Hoppa till huvudinnehåll

ränta

 • Grexit - vad händer om Grekland lämnar euron?

  15.02.2015 Utrikes

  Tunga konsekvenser för det grekiska folket.

  Pressen på Grekland att lämna eurosamarbetet är hård, främst i Tyskland. Men vad händer om Grekland träder ut och tar i bruk en egen valuta? Kort sagt skulle ett utträde vara en ekonomisk katastrof för vanliga greker - åtminstone till en början.

 • Sveriges riksbank inför minusränta

  12.02.2015 Utrikes

  Riksbanken i Sverige sänker reporäntan från 0 till minus 0,1 procent, i och med det blir räntan negativ för första gången i Sveriges historia.

 • Bankerna lockar med amorteringsfria lån

  06.02.2015 Inrikes

  Amorteringsfria lån är lockbetet som ska få kunderna att konsumera mera och samtidigt få Finlands ekonomi på fötter.

 • Raseborg försöker minimera räntekostnaderna

  04.02.2015 Västnyland

  Raseborgs stad har lån på över 100 miljoner euro och det innebär också stora räntekostnader. Staden anlitar nu ett företag som ger råd om hur lånen och ränteriskerna ska hanteras på bästa ekonomiska sätt.

 • Ju lägre inkomster desto dyrare bostadslån

  02.02.2015 Inrikes

  Ju lägre inkomster man har desto dyrare bostadslån betalar man, det visar Yles nya enkät. Personer med höga inkomster betalar i snitt mindre marginalränta.

 • Ryska centralbanken sänkte styrräntan

  30.01.2015 Utrikes

  Ryska centralbanken har överraskande sänkt sin styrränta från 17 till 15 procent. Så sent som i december höjde banken styrräntan för att försöka stoppa den fallande rubelkursen.

 • Ränteswappar blev stadsdirektör Jakobssons fall

  23.01.2015 Österbotten

  Ränteswapsavtal med banker och brist på förtroende från stadsstyrelsens sida blev stadsdirektör Mikael Jakobsson fall i Jakobstad. Stadsdirektör Mikael Jakobsson gjorde sin sista arbetsdag på fredagen.

 • ECB pumpar in pengar i ekonomin

  21.01.2015 Ekonomi

  Europeiska centralbankens styrande råd samlas i dag för att besluta om nya penningpolitiska åtgärder. ECB väntas ta till det grova artilleriet för att få fart på ekonomin. ECB har hittills väntat med att köpa statsobligationer, men nu väntas man besluta om programmet.

 • En månads euribor första gången på minus

  19.01.2015 Ekonomi

  Räntorna dök till historiskt låga nivåer i dag och en månads euribor ligger nu på minus, närmare bestämt på minus 0,002 procent.

 • Rubeln i fritt fall trots chockhöjning av räntan

  16.12.2014 Utrikes

  Den ryska rubelns värde började falla igen i förmiddags trots att Rysslands centralbank beslöt höja sin viktigaste styrränta. Räntan höjs från 10,5 till 17 procent. Trots höjningen hade rubeln backat med 20 procent på tisdag eftermiddag. För en euro får man nu 100 rubel. Läs också: Rysslands nöd påverkar också Finland

 • ECB skriver ner sin prognos - igen

  04.12.2014 Ekonomi

  Europeiska centralbanken beslöt låta styrräntorna var oförändrade. Däremot har ECB reviderat sin tillväxtprognos för de kommande åren nedåt. Inflationen närmar sig steg för steg deflation då prisnivån forsätter att sjunka.

 • Nollränta i Sverige

  28.10.2014 Utrikes

  För första gången någonsin sänker Riksbanken i Sverige sin styrränta till noll procent. Med den oväntat stora sänkningen vill Riksbanken få priserna att börja stiga.

 • Snabblåneräntorna fortfarande skyhöga

  13.10.2014 Samhälle

  Businessen kring snabblån har under de senaste åren expanderat kraftigt. Årsräntorna har stigit till hundratals procent. Där de högsta räntorna är på 800 procent. Detta trots lag om räntetak.

 • Toppbetyg väger lätt

  10.10.2014 Inrikes

  Finlands kreditvärdighet har sänkts - men många anser att det har marginell betydelse. Långivarna har fortfarande kvar sin tilltro till Finlands förmåga att betala tillbaka sina skulder.

 • Rekordlåg inflation i eurozonen

  30.09.2014 Ekonomi

  Inflationen fortsätter att falla i de 18 länder som använder euron som valuta. Sedan september i fjol har priserna stigit med endast 0,3 procent. Det är den lägsta inflationen på fem år.

 • Bankerna ovilliga att låna av ECB

  18.09.2014 Ekonomi

  Europeiska centralbanken ECB bjöd idag ut lån åt de europeiska bankerna till låg ränta, men intresset för lånen var lamt. Bankerna tros vänta till december då liknande lån bjuds ut nästa gång.

 • Liikanen: Räntebeslutet kan gynna Finland

  05.09.2014 Inrikes

  Finlands banks chefdirektör Erkki Liikanen tror att Europeiska centralbanken ECB:s räntebeslut i går kan gynna Finland. Styrräntan sänktes till rekordlåga 0,05 procent. Det finns utrymme att stimulera ekonomin

 • ECB – inga radikala beslut trots allt värre kris

  04.09.2014 Ekonomi

  Den europeiska ekonomin är på väg in i en helt ohållbar situation. Om inget görs kommer euroländerna snart att ha deflation. Trycket på att Europeiska centralbanken, ECB ska göra någonting ökar hela tiden, men centralbanken verkar vara utan instrument för att lösa den nuvarande krisen.

 • Varaktig stagnation i ekonomin?

  23.08.2014 Ekonomi

  Är vi på väg in i en långvarig period av låg tillväxt? Det menar åtminstone ett flertal kända nationalekonomer som har myntat begreppet ”varaktig stagnation”. Svenska Yle hade i fjol ett flertal artiklar om den låga tillväxten. Nu har det kommit ut en e-bok om fenomenet.

 • ECB lämnar styrräntan oförändrad

  07.08.2014 Utrikes

  Den europeiska centralbanken ECB rör inte sin styrränta. Räntan hålls kvar oförändrad på 0,15 procent, som är det lägsta någonsin.

Sidor