Hoppa till huvudinnehåll

modersmålet (läroämnen)

 • Mera robotar i Vandaskolor, mera svenska inom Vandavården

  16.03.2017 Huvudstadsregionen

  Vandasvenskar möttes i Dickursby skola.

  Många frågor lyftes fram under invånarrådslaget i Dickursby skola, bland annat vård på svenska och robotar i skolorna avhandlades.

 • Positivt attitydarbete för svenskan ger resultat

  07.03.2017 Åboland

  Personalen är ivrig att lära sig svenska.

  Personalen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är intresserad av svenskan, men sjukhuset är inte beredd att låta svenskan synas i lönekuvertet.

 • Censorns tips inför essäprovet i modersmål

  06.03.2017 Vetamix

  Abiturienter, se hit! Smarta tips inför essäprovet.

  När du får essäprovet framför dig: börja med att noggrant läsa igenom alla rubrikerna och alla uppgifterna. Välj det ämne, den rubrik som intresserar dig eller som du vet att du kan någonting om.

 • Unga poeter skriver dikter om allt och ingenting

  02.03.2017 Kultur och nöje

  Diktantologi bjuder på skolbarns texter om livet.

  ”En dikt säger ordets mening./ Man går framåt under diktens gång./ Men aldrig fram man kommer./ För dikten den tar språng.” Dikten är skriven av Stella i åk 5 i Munksnäs skola och ingår i antologin Avtryck – dikter om allt och ingenting.

 • Nyfinländare får större roll i integrering av invandrare

  23.02.2017 Österbotten

  Blir samhälls- och hälsokommunikatörer i unik utbildning.

  Nu utbildas samhälls- och hälsokommunikatörer i en unik utbildning på Yrkesakademin i Österbotten (YA). De ska underlätta invandrares integrering i samhället. Vill du bli samhälls- och hälsokommunikatör krävs det att du har invandrarbakgrund.

 • Janne Grönroos slutar på X3M

  20.02.2017 X3M

  - Det här är en utmaning man sällan får, säger Janne.

  Efter tretton år på X3M tackar Janne Grönroos för sig. Nu väntar nya utmaningar på andra sidan Östersjön.

 • Korsholmselever sjunger på swahili under Skolmusik 2017

  16.02.2017 Österbotten

  Regionen har mycket att erbjuda anser arrangörerna.

  Med knappa två månader kvar är det bråda tider för såväl deltagare som arrangörer. I skolorna övas sånger och från arrangörshåll jobbar man med de praktiska inför Skolmusik 2017 i Vasa och Korsholm i maj.

 • Sannfinländare föreslår frivilliga språk i Vasa: "En absurd tanke"

  15.02.2017 Österbotten

  Förslaget skjuts ner av fullmäktigeordförande Joakim Strand.

  Sannfinländaren Lauri Karppi föreslår i en motion till Vasa stadsfullmäktige att Vasa går med i de regionala försök där det andra inhemska språket inte är obligatoriskt. Fullmäktigeordförande Joakim Strand skjuter ner förslaget.

 • Modersmål, studentexamensproven 2017

  10.02.2017 Abimix

  Prov och modellsvar.

  Prov och modellsvar.

 • Censorns tips inför modersmålsprovet i textkompentens

  08.02.2017 Vetamix

  Krydda texten med egen argumentering i textkompetensprovet.

  Maj-Britt ”Maje” Grönholm ger konkreta tips inför textkompetensprovet i modersmål.

 • Henriksson om nekad rättshjälp på svenska: Så här får det inte vara

  31.01.2017 Inrikes

  "Justitieministern måste ingripa".

  SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson kommenterar uppgiften om att en svenskspråkig person nekats rättshjälp i Östra Nyland på grund av sitt modersmål.

 • Regeringens reform skrotar svenskspråkiga tingsnotarieplatser i Österbotten

  28.01.2017 Österbotten

  Diskriminerande mot unga svenskspråkiga jurister, anser SFP.

  Regeringens förslag till tingsrättsreform riskerar att drastiskt försämra unga svenskspråkiga juristers möjligheter att auskultera på sitt modersmål. De tre tingsnotarieplatserna vid Österbottens tingsrätt ska enligt lagförslaget skrotas.

 • Kunde fyraåringar studera finska? "Språkundervisningen borde börja tidigare"

  27.01.2017 X3M

  Modersmålet lider inte av fler språk i tidig ålder.

  Det finns en rädsla för att barn som lär sig fler språk i tidig ålder inte lär sig det egna modersmålet tillräckligt bra. Det här är stämmer inte, säger professor Fritjof Sahlström som tycker att barn kunde lära sig fler språk, redan i dagis.

 • Nu inleds namninsamlingen för Vasa centralsjukhus - medborgarinitiativet godkänt

  25.01.2017 Österbotten

  Spåket främsta motiveringen för omfattande jour vid VCS.

  Medborgarinitiativet för Vasa centralsjukhus har granskats och godkänts av Justitieministeriet. Namninsamlingen pågår i ett halvt år.

 • Gemensamt skolcampus igen på tapeten i Kristinestad

  10.01.2017 Österbotten

  Närmare 350 elever skulle få plats på campuset.

  Tanken om ett gemensamt tvåspråkigt skolcampus i Kristinestad har igen väckts till liv. Den finskspråkiga utbildningsnämnden har lämnat in ett förslag om detta till stadsstyrelsen.

 • "Och jo, vi täcks – idrotta på svenska"

  03.01.2017 Sport

  Glenn Lindholm: Länge leve finlandismerna!

  För mig har det alltid varit en självklarhet att få idrotta på mitt modersmål. Så naturligt, att jag egentligen aldrig tänkt på det. Nu känns klimatet annorlunda, i samhället, men inte inom idrotten, skriver Glenn Lindholm.

 • I Seinäjoki vill man lära sig svenska

  23.12.2016 Österbotten

  Mellan tio och tjugo procent av personalen kan svenska idag.

  När jourreformen träder i kraft ska svårt sjuka eller skadade patienter från Vasa sjukvårdsdistrikt få sin vård i Seinäjoki. Sjukhusets ledning räknar med att man kommer att kunna ge de svenskspråkiga patienterna vård på deras modersmål.

 • Kan du tala svenska hos läkaren? Berätta om dina erfarenheter

  15.12.2016 Inrikes

  Många berättar att de aldrig fått tala svenska hos läkaren.

  Frågan om vård på det egna modersmålet har aktualiserats i samband med diskussionen om Vasa centralsjukhus och den omfattande jouren. Kan du tala svenska hos läkaren? Berätta om dina erfarenheter!

 • Kan du förklara hur du mår på finska?

  14.12.2016 X3M

  Hur låter det när du går till läkaren?

  Många österbottningar är upprörda och ledsna över att Vasa centralsjukhus förlorar sin omfattande jour. Språket är ett av de största orosmolnen - med all rätt. För det är inte alls särskilt enkelt att förklara hur saker och ting känns på ett språk som inte är ens modersmål. Det fick X3M:s programledare erfara.

 • Österbottningarna känner sig svikna

  14.12.2016 Österbotten

  Möjligheten att få vård på svenska oroar.

  Österbottningarna är bekymrade och bedrövade över beslutet att Vasa centralsjukhus i framtiden inte kommer att ha statusen som en omfattande jour skulle ge. Det är främst möjligheten att få vård på svenska på oroar, men också det långa avståndet till Seinäjoki är problematiskt.

Sidor