Hoppa till huvudinnehåll

ränta

 • Vågar Fed höja räntan?

  16.09.2015 Utrikes

  Stor chans att räntehöjningen skjuts upp.

  I finansvärlden riktas blickarna mot den amerikanska centralbanken Fed:s räntemöte som hålls 16-17 september. Förväntningarna är motstridiga på om Fed ska höja räntan nu eller först senare.

 • Bostadslånen amorteras i rekordtakt

  04.09.2015 Inrikes

  Räntorna är rekordlåga och trenden ser ut att hålla i sig.

  De historiskt låga bolåneräntorna gör att folk kan betala av på sina bostadslån i rekordtakt. Även om räntemarginalerna varierar ganska kraftigt, är de ändå lägre i Finland än i övriga Europa.

 • Helsingforsbörsen återhämtar sig

  25.08.2015 Inrikes

  Också övriga europeiska börskurser är på uppgång.

  Helsingforsbörsen ser nu ut att återhämta sig. Också de övriga europeiska börserna har varit på uppgång.

 • Bergochdalbana på USA-börserna

  25.08.2015 Ekonomi

  Oron efter raset på den kinesiska börsen hade spridit sig.

  Det var en veritabel bergochdalbana på måndagen på de amerikanska börserna. Oron efter raset på den kinesiska börsen hade spridit sig och New Yorks börsindex backade med 3,8 procent.

 • Småsparare kan sova lungt trots eventuell grexit

  07.07.2015 Åboland

  Konsekvenserna små för vanligt folk.

  För den vanliga småspararen har ett eventuellt grekiskt utträde ur euroområdet knappast någon betydelse, tror Fredrik Sunde, bankdirektör vid Nordea i Åbo.

 • Sverige: Överraskande sänkning av styrräntan

  02.07.2015 Utrikes

  Krisen i Grekland viktig anledning till räntesänkningen.

  Sveriges Riksbank sänker sin styrande ränta från -0,25 till -0,35 procent. Krisen i Grekland i kombination med inflationsmålet uppges vara den viktigaste anledningen till den överraskande sänkningen.

 • USA bågnar under studielån

  19.06.2015 Utrikes

  Amerikanerna har 1,2 biljoner dollar i studieskulder.

  I USA har man slagit larm om studielånen. Amerikanerna har samlat på sig 1,2 biljoner (1 200 miljarder) dollar i studieskulder och man befarar att lånen kan tvinga hela den amerikanska ekonomin på knä.

 • IMF: Ojämn tillväxt i världsekonomin

  14.04.2015 Utrikes

  Eurozonen återhämtar sig

  Internationella valutafonden IMF förutspår att tillväxten i världsekonomin fortsätter att vara moderat. Samtidigt varnar IMF för de geopolitiska risker som olika konflikter kan leda till.

 • Riksbanken i Sverige sänker sin minusränta ytterligare

  18.03.2015 Utrikes

  Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik

  Sveriges riksbank sänker reporäntan ytterligare och ökar köpen av statspapper. Riksbanken anser att det behövs mer expansiv penningpolitik.

 • Wahlroos: Tio myter om marknadsekonomin

  12.03.2015 Inrikes

  På korståg mot alla som vill stoppa kapitalismen.

  Finansmannen Björn Wahlroos fortsätter sitt korståg mot alla dem som vill sätta käppar i hjulet för den fria marknadsekonomin. I sin nya bok Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta argumenterar han mot skattehöjningar, aktiv finanspolitik och inkomstutjämning. Caj Rönning har läst boken.

 • ECB storshoppar statsobligationer

  09.03.2015 Ekonomi

  Från och med i dag börjar Europeiska centralbanken köpa upp statslånepapper för 60 miljarder euro i månaden. Det här ska sätta fart på den europeiska ekonomin, säger analytikern Roger Wessman.

 • Ränteavdraget för bostadslån kan slopas

  24.02.2015 Inrikes

  En arbetsgrupp vid Miljöministeriet föreslår att rätten till ränteavdrag för bostadslån slopas helt och hållet.

 • Negativ ränta – en ny trend?

  21.02.2015 Utrikes

  I många länder har centralbanken infört negativ ränta för bankerna. Men kan det leda till att också vanliga kunder måste betala för att deponera pengar i banken? I princip kan det hända men bankerna kommer att undvika det för att inte tappa kunder.

 • Grexit - vad händer om Grekland lämnar euron?

  15.02.2015 Utrikes

  Tunga konsekvenser för det grekiska folket.

  Pressen på Grekland att lämna eurosamarbetet är hård, främst i Tyskland. Men vad händer om Grekland träder ut och tar i bruk en egen valuta? Kort sagt skulle ett utträde vara en ekonomisk katastrof för vanliga greker - åtminstone till en början.

 • Sveriges riksbank inför minusränta

  12.02.2015 Utrikes

  Riksbanken i Sverige sänker reporäntan från 0 till minus 0,1 procent, i och med det blir räntan negativ för första gången i Sveriges historia.

 • Bankerna lockar med amorteringsfria lån

  06.02.2015 Inrikes

  Amorteringsfria lån är lockbetet som ska få kunderna att konsumera mera och samtidigt få Finlands ekonomi på fötter.

 • Raseborg försöker minimera räntekostnaderna

  04.02.2015 Västnyland

  Raseborgs stad har lån på över 100 miljoner euro och det innebär också stora räntekostnader. Staden anlitar nu ett företag som ger råd om hur lånen och ränteriskerna ska hanteras på bästa ekonomiska sätt.

 • Ju lägre inkomster desto dyrare bostadslån

  02.02.2015 Inrikes

  Ju lägre inkomster man har desto dyrare bostadslån betalar man, det visar Yles nya enkät. Personer med höga inkomster betalar i snitt mindre marginalränta.

 • Ryska centralbanken sänkte styrräntan

  30.01.2015 Utrikes

  Ryska centralbanken har överraskande sänkt sin styrränta från 17 till 15 procent. Så sent som i december höjde banken styrräntan för att försöka stoppa den fallande rubelkursen.

 • Ränteswappar blev stadsdirektör Jakobssons fall

  23.01.2015 Österbotten

  Ränteswapsavtal med banker och brist på förtroende från stadsstyrelsens sida blev stadsdirektör Mikael Jakobsson fall i Jakobstad. Stadsdirektör Mikael Jakobsson gjorde sin sista arbetsdag på fredagen.

Sidor