Hoppa till huvudinnehåll

ränta

 • Efter Fed - Europa och USA går skilda vägar

  17.12.2015 Utrikes

  USA bromsar, Europa gasar på.

  Räntehöjningen i USA innebär att Europa och USA kommer att föra en ekonomisk politik som skiljer sig från varandra. Räntehöjningen får efterdyningar både i Finland och i världseknomin.

 • Högre styrränta i USA

  16.12.2015 Utrikes

  USA:s centralbank höjer styrräntan med 0,25 procentenheter.

  Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har som väntat höjt styrräntan med 0,25 procentenheter. Den nya styrräntan är 0,25-0,50 procent.

 • Fed väntas höja räntan

  15.12.2015 Utrikes

  Många små räntehöjningar nästa år.

  Finansmarknadernas intresse riktas mot den amerikanska centralbanken som samlas till möte. Den viktigaste frågan är en eventuell höjning av styrräntan.

 • ECB gasar på

  03.12.2015 Utrikes

  Europeiska centralbanken lättar på penningpolitiken.

  ECB:s råd beslöt i dag att sänka depositionsräntan och utvidga åtgärderna att pumpa in pengar i ekonomin..

 • Nytt stimulanspaket från ECB?

  02.12.2015 Inrikes

  ECB väntas sänka räntan och pumpa ut mera pengar

  De svaga ekonomiska utsikterna och den låga inflationen sätter press på Europeiska centralbanken, ECB att besluta om nya stimulansåtgärder. Marknaden förväntar sig att penningpolitiken blir ännu mer expansiv.

 • Jakobstad kan komma ur riskfyllda ränteavtal i höst

  08.10.2015 Österbotten

  Sex avtal återstår att slippa.

  De återstående ränteavtal som förre stadsdirektören och förra stadskamreren i Jakobstad undertecknade i strid med stadsstyrelsens vilja kommer upp i stadsstyrelsen i Jakobstad i höst. Enligt tidigare beslut försöker Jakobstad komma loss ur de här avtalen.

 • Fed lämnar räntan oförändrad

  17.09.2015 Utrikes

  Räntan ligger kvar på 0-0,25 procent.

  Den amerikanska centralbanken Federal Reserve meddelar att referensräntan inte höjs. Fed hänvisar till globala risker och den låga inflationen.

 • Vågar Fed höja räntan?

  16.09.2015 Utrikes

  Stor chans att räntehöjningen skjuts upp.

  I finansvärlden riktas blickarna mot den amerikanska centralbanken Fed:s räntemöte som hålls 16-17 september. Förväntningarna är motstridiga på om Fed ska höja räntan nu eller först senare.

 • Bostadslånen amorteras i rekordtakt

  04.09.2015 Inrikes

  Räntorna är rekordlåga och trenden ser ut att hålla i sig.

  De historiskt låga bolåneräntorna gör att folk kan betala av på sina bostadslån i rekordtakt. Även om räntemarginalerna varierar ganska kraftigt, är de ändå lägre i Finland än i övriga Europa.

 • Helsingforsbörsen återhämtar sig

  25.08.2015 Inrikes

  Också övriga europeiska börskurser är på uppgång.

  Helsingforsbörsen ser nu ut att återhämta sig. Också de övriga europeiska börserna har varit på uppgång.

 • Bergochdalbana på USA-börserna

  25.08.2015 Ekonomi

  Oron efter raset på den kinesiska börsen hade spridit sig.

  Det var en veritabel bergochdalbana på måndagen på de amerikanska börserna. Oron efter raset på den kinesiska börsen hade spridit sig och New Yorks börsindex backade med 3,8 procent.

 • Småsparare kan sova lungt trots eventuell grexit

  07.07.2015 Åboland

  Konsekvenserna små för vanligt folk.

  För den vanliga småspararen har ett eventuellt grekiskt utträde ur euroområdet knappast någon betydelse, tror Fredrik Sunde, bankdirektör vid Nordea i Åbo.

 • Sverige: Överraskande sänkning av styrräntan

  02.07.2015 Utrikes

  Krisen i Grekland viktig anledning till räntesänkningen.

  Sveriges Riksbank sänker sin styrande ränta från -0,25 till -0,35 procent. Krisen i Grekland i kombination med inflationsmålet uppges vara den viktigaste anledningen till den överraskande sänkningen.

 • USA bågnar under studielån

  19.06.2015 Utrikes

  Amerikanerna har 1,2 biljoner dollar i studieskulder.

  I USA har man slagit larm om studielånen. Amerikanerna har samlat på sig 1,2 biljoner (1 200 miljarder) dollar i studieskulder och man befarar att lånen kan tvinga hela den amerikanska ekonomin på knä.

 • IMF: Ojämn tillväxt i världsekonomin

  14.04.2015 Utrikes

  Eurozonen återhämtar sig

  Internationella valutafonden IMF förutspår att tillväxten i världsekonomin fortsätter att vara moderat. Samtidigt varnar IMF för de geopolitiska risker som olika konflikter kan leda till.

 • Riksbanken i Sverige sänker sin minusränta ytterligare

  18.03.2015 Utrikes

  Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik

  Sveriges riksbank sänker reporäntan ytterligare och ökar köpen av statspapper. Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik.

 • Wahlroos: Tio myter om marknadsekonomin

  12.03.2015 Inrikes

  På korståg mot alla som vill stoppa kapitalismen.

  Finansmannen Björn Wahlroos fortsätter sitt korståg mot alla dem som vill sätta käppar i hjulet för den fria marknadsekonomin. I sin nya bok Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta argumenterar han mot skattehöjningar, aktiv finanspolitik och inkomstutjämning. Caj Rönning har läst boken.

 • ECB storshoppar statsobligationer

  09.03.2015 Ekonomi

  Från och med i dag börjar Europeiska centralbanken köpa upp statslånepapper för 60 miljarder euro i månaden. Det här ska sätta fart på den europeiska ekonomin, säger analytikern Roger Wessman.

 • Ränteavdraget för bostadslån kan slopas

  24.02.2015 Inrikes

  En arbetsgrupp vid Miljöministeriet föreslår att rätten till ränteavdrag för bostadslån slopas helt och hållet.

 • Negativ ränta – en ny trend?

  21.02.2015 Utrikes

  I många länder har centralbanken infört negativ ränta för bankerna. Men kan det leda till att också vanliga kunder måste betala för att deponera pengar i banken? I princip kan det hända men bankerna kommer att undvika det för att inte tappa kunder.

Sidor