Hoppa till huvudinnehåll

strategier

 • Nykarleby bolagiserar kraftverket

  08.11.2013 Österbotten

  Inget annat ärendet har väckt sådana passioner, sade stadsdirektör Gösta Willman igår då Nykarlebyfullmäktige efter livlig diskussion beslöt bolagisera kraftverket. Det krävdes två omröstningar och tre års beredning innan man kom till skott.

 • Vasa elektriska finansierar inte Fennovoimas kärnkraftsbygge

  29.10.2013 Österbotten

  Vasa elektriska deltar inte finansieringen av Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki. Bolaget koncentrerar energiinvesteringarna till EPV Energia som är en betydelsefull ägare i Industrins Kraft.

 • Haavisto fördömer curlingstöd

  24.10.2013 Inrikes

  Minister Pekka Haavisto (Gröna), som svarar för statens ägarstyrning fördömer det stöd till en curlingförening som statens isbrytarföretag Arctia Shipping har gett. Styrelseordföranden för isbrytarföretaget, Matti Virtaala är med i curlingföreningen.

 • Greenpeace: Vapaavuori känner inte till arktisk strategi

  12.10.2013 Inrikes

  Miljöorganisationen Greenpeace kritiserar näringsminister Jan Vapaavuori (Saml) för bristande kunskap om Finlands arktiska strategi. Vapaavuori undrade tidigare över att avgående ägaransvariga ministern Heidi Hautala (De gröna) har samma agenda som Greenpeace när det gäller skyddet av Arktis.

 • Pengar och omsorg bekymrar Kimitoöns politiker

  25.09.2013 Åboland

  Hur pengarna ska räcka till och vad som bör prioriteras om de inte räcker till allt är något som bekymrar många av Kimitoöns politiker just nu. Det visar en förfrågan som Yle Åboland har gjort.

 • Fiskars lämnar knappast Raseborg

  20.09.2013 Västnyland

  Frågan om att Fiskars skulle börja lobba för att träda ur Raseborg och bli en del av Lojo verkar inte vara brett förankrad i Fiskars. I onsdags (18.9) sade föräldrar till elever i Fiskarin koulu i tidningen Västra Nyland att Lojo är ett alternativ för Fiskars.

 • SOK-chef säger upp sig

  17.09.2013 Inrikes

  Koncernchefen för SOK, Kuisma Niemelä lämnar på egen begäran sina uppgifter. SOK:s förvaltningsråd har beviljat Niemelä avsked. Som orsak nämner han de nya utmaningarna som den ökande näthandeln för med sig.

 • Ökad kritik mot Obamas Egyptenpolitik

  16.08.2013 Utrikes

  I USA växer kritiken mot Obama-administrationens ovilja att ta till hårdare tag mot Egypten och stoppa militärbiståndet till landet. Efter det senaste blodbadet på Kairos gator undviker man fortfarande att beteckna arméns maktövertagande som en militärkupp.

 • Antalet invånare ökar långsamt i Raseborg

  11.07.2013 Västnyland

  Raseborgarna har blivit fler. Invånarantalet ökade med 79 personer under årets första sex månader. Raseborgs stad vill locka flera nya invånare.

 • Karleby efterlyser hjälp med strategi

  10.07.2013 Österbotten

  Nu vill Karleby stad att invånarna ska fylla i en enkät om hurudan strategi de vill att staden ska ha för åren 2013-2016. Huvudpunkterna i strategin är som tidigare en livskraftig och konkurrenskraftig stad, välmående kommuninvånare, fungerande tjänsteproducering och koncernstyrning.

 • Skärgårdsvägen ska bli tryggare med digitala skyltar

  03.07.2013 Åboland

  Myndigheterna vill hitta en lösning på hur Skärgårdsvägen ska bli säkrare. Digitala hastighetsskyltar som kan regleras efter trafik- och väderförhållanden är ett alternativ.

 • "Språkrättigheterna förverkligas inte"

  14.06.2013 Inrikes

  De språkliga rättigheterna förverkligas inte i dagens Finland, det fastslås i statsrådets språkberättelse. Särskilt inom social- och hälsovården har det förekommit problem att trygga tjänster på de båda inhemska språken.

 • Stadsdirektör: "Självständiga Esbo finns för evigt"

  23.05.2013 Huvudstadsregionen

  Stadsdirektör Jukka Mäkelä presenterade i dag torsdag Esbos strategi för de kommande åren. Han är fast besluten i att Esbo aldrig går samman med Helsingfors.

 • Konsult risar Raseborg

  22.05.2013 Västnyland

  Raseborg kan bli Finlands Grekland, säger konsult. Bristande förtroende och fel sorts attityd är något som måste förbättras i Raseborg. Det framkommer ur konsultföretaget Novetos färska förslag till strategi för Raseborgs stad.

 • Karis och Ekenäs ska växa ihop

  18.04.2013 Västnyland

  Nu börjar arbetet med att binda samman Ekenäs och Karis, de två större centrumen i Raseborg. Staden startar upp planeringen av det som kallas Karis västra tätort.

 • Många vill tycka till om Raseborg

  12.04.2013 Västnyland

  Hela 900 personer har hittills svarat på den webbenkät som Raseborgs stad lanserade för två veckor sedan. Bland annat uppger 40 procent att de åker till Lojo för att handla. Raseborgarna kan svara på enkäten fram till Valborg.

 • Hvc-jouren till sjukhuset? Föreningar sköter bibliotek?

  27.03.2013 Västnyland

  Raseborgarna involveras i stadens strategiarbete och sparkrav. Invånarna i Raseborg får en möjlighet att påverka hur stadens verksamhet och serviceformer ska prioriteras via en enkät på stadens webbplats.

 • Stadsdirektören glömde svenskan - politikerna lade in extra stycke

  19.03.2013 Huvudstadsregionen

  Helsingforspolitikerna lade in ett extra textstycke med rubriken "Helsingfors är starkt tvåspråkigt" i strategiprogrammet för 2013-2016. I det ursprungliga förslaget nämndes inte svenskan alls.

 • Påverkare vill utveckla sin hemstad

  14.03.2013 Östnyland

  Två råd som består av invånare i Borgå ska samlas för att utveckla bland annat stadsbornas välfärd och stadens miljö och natur.

 • Sälj Knipan men inte Pojo kommunhus?

  26.02.2013 Västnyland

  Knipan i Ekenäs borde säljas anser kommunisternas Peter Björklöf i en motion till Raseborgs stadsfullmäktige.

Sidor