolagen slutfördes officiellt på tisdagen. Grunden för verksamheten kommer att finnas i Sverige.

 • Pojo funderade länge på fusion

  16.07.2014 Västnyland

  Arkivplocken kommer den här gången från Pojo. Det handlar om fusionsplaner, kommunhus, jakt och brandmannaläger.

 • ”Varför är det tabu att mäta sig med andra”

  07.07.2014 Västnyland

  Friidrotten är inte längre lika populär bland barn och unga som den har varit. En orsak kan enligt friidrottstränaren Conny Karlsson vara den, att man inte får jämföra barns prestationer med varandra.

Sidor