Hoppa till huvudinnehåll

hälsopolitik

 • Afghanska kvinnor fängslas fortfarande efter påtvingade oskuldstest: "I det ögonblicket ville jag vara död"

  11.10.2018 Utrikes

  Testerna utförs trots att de varit förbjudna sedan 2016.

  Afghanska kvinnor placeras fortfarande i fängelse om de inte har klarat av ett så kallat "oskuldstest". Testerna utförs trots att de enligt den afghanska hälsopolitiken har varit förbjudna sedan 2016.

 • Tyskland: Daghem ska anmäla vaccinvägrare

  01.06.2017 Utrikes

  Antalet fall av mässling ökar.

  I Tyskland vill man sätta mer press på föräldrar som inte vaccinerar sina barn. Enligt en ny lag ska daghemmen i framtiden rapportera om föräldrar som inte deltar i obligatorisk vaccinrådgivning.

 • Vården i Hangö granskas noggrant

  20.08.2015 Västnyland

  Grundtryggheten ser svåra år framför sig.

  Hangö måste ändra på vissa strukturer inom vården för att hållas inom budgetramarna. Det sker inom de närmaste åren, säger Ulf Lindström (SDP) som är ordförande för grundtrygghetsnämnden.

 • Utebliven vårdreform inget problem i Västnyland

  05.03.2015 Västnyland

  Bättre att göra arbetet grundligt i stället för ett hastverk som inte håller. Att social- och hälsovårdsreformen inte blir av nu är ingen fara i och med att vården ändå fungerar nu. Så låter det i Västnyland.

 • Ujula om utlåtande om vårdreform: ”Nära kaos”

  03.03.2015 Östnyland

  Borgå har inte ens fått regeringens egentliga förslag till vårdreform – bara ett pressmeddelande. Det är omöjligt för en kommun att ge utlåtande om reformen på mindre än två dagar, säger Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå.

 • Finland går i bräschen för att förebygga epidemier

  20.10.2014 Inrikes

  Från och med nästa år är Finland ordförandeland för det globala räddningsprojektet Global Health Security Agenda som har som mål att förstärka länders beredskap mot smittsamma sjukdomar.

 • Stor oro för svenskan i remissrunda

  15.10.2014 Inrikes

  En rad svensk- och tvåspråkiga kommuner utdömer skrivningarna om de språkliga rättigheterna i förslaget till social- och hälsovårdsreform. De tryggas inte.

 • Ingen ska tvingas ut för att föda

  04.09.2014 Inrikes

  Regeringens planer på att införa en utgiftsram för den offentliga social- och hälsovården väcker tankar. Regeringen vill försäkra sig om att det faktiskt sparas pengar, men på kommunfältet oroar man sig för hurudan vård som ska kunna ges i framtiden.

 • Blomqvist risar vårdreformen

  01.08.2014 Västnyland

  Thomas Blomqvist ser fram emot en livlig politisk höst. Högt uppe på agendan finns bland annat den så kallade sote-reformen - en reform som inte alls faller Blomqvist i smaken.

 • Låt läkaren välja!

  03.06.2014 Västnyland

  Skräddarsy läkartjänsterna för att locka flera läkare till hälsocentralen i Raseborg! Det receptet ger överläkare Åsa A Westerlund, som också vill ha tid för mera administrativt arbete för att hinna rekrytera läkare till regionen.

 • Företag hjälper Karleby att rekrytera läkare

  22.04.2014 Österbotten

  Ungefär tusen personer köade för en läkartid i Karleby i februari. Social- och hälsovårdsnämnden anser att det är alldeles för många och nu ska ett företag rekrytera läkare till Karleby, Kronoby och en rad mindre kommuner norr om Karleby.

 • Pyttis säljer ut sin hälsovård

  10.02.2014 Östnyland

  Pyttis kommun säljer ut hela den kommunala social- och hälsovården.

 • Dags att kommentera reformförslaget

  02.01.2014 Östnyland

  Kommunerna har nu tio veckor på sig att ge synpunkter om förslaget till servicestrukturreformen inom social- och hälsovården, den såkallade sote-reformen.

 • Helt sjukt intresse för Sibbos hälsovård

  19.11.2013 Inrikes

  Vid årsskiftet möjligt att byta hälsostation.

  Vid årsskiftet blir det möjligt för oss alla att byta hälsostation över kommungränserna. Meningen är att hälsovården på så sätt ska bli mer jämlik. Men vid hälsocentralerna tror man också att den ökade valfriheten kan medföra en hel del problem.

 • Lang: ”Det verkar storebrorsaktigt”

  11.11.2013 Östnyland

  Nu finns det förlag på hur metropolområdet skall ordna sin social – och hälsovård. Det alternativ som får mest stöd av arbetsgruppen tilltalar inte Borgå sjukvårdsdistrikt.

 • Få men nöjda Hangöbor deltog i hvc-diskussion

  07.06.2013 Västnyland

  Endast ett tjugotal Hangöbor deltog i det diskussionstillfälle Hangö hvc:s ledning hade sammankallat på torsdagskvällen (6.6). Under diskussionen fick hvc både ris och ros.

 • 25.3 Leder sänkt skatt till flera jobb?

  25.03.2013 Måndagssnack

  Birger Blomqvist och Egon Blomqvist från Karis undrar om företagen i Västnyland verkligen satsar på att skapa nya jobb då samfundsskatten sänks.