Hoppa till huvudinnehåll

företagsfusioner

 • Hangö klarade sig från tvångsfusion - den här gången

  16.06.2014 Västnyland

  För första gången beslöt statsrådet nyligen att tvångsfusionera kommuner det gått för dåligt för. Sammanlagt utreddes endast fyra kommuner för att gå samman mot sin vilja. En av dem var Hangö som klarade sig.

 • En kommun färre i Egentliga Finland

  12.06.2014 Åboland

  Kriskommunen Tarvasjoki och Lundo tvingas gå ihop från och med årsskiftet. Det beslöt regeringen på fredagen.

 • Regeringen beslöt om tvångsfusioner

  12.06.2014 Inrikes

  Regeringen har beslutat om de första tvångsfusionerna av kommuner sedan 1977. Det handlar om så kallade kriskommuner med ytterst svag ekonomi. Regeringen fattade inget beslut om Hangö trots att Hangö också har betecknats som en kriskommun.

 • Norsenalumner missnöjda med namnval

  06.06.2014 Huvudstadsregionen

  Tölö gymnasium blir det nya namnet när Gymnasiet svenska normallyceum och Tölö specialiseringsgymnasium slås ihop. Valet av namn kritiseras av alumnföreningen Forna normallyceister.

 • Sibbodirektören varken förvånad eller orolig över fusionsförslag

  03.06.2014 Östnyland

  Sibbos kommundirektör Mikael Grannas är varken överraskad eller orolig över det senaste förslaget om att Sibbo skulle bli en del av en metropolstad.

 • "Vi tas inte emot som några stjärnor"

  22.05.2014 Österbotten

  Arbetet i Vasaregionen har börjat bra, anser kommunutredningsmännen Jan-Erik Enestam och Ossi Repo. Men de har inga illusioner om att arbetet ska bli lätt. I många kommuner är det är fortsatt självständighet som gäller, och utredarna tas inte emot som några stjärnor då de hälsar på.

 • Fusionsbeslut om ett år

  30.04.2014 Östnyland

  Fusionsbesluten i Östnyland skjuts upp till sommaren 2015.

 • Tarvasjoki vill gå ihop med Lundo - Lundo säger nej

  29.04.2014 Åboland

  Tarvasjoki kommun, nordost om Åbo, vill gå ihop med Lundo. Men Lundo vill inte gå ihop med Tarvasjoki.

 • Akan kan bli en del av Finlands största folkhögskola

  22.04.2014 Östnyland

  Borgå folkakademi kan bli en del av en ny stor folkhögskola som täcker hela södra och sydvästra Finland.

 • "Ja e no Pernåbo"

  22.04.2014 Östnyland

  Pernå i Lovisa är lika stort som 60 770 fotbollsplaner. Det var en gång en kommun med 4000 invånare. Hur mår Pernåborna nu och hur fungerar servicen efter kommunfusionen för snart fem år sedan?

 • Glädje över slopat tvång i Åboregionen

  11.04.2014 Åboland

  Att regeringen nu slopar ordet tvång i fusionsutredningarna kan lätta upp diskussionsklimatet mellan Åboregionens kommuner - men det ändrar knappast på kommunernas ståndpunkter.

 • Regeringen slopar tvångsfusioner

  11.04.2014 Inrikes

  Det blir inga framtvingade tvångsfusioner av kommunerna i stadsregionerna. Regeringen beslöt i fredags dra tillbaka den omtvistade paragrafen om tvångsfusioner i den nya kommunstrukturlagen. Beslutet får beröm av flera politiker.

 • "Våga ta upp de svåra frågorna i Vasaregionen"

  10.04.2014 Österbotten

  Tio kommuner från Vasaregionen och Sydösterbotten har för första gången träffat de utredningsmän som ska undersöka vad ett Stor-Vasa kunde innebära. - Gör man en sådan här utredning så ska man ta upp de svåra frågorna. Annars är den meningslös, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

 • Raseborg välkomnar Ingå och Hangö

  01.04.2014 Västnyland

  Raseborgs stad är beredd att utreda en kommunfusion med Ingå och Hangö. Det svaret ger Raseborgs stadsstyrelse till Ingå kommun.

 • Unga vill ha två svenska gymnasier i Raseborg

  26.03.2014 Västnyland

  Det finns inget bra med en eventuell sammanslagning mellan Ekenäs och Karis-Billnäs gymnasium. Bland annat långa avstånd skulle bli ett problem.

 • Räddningsverk slås inte ihop

  26.03.2014 Östnyland

  Antalet räddningsverk skulle minskas i hela landet från 22 till elva stycken. Det hade ändå kostat mer än det hade smakat. Räddningsverket i Östra Nyland kommer inte att fusioneras med Mellersta Nyland.

 • Fusionsutredningens mellanrapport är klar

  19.03.2014 Östnyland

  Styrgruppen för sammanslagningsutredningen i Östra Nyland godkände mellanrapporten om sammanslagningsutredningen i Östra Nyland vid sitt möte på tisdag. Nu ska kommuninvånarna få ta ställning.

 • "Sorgligt att man inte kan enas"

  13.03.2014 Österbotten

  Vasa håller fast vid att Mats Brandt inte är lämplig som utredningsman medan Korsholm fortsättningsvis gärna vill ha Brandt med. Det står klart efter torsdagens upplaga av Slaget efter tolv, där frågan om den kommande kommunindelningsutredningen diskuterades. Olyckligt att man inte kan enas ens om detta, tyckte deltagarna i debatten.

 • Skuggor över fusionsförhandlingar

  13.03.2014 Östnyland

  Den stora utmaningen och det stora frågetecknet i förhandlingarna angående en eventuell sammanslagning av Lovisa och Lappträsk är Lappträsks tankar och vilja i frågan, säger utredningsman Risto Nieminen.

 • Åbo stadsstyrelse godkänner tvångssammanslagningar

  03.03.2014 Åboland

  Åbo stadsstyrelse godkänner tvångsfusioner som sista utväg ifall kommuner inte frivilligt agerar i enlighet med resultaten från kommunutredningar. Stadsstyrelsen tog ställning till utkastet om ändring av kommunstrukturlagen under sitt möte på måndagen.

Sidor