Hoppa till huvudinnehåll

yrkeskompetens

 • Stor brist på socialarbetare - kommunerna i svår sits

  21.08.2019 Hälsa

  "Att få tag på tvåspråkig personal är nästintill omöjligt"

  Socialvårdsbrist i kommunerna leder i värsta fall till kortsiktiga lösningar i form av inhyrda socialarbetare som inte har de befogenheter som behövs för att kunna utföra de uppgifter som socialvårdare har.

 • Obehörig barnträdgårdslärare: Bittert när lönen är mindre än kollegernas oberoende av hur hårt man jobbar

  24.03.2018 Huvudstadsregionen

  Obehöriga tycker att löneavdragen är orättvisa.

  Det är straff nog att jag inte kan få en ordinarie tjänst för att jag inte är formellt behörig, men jag får också fem procent lägre lön och färre lediga dagar. Ändå är förväntningarna lika höga på mig som på formellt behöriga anställda, säger Anna som jobbar på ett daghem i Helsingfors.

 • Storm kring chefsutnämning i Esbo – direktörens ex-flickvän valdes

  08.12.2016 Huvudstadsregionen

  Olli Isotalos ex-flickvän fick chefsjobb i Esbo.

  Valet av chef för byggnadstillsynscentralen i Esbo har lett till flera besvär. En tidigare flickvän till stadens direktör för teknik- och miljösektorn Olli Isotalo fick jobbet men enligt staden borde han inte ha jävat sig. Han var ändå förhindrad att fatta beslut. Kvinnan som valdes uppfyller inte stadens egna anvisningar om behörighet.

 • "Kämpade vidare trots motgångarna"

  28.09.2016 Samhälle

  En berättelse om att vara utan jobb i Finland 2016.

  Vi måste byta fokus från lönenivåerna och kritiken angående arbetslöshetsersättningen. Det vi ska tala om och stöda är att må bra.

 • Epikriser på svenska, tack!

  17.02.2016 Samhälle

  Svenskan satt på undantag på VCS gör epikriser på finska.

  Vi har fått tips om språkproblem på Vasa Centralsjukhus. ”Trots att man på sjukhuset visste att det var en svenskspråkig patient var epikrisen, som skickades hem, skriven på finska.” Varför är det så här, undrar en tipsare.

 • Kyrkslättrektor: Små skolor lockar inte behöriga lärare

  10.08.2015 Huvudstadsregionen

  Behörigheten i skolorna i huvudstadsregionen är annars bra.

  I de flesta skolor i huvudstadsregionen är över 80 procent av klasslärarna behöriga. I Kyrkslätt är läget däremot sämre. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

 • Nyland: Här finns obehöriga klasslärare

  22.04.2015 Samhälle

  Kolla din kommun i Nyland - var finns mest obehöriga lärare?

  Barnen i Kyrkslätt och Sibbo har oftare obehöriga klasslärare. Det är bättre ställt i skolorna i Borgå, Raseborg och Vanda. Här kan du kolla läget i kommunerna i Nyland.

 • Många elever saknar behörig lärare

  20.04.2015 Samhälle

  I Nyland finns skolor utan en enda behörig klasslärare.

  I Nyland finns lågstadier utan en enda behörig klasslärare. En del barn får undervisning som inte håller måttet, andra byter lärare gång på gång. Varför har en lärarutbildning i Helsingfors dröjt så länge?

 • Ny linje men ingen ökad behörighet

  08.04.2015 Österbotten

  Utvecklingspsykologi och socialpolitik slås ihop.

  Kandidatutbildningarna för utvecklingspsykologi och socialpolitik på Åbo Akademi slås ihop. Meningen är att få till stånd en bredare kandidatutbildning. Behörigheten ökar dock inte.

 • Stora finska språkprovet orsakar problem

  23.03.2015 Inrikes

  Avgiften på 330 euro är för dyr för många.

  Så gott som alla statliga tjänster kräver utmärkta kunskaper i finska. Ändå går det bara att avlägga nöjaktiga eller goda kunskaper i finska vid svenska universitet.

 • Behörighetskrav kontrolleras i Ingå

  23.02.2015 Västnyland

  I Ingå fortsätter diskussionen om tjänsten som bildningschef. Behörighetskraven ska ännu kontrolleras.

 • Beteendet i arbetslivet på tisdagssnackarnas agenda

  03.02.2015 Huvudstadsregionen

  Behövs det etiska regler på arbetsplatsen och hur viktigt är det att vara en skön snubbe när man ska anställas? Tisdagssnackarna Mela Nyholm och Oscar Taimitarha tar sig an dessa funderingar.

 • "Föräldrar måste kräva behörig dagispersonal"

  30.05.2014 Huvudstadsregionen

  Bristen på behörig personal på de svenskspråkiga daghemmen i Helsingfors är stor. I år utexamineras den första kullen barnträdgårdslärare som studerat på svenska i Helsingfors och förhoppningarna är stora.