Hoppa till huvudinnehåll

finansiering

 • Lade ut över 10 000 euro - blev inte invald

  31.10.2012 Huvudstadsregionen

  Annukka Mickelsson (Saml) lade ut 10 550 euro på sin valkampanj. Det räckte ändå varken för inval eller en suppleantplats.

 • Få invalda förhandsredovisade sin valfinansiering

  31.10.2012 Huvudstadsregionen

  Majoriteten av de invalda i fullmäktige i Esbo, Helsingfors och Vanda lät bli att på förhand redovisa för sin valfinansiering. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

 • Bankjätte sparkar tusentals anställda

  30.10.2012 Utrikes

  Den schweiziska bankjätten UBS kommer att sparka upp till tiotusen anställda över hela världen på grund av sin kraftigt försämrade lönsamhet. UBS var en av de banker som drabbades värst av den globala finanskrisen.

 • Kampanjbudgeter: En av tio förhandsredovisar

  25.10.2012 Inrikes

  Kommunvalskandidaternas intresse för att på förhand berätta vem som finansierar deras kampanj är i det närmaste obefintlig. Statens revisionsverk hade i går eftermiddag fått in förhandsanmälningar av ungefär tio procent av kandidaterna.

 • Diskussion om muddringen av Toby och Solf åar

  22.10.2012 Österbotten

  Översvämningarna i samband med de häftiga regnen för ett par veckor sedan har satt fart på diskussionen kring den planerade muddringen av Toby och Solf åars mynningar. Markägarna vars marker täcktes av vatten vill att jobbet görs, men anser att den ekonomiska belastningen på dem är för tung.

 • Stort intresse för IT-jobb i Korsnäs

  22.10.2012 Österbotten

  Totalt har mer än 70 personer sökt jobb på ett nytt IT-center i Korsnäs. IT- centret är en del av projektet Vägen framåt som ska ge jobb åt mellan 20 och 30 personer inom IT branschen.

 • Lappfjärd å behöver skyddsplan

  15.10.2012 Österbotten

  Höstens stora översvämningar ger anledning att fundera på vad man kan göra för att förhindra motsvarande katastrofer i framtiden. Vid NTM-centralen tycker man att det är på sin plats att göra en skyddsplan för översvämningar också för Lappfjärds å.

 • Mikaelskolans nya skolhus blir äntligen verklighet

  15.10.2012 Västnyland

  Raseborgs stad beviljar närmare en halv miljon euro till Mikaelsskolans nybyggnad. Det säkrar finansieringen av bygget.

 • USA satsar miljarder på kärnvapen

  16.09.2012 Utrikes

  Trots en allvarlig ekonomisk kris och en enorm statsskuld planerar USA att modernisera sina kärnvapen. Enligt inofficiella beräkningar har projektet en prislapp på nästan 268 miljarder euro.

 • Trafikministern kunde inte lova pengar till Kasköbanan

  12.09.2012 Österbotten

  Några löften kunde trafikminister Merja Kyllönen (VF) inte ge när det gäller finansiering av järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki, som är i behov av grundförbättring. På tisdagen besökte Kyllönen Kristinestad, Kaskö och Teuva.

 • Centerns valpengar i tingsrätten

  11.09.2012 Inrikes

  De åtalade i målet mot centerpolitikerna i Nuorisosäätiö bestrider alla sin skuld och kräver att åtalen förkastas. Nio centerpolitiker är åtalade i målet.. Huvudbehandlingen inleddes i Helsingfors tingsrätt i dag och pågår i 10 veckor.

 • TS: Centern har mindre valbudget än SFP

  10.09.2012 Inrikes

  Centern deltar i höstens kommunalval med en mindre valbudget än SFP. Också De gröna och Vänsterförbundet använder betydligt mindre pengar nu än i det förra kommunalvalet, skriver Turun Sanomat . Deras valbudget är kring hälften mindre i år.

 • Finanskrisen har inte nått de österbottniska företagen

  17.08.2012 Österbotten

  Finanskrisen i Europa har än så länge inte nått företagarna i Österbotten. Till stor del beror det på att exporten från Österbotten i huvudsak går till länder utanför Europa. Enligt Finnvera som finansierar små och medelstora företag har början av år 2012 för Vasakontorets del varit i stort sätt normal med en fem procents ökning när det gäller efterfrågan på finansiering.

 • Nya jobb efter FN-steel

  18.07.2012 Västnyland

  En projektkoordinator ska försöka ordna sysselsättning för dem som blivit utan jobb på FN-steel. Hangöudds utvecklingsbolag sköter finansieringen för arbetet.

 • Stadens understöd var bara tidsbundet

  29.06.2012 Huvudstadsregionen

  Orsaken till att Helsingfors inte längre understöder Pro tukipistes Saphaan-projekt som ska hjälpa thailändska kvinnor är att tanken från första början var att det var fråga om tidsbunden finansiering.

 • Kolla din Yle-skatt!

  21.06.2012 Inrikes

  Från år 2013 och framåt kommer Yle att få sin finansiering via Yle-skatten. Alla myndiga personer, vars beskattningsbara inkomst är över 7 813 euro om året betalar en personlig skatt. I tabellen på bilden kan du kolla din egen personliga Yle-skatt!

 • Västmetron får skynda långsamt

  19.06.2012 Huvudstadsregionen

  Västmetrobygget får inte mera pengar av staten ännu. Esbo fullmäktige vill smida medan järnet är varmt och fortstätta bygga ut västmetron ända till Stensvik hösten 2013, men trafikministern lovar inga pengar just nu.

 • Kulturfavoriterna från ifjol är här för att stanna

  13.06.2012 Åboland

  Publikfavoriterna från kulturhuvudstadsåret återvänder till Åbo i sommar. Över femtio projekt från ifjol har fått fortsatt finansiering.

Sidor