Hoppa till huvudinnehåll

reningsverk

 • Reningsverket i Ekenäs renoveras för att bli renare

  16.04.2020 Västnyland

  Nya mellanväggar rengör avloppsvatten från kväve.

  Reningsprocessen vid Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs ska bli effektivare.

 • Invånare vid Svartbäckfjärden tror att reningsverk orsakar algblomning - Borgå vatten dementerar

  05.09.2018 Östnyland

  Enligt Borgå vatten ska vattenkvaliteten inte ha försämrats.

  Husägare tror att mängden näringsämnen som släpps ut i Svartbäckfjärden i Borgå har ökat efter att allt fler hushåll har anslutit till samma avloppsystem. Det här tror de att leder till en ökad algblomning.

 • Tonvis med fettklumpar i våra avlopp - både hushållen och restaurangerna slarvar med att ta tillvara fettet

  09.05.2018 Samhälle

  Fett är avloppens värsta fiende, ändå struntar vi i det.

  Det är inte bara i London som stora fettklumpar i avloppen avslöjas. En djupdykning i våra egna avlopp visar att fett är den enskilt största orsaken till att våra rör stockas.

 • Plastinsamlingen går trögt och förbudet mot mikroplaster dröjer: "Hoppas Sveriges beslut sätter fart på EU"

  08.04.2018 Inrikes

  Svenskarna betydligt bättre än finländarna på att samla in.

  Haven svämmar över av plast men trots det har plastinsamlingen kommit igång väldigt långsamt. Sverige förbjuder mikroplaster i kosmetika men Finland väntar med förbud.

 • Brister vid pälsfarmer i Nykarleby

  21.09.2017 Österbotten

  Bygglov saknas och reningen negligeras.

  Flera pälsfarmer i Nykarleby prickades för brister. Det handlar om för många djur och om reningsverk som inte fungerar. Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att bristerna inte är speciellt allvarliga.

 • Mer ozon skall få bort luktproblemen ur Jakobstadsvattnet

  30.03.2017 Österbotten

  Katastrofalt dålig lukt i början av veckan säger expert.

  Dricksvattnet i Jakobstad fick en dålig lukt och delvis också smak i början av veckan. Det var en jordlukt säger hälsoinspektör Liisa Haavist, och ozoneringen har ökats för att få bukt med problemet.

 • Klar förbättring i avloppsreningen på Kimitoön

  20.01.2017 Åboland

  Utsläppen minskade med 24 till 86 procent.

  Utsläppen av de olika ämnena hade minskat med allt mellan 24 och hela 86 procent. Det visar en rapport, baserad på månatliga mätningar, som Sydvästra Finlands vatten- och miljöforskning utfört.

 • Ingen skitlukt så länge minireningsverken sköts om

  29.11.2016 Samhälle

  Minireningsverk har renat i snart 10 år utan problem.

  Minireningsverk är ett bra alternativ för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avlopp. Men minireningsverk kräver underhåll för att fungera optimalt. Näsan är bra att använda för att kolla att reningen är i skick.

 • Ingen övervakar minireningsverk

  29.11.2016 Samhälle

  Minireningsverk kan rena hur som helst, ingen har koll.

  Yle Spotlight fick en fråga som gäller reningsverk för enskilda hushåll. Det handlar om minireningsverk för avloppsvatten i hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Tipsaren undrar om det finns någon övervakning av minireningsverk och hur bra de fungerar när de har några år på nacken? Tipsa du också

 • Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

  07.06.2016 Österbotten

  Avfallsnämnden vill se kommunalt ordnade slamtransporter.

  Frågan om hur slamtransporterna ska skötas i Vasaregionen är uppe till behandling på tisdag kväll. Då tar Vasaregionens avfallsnämnd sig an frågan på nytt.

 • Reningsverket i Liljendal i gång igen efter eldsvåda

  01.06.2016 Östnyland

  Huset skadades illa i en eldsvåda på tisdagen.

  Lovisa vattens reningsverk i Liljendal skadades illa i en eldsvåda på tisdagen. Från middagstid på onsdagen var reningsverket ändå i gång som vanligt.

 • Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

  03.02.2016 Västnyland

  Pojoviken lider av belastning och syrebrist.

  Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs och Karis-Pojo reningsverk belastar inte vattnen lika mycket längre. Det här syns bland annat i minskad kvävebelastning. Pojoviken är fortfarande ett sorgebarn, konstaterar föreningen och konsultföretaget Västra Nylands vatten och miljö.

 • Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

  13.12.2015 Västnyland

  Reningsverket som byggdes år 1968 har inte många år kvar.

  Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs klarar med nöd och näppe gränserna för kväverening. Reningsverket borde snart stängas men det är oklart var ett nytt reningsverk kunde placeras.

 • Avloppsreningsverken går på högvarv

  07.12.2015 Åboland

  Reningsverken klarar inte helgens vattenmängder.

  Regn, högt vattenstånd och många elavbrott sätter press på avloppsreningsverken. I Kimitoön räknar man med tio gånger mer vatten än normalt under veckoslutet. Sådana mängder klarar Tyska holmens reningsverk inte av.

 • Vattenledningen till Svartå är klar

  04.11.2015 Västnyland

  Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

  Den drygt femton kilometer långa förbindelseledningen mellan Karis och Svartå är nu klar. Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

 • Lojo vill ta till vara värme från reningsverk

  07.10.2015 Västnyland

  Det är ekonomiskt lönsamt att ta till vara värmen.

  Lojo stad vill utnyttja spillvärme från avloppsreningsverket i Peltoniemi. Utredningar visar att det är ekonomiskt lönsamt för staden att ta till vara värmen.

 • Reningsverk i Raseborg fungerar bra

  17.08.2015 Västnyland

  Miljöchefen: Skeppsholmen fungerar glädjande effektivt.

  Vattenreningen i både Karis-Pojo, Skeppsholmens och Bromarv reningsverk är välfungerande, visar analyser.

 • Avföring spreds på Brändö i Vasa

  22.05.2015 Österbotten

  Chauffören märkte inte att slambilen läckte.

  En slambil på väg från Påttska reningsverket i Vasa spred ut avföring längs ett kilometerlångt vägavsnitt på Brändö i Vasa på fredag morgon. Chauffören hade inte märkt att slambilen läckte och avföringen rann ut längs vägen och en kraftig stank spred sig över området.

 • Arbetsgrupp ska fundera på Lammala reningsverk

  25.02.2015 Åboland

  Kommunstyrelsen i Kimitoön diskuterade i går Lammala avloppsreningsverk i Västanfjärd. Styrelsen ansöker om att miljölovet ska förlängas, men samtidigt tillsattes en arbetsgrupp.

 • Vatten – en källa till krig i Mellanöstern?

  01.01.2015 Utrikes

  Mellanöstern är tätt befolkat och extremt torrt.

  Vatten är något så alldagligt hos oss att vi sällan kommer att tänka på att det på andra håll är en bristvara som kan leda till konflikter mellan stater eller folkgrupper. Vilken roll spelar vattnet i konflikten i Mellanöstern?

Sidor