Hoppa till huvudinnehåll

modersmålet (läroämnen)

 • Överraskande elevcocktail i Uleåborg

  02.12.2013 Nyhetsskolan

  Den här veckan får ni läsa texter som är skrivna av elever vid Svenska Privatskolan i Uleåborg samt Laanila gymnasium och Uleåborgs universitet.

 • Allt fler underkänns i modersmålet svenska

  02.12.2013 Inrikes

  Resultaten från den här höstens studentexamen tyder på att nivån på de svenska modermålsskribenterna har sjunkit rejält. Många elever saknar en grund att stå på, säger huvudcensor Anna Maria Gustafsson.

 • ”Modersmålet är skolans viktigaste ämne”

  21.11.2013 Nyhetsskolan

  Vid Närpes gymnasium tackade man gärna ja till projektet Veckans skola eftersom man såg en möjlighet för eleverna att öva på sitt skrivande. Rektor Mikael Snickars anser att Veckans skola stöder modersmålsundervisningen och speciellt skrivandet. Behärskar man inte skrivandet blir allt annat i livet svårare, säger han.

 • Påverkar hemspråket skolgången?

  16.11.2013 Nyhetsskolan

  Det att man går i en svensk skola och har svensktalande föräldrar är inte alltid en självklarhet. Det finns flera elever i Svenska samskolan som har finsktalande föräldrar. Påverkar det ens skolgång om man har finska som modersmål och inte får svenskspråkigt stöd där hemma?

 • Svenskspråkiga i Vanda fortsätter minska

  03.10.2013 Huvudstadsregionen

  Antalet svenskspråkiga i Vanda fortsätter att minska. Vid årsskiftet 2012-2013 hade 2,8 procent av Vandaborna svenska som modersmål.

 • Raseborgsläkare använder helfinskt dataprogram

  02.09.2013 Västnyland

  Läkare i Raseborg arbetar med ett helfinskt dataprogram, oavsett modersmål. Patientuppgifterna införs på svenska eller finska, beroende på patientens modersmål.

 • "Språkrättigheterna förverkligas inte"

  14.06.2013 Inrikes

  De språkliga rättigheterna förverkligas inte i dagens Finland, det fastslås i statsrådets språkberättelse. Särskilt inom social- och hälsovården har det förekommit problem att trygga tjänster på de båda inhemska språken.

 • SU: Skolor med två språk bör ha verklig kontakt

  04.05.2013 Inrikes

  Skolor med två språk under samma tak bör ha verklig kontakt och inte finnas under samma tak bara till pappers. Det framhåller SFP:s ungdomsorganisation Svensk ungdom, som deltar i SFP:s partifullmäktigemöte i Grankulla under veckoslutet. Hur kunde kontakten se ut? Kommentera gärna!

 • Hedvig och Helge går vidare

  21.03.2013 Östnyland

  Modersmålsprojektet "Hedvig & Helge" i Generalshagens skola i Lovisa har gått in i sitt andra skede. Nu gäller det för eleverna att skriva en saga eller en novell.

 • Abiturienterna är nöjda med modersmålsprovet

  12.03.2013 Österbotten

  Vårens studentskrivningar fortsatte i måndags med den skriftliga delen och först på schemat stod essäprovet i modersmål.

 • Studentskrivningarnas skriftliga prov inleds

  11.03.2013 Inrikes

  I dag inleds den skriftliga delen av studentskrivningarna. I dag skrivs essäprovet i modersmålet på svenska eller finska.

 • Läskit 2013 uppmuntrar till att läsa-lära-skriva

  05.03.2013 Kultur och nöje

  Sex nyskrivna texter av finlandssvenska författare bildar en följetong där varje författare fått ta emot en stafettpinne av författaren före och ibland förs intrigen in på spontana sidospår eller oväntade u-svängar. Detta är utgångspunkten för projektet Läskit 2013 som nu landat i den finlandssvenska dagspressen.

 • Finska studerande en tillgång för Åbo Akademi

  22.02.2013 Åboland

  Trots att femton procent av studenterna vid Åbo Akademi har finska som modersmål står akademin fast vid att vara det svenskspråkiga universitetet.

 • Nu ska finlandssvenska elever nå toppkompetens

  20.02.2013 Österbotten

  De finlandssvenska eleverna ska börja prestera bättre. Inom projektet Toppkompetens ska tex resultaten i matematik och modersmål höjas.

 • Svenska tjänster bör garanteras inom polisledningen

  14.02.2013 Österbotten

  Det behövs öronmärkta svenska tjänster inom den nya stora polisinrättningen i Österbotten. Det säger biträdande polischef Hans Snellman i Jakobstad.

 • Desperata samefruar

  06.02.2013 Huvudstadsregionen

  Samerna i huvudstadsregionen känner sig åsidosatta. Först efter en flera år lång kamp ska man nu få dagvård på heltid för samiska barn.

 • Dålig textkompetens oroar i östnyländska gymnasieskolor

  30.01.2013 Östnyland

  Eleverna i Borgå Gymnasium och i Lovisa Gymnasium underpresterar i studentexamens textkompetensprov. Enligt eleverna är det svårt att skriva utan egna åsikter och enligt strikta regler.

 • Livskraftiga nationalspråk regeringens vision

  20.12.2012 Inrikes

  Finland har fått sin första nationalspråksstrategi. Regeringens vision är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk som syns, hörs och accepteras. I strategin betonas språkbaden, men den frivilliga studentsvenskan fanns det inte politisk vilja att ändra.

 • Estlandssvenskar på Ormsö 1989

  06.04.2010 Arkivet

  På Ormsö levde 1989 fem stycken estlandssvenskar.

  På Ormsö levde 1989 fem stycken estlandssvenskar som talade svenska som modersmål. Hur ser deras framtid ut?

 • Modersmålets sång

  05.11.2008 Arkivet

  Hur härligt sången klingar, på älskat modersmål!

  "Hur härligt sången klingar/ på älskat modersmål/ Han tröst i sorgen bringar/ Han skärper sinnets stål...". Här får vi höra Modersmålets sång sjungas av Akademiska sångföreningen och av Matti Raita i Buu-klubben, där han firar Svenska dagen med den finskspråkiga Teppo-nallen och Buuklubbs-stämpeln.

Sidor