Hoppa till huvudinnehåll

språkgrupper

 • Ny forskning om skillnader mellan språkgrupperna: Finlandssvenskar har mindre sjukfrånvaro än finskspråkiga

  09.01.2020 Inrikes

  Svensk- och finskspråkiga är ojämlika i hälsa och ohälsa.

  Tidigare forskning om den svenska och den finska språkgruppen har upptäckt att i allmänhet har finlandssvenskarna en bättre hälsa än finskspråkiga. Nu kommer fler upptäckter om skillnader i bland annat självmordsrisk och sjukfrånvaro genom projektet: Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland.

 • Korsholms finskspråkiga flaggar för Vasa – "De är frustrerade"

  12.04.2018 Österbotten

  Stora skillnader mellan språkgrupperna i enkäten.

  Fullmäktigeledamot Karina Björninen (MSK) förväntade sig att kommunens finskspråkiga skulle säga "ja tack" till Vasa. Fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) hade förväntat sig att fler överlag skulle ha varit positiva till en sammanslagning.

 • Marina Lindell: Viktigt att inkludera de finskspråkiga minoriteterna

  14.09.2016 Inrikes

  Bristande delaktighet anstränger relationer, tror forskare.

  Bristande delaktighet kan ligga bakom upplevelsen av ansträngda relationer mellan språkgrupperna, anser forskardoktor Marina Lindell. Alla kommuner har något att förbättra, säger Lindell med hänvisning till årets Språkbarometer.

 • Roman Schatz: Vad är ni finlandssvenskar rädda för?

  28.02.2016 Debatt

  "Är ni på riktigt i behov av räddning?"

  Han frågar på allvar, Roman Schatz. Han ser mig stint i ögonen och undrar om vi på riktigt är rädda för att dö ut. Vi finlandssvenskar. Jag tänker efter en stund och svarar sedan att det antagligen är just precis det vi är rädda för.

 • Unga vill rasera språkmur i Raseborg

  05.04.2015 Västnyland

  Svenska och finska ungdomar ska ha gemensamma aktiviteter.

  Ungdomsfullmäktige skrev ett politiskt program för bättre kommunikation mellan svenska och finska ungdomar i staden. Skolorna har en viktig funktion och bör satsa på gemensamma aktiviteter som skapar kontakt.

 • Svenska minst omtyckta ämnet bland abiturienter i Karleby

  26.02.2015 Österbotten

  Tillsammans med matematik verkar svenska vara det minst omtyckta ämnet bland finskspråkiga abiturienter i Karleby. I en undersökning i en av skolorna uppger nästan hälften av abiturienterna att svenska är det värsta ämnet.

 • "Politisk snålblåst hot mot svenskan"

  31.12.2014 Inrikes

  Över 70 procent av finlandssvenskarna anser att attityderna mot svenskan har hårdnat i rikspolitiken. Det här framgår av uppgifter från den finlandssvenska barometern som publiceras i dag.

 • Svenska och finska från ettan får stöd i Borgå

  29.12.2014 Östnyland

  Borde det andra inhemska språket läsas redan från ettan i Borgåskolorna? Så gott som hela bildningsnämnden ställer sig bakom tanken på att utreda frågan.

 • "Man är rädd för att tala finska"

  12.12.2014 Västnyland

  Murarna mellan språkgrupperna, både bland unga och äldre, dryftas i veckans fredagssnack. Dessutom tvistar snackarna Kerstin Ståhlberg och Kennet Lindholm om julgranar.

 • HBL: Språkstrid kring Sibbodirektör

  02.12.2014 Östnyland

  I Sibbo har en liten språkstrid blossat upp efter att svenskspråkiga Kurt Torsell utnämndes till ny bildningsdirektör.

 • 4H för samman språkgrupper

  25.11.2014 Österbotten

  ”Spännande skillnader” är ett projekt där svensk- och finskspråkiga 4H-deltagare träffas för att umgås. Genom att sammanföra språkgrupper öppenheten och toleransen, säger Kati Källman på Korsholms 4H.

 • ”På sikt hoppas jag på en svensk skola i Tallinn”

  20.11.2014 Utrikes

  I Tallinn har undervisning i svenska för skolbarn kommit tillbaka efter en paus på fem år. Det handlar om ett privat initiativ, men många föräldrar hoppas på framtida statsstöd både från Estland och Sverige.

 • Ny funderare kring dagisspråket i S:t Karins

  11.11.2014 Åboland

  SFP i S:t Karins anser att vikarierna vid de svenska daghemmen och förskolan bör kunna svenska. Stadsstyrelsen diskuterade saken, men ärendet remitterades till bildningsnämnden för ny beredning.

 • Gallup om svenska dagen

  06.11.2014 Västnyland

  Praoeleverna Jonas Nyström och Lukas Lundin gick ut på gågatan i Ekenäs för att göra en gallup om vad folk på gatan tycker om svenska dagen. Många anser att svenska dagen är viktig.

 • Skolsvenskan debatteras igen

  03.10.2014 Inrikes

  På fredagen kommer medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan upp till behandling i riksdagens kulturutskott. Det betyder att skolsvenskan blir ett samtalsämne igen. Både på gott och ont, säger SFP:s Mikaela Nylander.

 • Svensk språkexpert: ”Finländarna språkpolitiska föregångare”

  10.09.2014 Samhälle

  Så fort det finns mer än ett språk av betydelse i ett samhälle, blir det en politisk fråga. Det säger språkforskaren och professorn Olle Josephson vid Stockholms universitet. I höst är han stationerad i Helsingfors för att insupa språkklimatet där och lära sig av finländarna för sin nya bok.

 • "Påminn era barn om att de får tala svenska"

  09.09.2014 Huvudstadsregionen

  Som Folktingsordförande och förälder är Christina Gestrin oroad för hur de svenskspråkiga barnen upplever den senaste antisvenska kampanjen. Språkhetsarnas roll har även diskuterats i det Gestrinska hemmet.

 • Ingen enkel start för Lojo motorväg

  06.08.2014 Västnyland

  Veckans arkivinslag kommer från Lojo. Där har byggandet av motorvägen mellan Åbo och Helsingfors lett till många nyheter genom åren. Men också språkfrågan har varit på tapeten.

 • Närpes antog språkstrategi

  17.06.2014 Österbotten

  Stadsfullmäktige i Närpes godkände enhälligt den språkstrategi som ska tillvarata de språkkunskaper och den know how som finns i staden och ge en större språklig medvetenhet.

 • Folktinget: Kasta inte in handduken än!

  02.06.2014 Inrikes

  Nationalspråkstrategin har knappt börjat sättas i verket innan den döms ut av experter. Men Folktinget, som aktivt deltog i arbetet, försvarar sig. "Kasta inte in handduken än!", säger folktingssekretarere Markus Österlund.

Sidor