Hoppa till huvudinnehåll

anskaffning

 • Nya företag tar över städningen i Pargas skolor

  25.08.2014 Åboland

  Pargas stad har valt leverantörer för städtjänster och köksarbeten för perioden 2015-2017 i Pargas kommundel. Då alla företag som lämnat anbud uppfyllde lämplighetsvillkoren föll valen på de billigaste alternativen.

 • "Skamligt för kvinnor att medge alkoholproblem"

  29.07.2014 Inrikes

  I Vanda har man lyckats nå helt nya kundgrupper - både äldre och särskilt kvinnor - genom uppsökande rusvårdsarbete. För de här grupperna är alkoholmissbruk fortfarande skamligt och tröskeln att söka hjälp är hög. Kommer hjälpen hem tas den ofta emot med tacksamhet, säger koordinator Marjatta Parviainen vid Vanda stad.

 • Kommunstyrelsen anade ugglor i mossen

  23.06.2014 Östnyland

  Kommundirektören i Lappträsk Tiina Heikka har bett polisen utreda om allt har gått rätt till då kommunen har valt entreprenörer för olika byggprojekt.

 • LS: Tjänstemän i Lappträsk polisanmäls

  23.06.2014 Östnyland

  Lappträsks kommundirektör har bett polisen utreda om allt har gått rätt till då kommunen har valt entreprenörer för sina byggprojekt. Det skriver Loviisan Sanomat.

 • HST och Siemens äntligen sams om metron?

  04.06.2014 Huvudstadsregionen

  Helsingfors stads trafikverk och Siemens verkar ha kommit närmare en överenskommelse i metrotvisten. Parterna möttes i början av veckan i Berlin för att reda ut oenigheterna kring västmetron och automatiseringen.

 • Utredning: Vanda följer inte upphandlingslagen

  26.05.2014 Huvudstadsregionen

  Vanda stad har låtit utreda hur staden gör vid upphandlingar av elarbeten och hur praxisen ser ut när det gäller bygglov. Utredningen gjordes med anledning av det som rapporterats om stadsstyrelseordförande Tapani Mäkinen (Saml), men Mäkinen har inte begått några fel.

 • Raseborg: Billigaste firman ska frågas först

  02.05.2014 Västnyland

  Raseborgs stad har sett över sina regler för mindre reparationer och vvs-arbeten. Yle Västnyland rapporterade i höstas om ett utbrett missnöje bland de företag som staden hade timarbetsavtal med. Nu satsar Raseborg på enkla klara system.

 • Raseborg valde egen tjänstemans byggföretag

  02.05.2014 Västnyland

  Allt gick inte som på Strömsö när Raseborg upphandlade timarbeten av företag i bygg- och vvs-branschen. Den nya avdelningschefen på Intern service är mycket kritisk till hur avdelningen hanterade en stark koppling som fanns mellan dåvarande fastighetschefen och ett byggföretag som staden nu samarbetar med. Avdelningschefen kallar det moraliskt jäv och en fatal felbedömning.

 • Klagomål på ISS varje vecka i Kronoby

  24.04.2014 Österbotten

  Städningen och matlagningen i Kronoby kommun får kritik så gott som varje vecka. Det betyder ändå inte att man som helhet är missnöjd med servicen från ISS. Städningen får i de flesta fall nästhögsta betyg. Mest kritik får smak och utseende på maten.

 • Folktinget: Vasa strider mot språklagens mål

  17.03.2014 Österbotten

  Folktinget godkänner inte offentlig upphandling på enbart finska. Det meddelar folktingssekreteraren Markus Österlund med anledning av Vasa stads förfarande där uppgifterna endast publiceras på svenska om lokala företag är intresserade.

 • Förvirringen ökar i ambulansfrågan

  05.03.2014 Västnyland

  Får räddningsverket delta i en konkurrensutsättning eller inte? Det finns rum för tolkning i lagen, säger nu både de Grönas Suzan Ikävalko och HNS förvaltningsdirektör Ilkka Kauppinen om tvisten kring ambulanstransporterna i Västnyland.

 • VN: Ambulansfrågan fortfarande oklar

  05.03.2014 Västnyland

  Det finns oklarheter kring beslutet att konkurrensutsätta de brådskande sjuktransporterna i Hangö, Raseborg och Ingå och alltså låta privata bolag tävla om uppdraget. Politikern som föreslog konkurrensutsättning visste inte vad hon beslöt, skriver tidningen Västra Nyland.

 • Folkhälsan förlorade tvisten om demensboende i Ekenäs

  21.02.2014 Västnyland

  Raseborgs stad hade rätt att köpa demensboende av vårdbolaget Attendo i stället för Folkhälsan. Det slår marknadsdomstolen nu fast. Klienterna flyttas före utgången av mars.

 • Ingen offentlig upphandling på svenska i Vasa

  18.02.2014 Österbotten

  När företagaren Joachim Östergårds skulle lämna in en offert till Vasa stad märkte han att alla handlingar och uppgifter om upphandlingen är på finska.

 • Grötig korsning får trafikljus i Jakobstad

  12.02.2014 Österbotten

  En av Jakobstads hårt trafikerade korsningar ska åtgärdas. Det är korsningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad, där Bottenviksvägen, Skolgatan och Östra ringvägen möts, som enligt planerna ska få trafikljus nästa år.

 • Nya direktiv för upphandling av mat

  17.01.2014 Österbotten

  I dag spelar priset en avgörande roll när kommunerna gör sina upphandlingar för till exempel skolmaten. Tackvare ett nytt EU-direktiv kan kvaliteten, miljöfrågor och sociala frågor komma att få en viktigare roll i framtiden.

 • Lättare upphandla ekologiskt i framtiden

  16.01.2014 Inrikes

  I framtiden kan kommuner beakta miljöfrågor och sociala frågor i sin upphandling bättre än de gör nu. Europaparlamentet har godkänt uppdatering av ett direktiv som styr offentlig upphandling i EU.

 • Säkerheten på förbindelsefartyg förbättras

  03.01.2014 Åboland

  Säkerhetsfrågor på förbindelsebåtar är på tapeten igen. På torsdag fick vi höra att Trafiksäkerhetsverket Trafi fått in en anmälan om tiotals säkerhetsbrister på m/s Satava som trafikerar på Iniörutten.

 • Försvarsmakten nekar till att ha överskridit sina budgetfullmakter

  10.12.2013 Inrikes

  Försvarsmakten försvarar sin bokföringspraxis och förnekar att man skulle ha överskridit sina befogenheter. Dessutom vill man gå igenom spelreglerna på nytt.

 • Östnyländska kommuner kunde handla mer etiskt

  03.12.2013 Östnyland

  Kommunerna i Östnyland har lärt sig tänka på miljön då man upphandlar varor, men sällan ställer man krav som ska försäkra att mänskliga rättigheter inte kränkts i något skede av produktionslinjen.

Sidor